Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY."— Transkript prezentace:

1 Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

2 ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST  energetická bezpečnost = zajištění stabilních dodávek surovin a elektrické energie za přijatelné ceny občanům, firmám a státu  energetická bezpečnost = politická nezávislost?  zajištění energetické a surovinové bezpečnosti:  maximální diverzifikace zdrojů  úspory  lepší složení energetického mixu  otázka nákladů na energetickou bezpečnost - na jakou cenovou hladinu jsme při při zajišťování „bezpečných“ zdrojů energie a surovin ochotni jít?

3 DOVOZ A VÝVOZ SUROVIN A ENERGIE (2005) + 9 914 GWh elektřiny + 1,5 mil. tun černého uhlí - 4 468 GWh elektřiny těžba 13,2 mil. tun černého uhlí těžba 49,1 mil. tun hnědého uhlí - 6 102 GWH elektřiny - 10 152 GWH elektřiny - 10152 GWH elektřiny + 5,5 mil. tun ropy + 2,5 mil. tun ropy + 7 000 mil. m 3 zemního plynu + 2 297 mil. m 3 zemního plynu - 637 tis. tun černého uhlí - 1,9 mil. tun černého uhlí - 525 tis. tun černého uhlí - 174 tis. tun hnědého uhlí - 1,7 mil. tun černého uhlí - 862 tis. tun hnědého uhlí těžba uranu

4 ENERGETICKÁ BILANCE ČR (2005) (v PJ)

5  spotřeba elektrické energie postupně vzrůstá:  1993 – 47 765 GWh  2005 – 57 664 GWh  postupně vzrůstá také spotřeba ropy:  1993 – dovezeno 6 094 tis. tun  2005 – dovezeno 7 736 tis. tun  výrazně vzrostla spotřeba zemního plynu:  1990 – dovezeno 6 566 mil. m 3  2005 – dovezeno 9 358 mil. m 3  spotřeba uhlí klesá:  spotřeba černého uhlí 1990 – 9,9 mil. tun x 2005 – 9 mil. tun  spotřeba hnědého uhlí 1990 – 71 mil. tun x 2005 – 49 mil. tun ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ POTŘEBY ČR

6 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR  soběstačnost – cca 25 % produkce se vyváží  2005 – výroba 76 GWh, spotřeba 57,5 GWh  více než 90 % celkové produkce z uhelných a jaderných elektráren  podle některých odhadů lze vyrovnání výroby a spotřeby očekávat v letech 2009-2012  vzhledem k energetické situaci v sousedních státech nebude možné potřebné množství energie dovézt  je zapotřebí rozhodnout, jak situaci řešit - řešení má navrhnout „Pačesova komise“ ustavená vládou

7 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ NABÍDKY A POPTÁVKY (v TWh)

8 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR údaje za rok 2005 (v GWh)

9  pokračování programu rekonstrukce a zvýšení výkonu hnědouhelných elektráren (retrofity)  eventuálně výstavba dalších energetických zdrojů  energetické úspory – nelze přeceňovat, s růstem HDP roste i spotřeba elektřiny  obnovitelné zdroje energie – jako doplněk, nelze očekávat, že pomocí OZE pokryjeme rostoucí spotřebu  výstavba plynových elektráren – zvýšení energetické závislosti na Rusku MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NEDOSTATKU ELEKTŘINY

10 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR (v GWh)

11  dovoz ropy:  69 % z Ruské federace  25 % z Ázerbajdžánu  vlastní produkce 4 %  celkový dovoz 2005:  7 923 tis. tun  hrubé dodávky ropných produktů na trh (spotřeba + zásoby) v 2005:  9 564 tis. tun  s RF uzavřen v 1994 rámcový protokol o dodávkách ropy na 7-10 mil. tun ročně DOVOZ ROPY A VÝROBA ROPNÝCH PRODUKTŮ

12 DOVOZ ROPY DO ČESKÉ REPUBLIKY (v tis. tun)

13  ropovod IKL významnou alternativou vůči dodávkám ropovodem Družba  IKL je možné využít k zásobení celkové spotřeby ČR:  alternativní zásobování rafinérií v Karlsruhe francouzským ropovodem SPSE uvolní kapacitu ropovodu TAL  je zapotřebí dohodnout případné zvýšení dodávek ropovodem TAL pro krizové situace  dodávky ropovodem Družba ekonomicky výhodné  varianta IKL pouze v případě výpadku Družby  otočení IKL nepřipadá z hlediska surovinové bezpečnosti ČR v úvahu  dostatečné státní rezervy BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ ROPOU

14 EVROPSKÝ SYSTÉM ROPOVODŮ

15  dovoz 9 358 mil. m 3 zemního plynu v 2005  téměř 100 % závislost na dodávkách ze zahraničí:  dovoz z Ruska 75 %  dovoz z Norska 24 % (ruský zemní plyn, norský jen při výpadku)  zbytek domácí produkce (Moravské naftové doly)  hlavní dovozce RWE Transgas – 80 % domácího trhu  do 2010 nesmí být RWE Transgas prodán třetí osobě  po 2010 ztratí vláda vliv na vlastnictví (pravděpodobný zájem Gazpromu)  absence státních rezerv – soukromé zásobníky BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM

16  v těžbě černého i hnědého uhlí je ČR soběstačná  objem těžby a spotřeby:  hnědé uhlí (2005) - 49,1 mil. tun/spotřeba 47,6 mil. tun - vývoz zanedbatelný  černé uhlí (2005) - těžba 13,2 mil. tun/spotřeba 9 mil. tun - vývoz dlouhodobě 35-45 % produkce  existují dostatečné strategické rezervy černého i hnědého uhlí  problém tzv. ekologických limitů  budoucí možnost využití černého uhlí pro výrobu pohonných hmot (při dalším růstu cen ropy) BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ UHLÍM

17  dvě jaderné elektrárny (technicko-bezpečnostní životnost 60 let)  celkové dodávky cca 24 tis. GWh  dodávka jaderného paliva z USA a Ruska, od 2010 pouze z Ruska  ČR jediným státem EU, kde se těží uran (Rožná)  zvýšení cen uranu v posledních letech činí těžbu rentabilní  Rusko a východoasijské státy plánují mohutnou výstavbu JE JADERNÁ ENERGIE A TĚŽBA URANU

18  limitované možnosti využití OZE v ČR  vyčerpaný potenciál vodní energie (max. + 20 %)  v 2005 hrubá výroba elektřiny z OZE 3,8 % z celkové výroby (3 133 GWh, z toho 76 % vodní elektrárny a 18 % biomasa)  v 2005 hrubá výroba tepla 45,5 mil. GJ (z toho 90 % biomasa)  problémem je nedostatek biomasy využitelné k energetickým účelům  zemědělský sektor není dosud schopen průmyslové produkce tzv. energetických bylin nebo dřevin OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

19 VÝROBA ELEKTŘINY Z OZE (2005)

20 VÝROBA TEPLA Z OZE (2005)

21  z OZE má pro energetické potřeby ČR potenciál pouze biomasa  v 2005 bylo k energetickým účelům využito nebo vyvezeno více než 5,5 mil. tun biomasy (z toho cca 50 % dřeva)  při využití veškeré dostupné plochy půdy a lesa pro produkci biomasy je možné pokrýt max. 20 % celkové spotřeby primárních zdrojů ČR  významný regionální potenciál má využití bioplynu (v nejbližších letech vybudování až 100 bioplynových stanic) VYUŽITÍ OZE - BIOMASA

22  EK navrhuje dosažení výrazného snížení emisí skleníkových plynů v EU alespoň o 20% do roku 2020 (ve srovnání s rokem 1990)  EK navrhuje dosažení závazného cíle 20% podílu OZE na primárních energetických zdrojích do roku 2020 v EU27  dlouhodobý cílem ČR je dosáhnout 15-16% podílu energie z OZE na primárních energetických zdrojích do roku 2030 (Energetická vize ČR, MPO, 2005)  EK zmiňuje současný 15% podíl jaderné energie na energetické skladbě EU s tím, že se jedná o významný bezuhlíkatý zdroj energie a že tento podíl by měl být v budoucnu zachován ENERGETICKÝ BALÍČEK EU

23  dosáhnout surovinové soběstačnosti České republiky je iluzorní cíl  energetická a surovinová bezpečnost je možná  obavy nejsou na místě  je nutné rozvíjet zdroje, které máme a které umíme  energetické saldo České republiky: – 671 772 TJ  energetickým potřebám se bude věnovat tzv. Pačesova komise (Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu) SHRNUTÍ


Stáhnout ppt "Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google