Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIROS EGÚ BRNO, UJV ŘEŽ, VUPEK-ECONOMY 10. prosince 2008 Udržitelný rozvoj energetiky projekt v programu TRVALÁ PROSPERITA presentace průběžných poznatků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIROS EGÚ BRNO, UJV ŘEŽ, VUPEK-ECONOMY 10. prosince 2008 Udržitelný rozvoj energetiky projekt v programu TRVALÁ PROSPERITA presentace průběžných poznatků."— Transkript prezentace:

1 ENVIROS EGÚ BRNO, UJV ŘEŽ, VUPEK-ECONOMY 10. prosince 2008 Udržitelný rozvoj energetiky projekt v programu TRVALÁ PROSPERITA presentace průběžných poznatků za rok 2008

2 Název, zařazení, cíl a roky řešení •Výzkum dlouhodobě udržitelného rozvoje energetiky ČR se zaměřením na jaderné a další perspektivní technologie pro výrobu elektřiny a tepla a úspory energie ve všech odvětvích lidské činnosti - "Udržitelný rozvoj energetiky •Projekt v rámci programu MPO „Trvalá prosperita“ •Cílem projektu je identifikace možných postupů a časových horizontů nasazování nových postupů a technologií umožňujících náhradu za dočerpávané fosilní zdroje ve vhodné kombinaci nových jaderných energetických zdrojů, obnovitelných zdrojů energie a využívání vodíkových technologií a v dlouhodobé perspektivě energetického využívání řízené jaderné fúze •Projekt je řešen v letech 2007 až 2010

3 Dílčí cíle projektu •Zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a pohotovosti energetických zdrojů a jejich zapojení do veřejných distribučních sítí. •Omezení využívání neobnovitelných zdrojů energie a snížení negativních vlivů na životní prostředí a populaci •Stimulace aktivního přístupu k úsporám energie ve všech odvětvích lidské činnosti •Zajištění energetických potřeb takovými způsoby, které vedle omezení nežádoucích emisí skleníkových plynů přinesou také úspory neobnovitelných přírodních zdrojů.

4 Řešitelský tým •Řešení bude probíhat v rámci konsorcia 4 významných výzkumných a vývojových organizací v dané problematice v rámci České republiky i v rámci mezinárodních výzkumných a vývojových programů: •ENVIROS - příjemce podpory •Spolupříjemci podpory: –VUPEK-ECONOMY –EGU-Brno –Ústav jaderného výzkumu (ÚJV)

5 Hlavní etapy projektu •Etapa 1 – Výzkum trendů ve vývoji energetického hospodářství ČR, úlohy a disponibility fosilních zdrojů energie a nasazování nových zdrojů energie (jaderných energetických zdrojů, obnovitelných zdrojů energie, využívání vodíkových technologií a v dlouhodobé perspektivě energetickým využíváním řízené jaderné fúze). Termín: 09/2007 - 12/2009 •Etapa 2 – Výzkum a vypracování modelových technik a nástrojů pro posuzování nasazování nových zdrojů energie do energetického hospodářství na období až za rok 2060. Termín: 09/2007 - 9/2010 •Etapa 3 – Výzkum a vypracování modelových technik a nástrojů pro posuzování nasazování nových zdrojů energie do elektrizační soustavy ČR na období až za rok 2060. Termín: 1/2008 - 12/2010 •Etapa 4 – Výzkum a ocenění parametrů pokročilých technologií použitelných pro výrobu elektřiny, tepla a vodíku v perspektivě za rok 2060. Termín: 1/2008 - 9/2010 •Etapa 5 – Komplexní analýza a optimalizace výstupů z etap 1-4. Termín: 4/2010 – 12/2010

6 Rozdělení nákladů podle etap a roků

7 Problematika dlouhodobé udržitelnosti •Po roce 2030 náběh nových technologií a další dosud ne zcela identifikované změny po roce 2050 •Ekonomický vývoj a s tím spojená poptávka po energii se velmi obtížně prognózuje – viz ekonomické problémy současnosti •Změny klimatu a chování lidstva je spojeno s mnoha otazníky a problémy •Mimořádný význam snahy o efektivnější užití a úspory energie •Strategie krytí potřeb - bezpečnost dodávek – minimalizace dopadů na klima a životní prostředí – ekonomika energetických procesů – sociální dopady •PROTO JE NUTNO STUDOVAT I VÝHLED ZA ROK 2050: –Nikoliv snaha formulovat optimální vývoj a energetickou politiku, –ALE variantní scénáře a citlivostní analýzy poskytující informace o tom CO SE STANE KDYŽ –K tomu jsou potřebné odpovídající vstupy

8

9

10

11

12 Nové scénáře EU27 naplňující 20-20-20

13 Pojetí nově připravované EPE •Navrhovaný pětibodový „EU Energy Security and Solidarity Action Plan“ obsahuje návrhy v oblasti: –Rozvoje energetické infrastruktury a diversifikace energetických zdrojů –Vnější energetické vztahy –Krizové mechanismy pro ropné produkty a zemní plyn –Energetická efektivnost –Nejlepší využití tuzemských energetických zdrojů. •Filosofické pojetí dlouhodobého výhledu do roku 2050, které je založeno na tom, že z dnešního podílu nízkouhlíkové výroby elektřiny ve výši 44 % by se podíl zvýšil do začátku dvacátých let na dvě třetiny a do roku 2050 by výroba elektřiny v EU byla zcela založena na nízkouhlíkové bázi, pozemní doprava by bylo do roku 2050 nezávislá na ropě (přechod na elektřinu, vodík a alternativní paliva) a přechod na výstavbu pouze nízkoenergetických budov, respektive budovy dodávajících energii ven a těmto záměrům odpovídající elektrický systém (decentralizované zdroje energie);

14 World Energy Outlook IEA 2008

15 Intenational Energy Outlook – ME USA 2008

16 Emise CO2 podle IEA 2008

17 Variantní scénáře snížení emisí CO2

18

19 Poznatky – na co se zaměřit? •Shromáždit co nejvíce poznatků o možnostech (ve výhledu za rok 2050): –vývoji světové, evropské a české ekonomiky –zvyšování efektivnosti a úsporách energie –nových technologií užití fosilních, jaderných i obnovitelných zdrojů energie –nástupu vodíkové energetiky –technologií na snížení vlivů na životní prostředí a klima  Vše nejen z energetického hlediska u uživatele, ale také co to bude stát materiálově a energeticky, kdy lze uvažovat s nasazením •Ocenit zpětný vliv přechodu na nové technologie na spotřebu energie a ekonomiku: •solární zařízení, zařízení pro užití větrné a geotermální energie, CCS, nástup jádra, vodíková energetika, zařízení na skladování energie, snižování emisí atd, •vícecestné zásobování dopravy (ropné výrobky, biopaliva, plyn, elektřina, vodík a problém hybridů) •Prohloubit posuzování užití nových technologií a energetických dopravních systémů, a to i ve vazbě na tendence v EU – propojení modelů ENVIROS a EGÚ

20 Poznatky – na co se zaměřit? •Dál pokračovat ve zdokonalení modelové techniky •Zlepšit vypovídací schopnost a presentační formu výstupů z modelů •Kromě scénářů variantních se více zaměřit na citlivostní analýzy a krizové scénáře JAK DÁL ? •V roce 2009 – dokončit sběr informací a úprav v modelech – ověřovací scénáře •V roce 2010 – variantní, rizikové scénáře a citlivostní analýzy – závěrečné zprávy •Pochopitelně průběžně využívat výsledky při jiných činnostech pro státní správu a další zájemce (SEK, projekce emisí...). DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ENVIROS EGÚ BRNO, UJV ŘEŽ, VUPEK-ECONOMY 10. prosince 2008 Udržitelný rozvoj energetiky projekt v programu TRVALÁ PROSPERITA presentace průběžných poznatků."

Podobné prezentace


Reklamy Google