Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY"— Transkript prezentace:

1 ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY
Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu

2 ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST
energetická bezpečnost = zajištění stabilních dodávek surovin a elektrické energie za přijatelné ceny občanům, firmám a státu energetická bezpečnost = politická nezávislost? zajištění energetické a surovinové bezpečnosti: maximální diverzifikace zdrojů úspory lepší složení energetického mixu otázka nákladů na energetickou bezpečnost - na jakou cenovou hladinu jsme při při zajišťování „bezpečných“ zdrojů energie a surovin ochotni jít?

3 DOVOZ A VÝVOZ SUROVIN A ENERGIE (2005)
mil. m3 zemního plynu - 637 tis. tun černého uhlí GWH elektřiny GWh elektřiny + 1,5 mil. tun černého uhlí těžba 49,1 mil. tun hnědého uhlí - 525 tis. tun černého uhlí těžba 13,2 mil. tun černého uhlí těžba uranu GWh elektřiny - 174 tis. tun hnědého uhlí + 2,5 mil. tun ropy - 1,7 mil. tun černého uhlí - 862 tis. tun hnědého uhlí GWH elektřiny mil. m3 zemního plynu + 5,5 mil. tun ropy GWH elektřiny - 1,9 mil. tun černého uhlí

4 ENERGETICKÁ BILANCE ČR (2005)
(v PJ)

5 ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ POTŘEBY ČR
spotřeba elektrické energie postupně vzrůstá: 1993 – GWh 2005 – GWh postupně vzrůstá také spotřeba ropy: 1993 – dovezeno tis. tun 2005 – dovezeno tis. tun výrazně vzrostla spotřeba zemního plynu: 1990 – dovezeno mil. m3 2005 – dovezeno mil. m3 spotřeba uhlí klesá: spotřeba černého uhlí 1990 – 9,9 mil. tun x 2005 – 9 mil. tun spotřeba hnědého uhlí 1990 – 71 mil. tun x 2005 – 49 mil. tun

6 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR
soběstačnost – cca 25 % produkce se vyváží 2005 – výroba 76 GWh, spotřeba 57,5 GWh více než 90 % celkové produkce z uhelných a jaderných elektráren podle některých odhadů lze vyrovnání výroby a spotřeby očekávat v letech vzhledem k energetické situaci v sousedních státech nebude možné potřebné množství energie dovézt je zapotřebí rozhodnout, jak situaci řešit - řešení má navrhnout „Pačesova komise“ ustavená vládou

7 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ NABÍDKY A POPTÁVKY
(v TWh)

8 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR
údaje za rok 2005 (v GWh)

9 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NEDOSTATKU ELEKTŘINY
pokračování programu rekonstrukce a zvýšení výkonu hnědouhelných elektráren (retrofity) eventuálně výstavba dalších energetických zdrojů energetické úspory – nelze přeceňovat, s růstem HDP roste i spotřeba elektřiny obnovitelné zdroje energie – jako doplněk, nelze očekávat, že pomocí OZE pokryjeme rostoucí spotřebu výstavba plynových elektráren – zvýšení energetické závislosti na Rusku

10 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR
(v GWh)

11 DOVOZ ROPY A VÝROBA ROPNÝCH PRODUKTŮ
69 % z Ruské federace 25 % z Ázerbajdžánu vlastní produkce 4 % celkový dovoz 2005: 7 923 tis. tun hrubé dodávky ropných produktů na trh (spotřeba + zásoby) v 2005: 9 564 tis. tun s RF uzavřen v 1994 rámcový protokol o dodávkách ropy na 7-10 mil. tun ročně

12 DOVOZ ROPY DO ČESKÉ REPUBLIKY
(v tis. tun)

13 BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ ROPOU
ropovod IKL významnou alternativou vůči dodávkám ropovodem Družba IKL je možné využít k zásobení celkové spotřeby ČR: alternativní zásobování rafinérií v Karlsruhe francouzským ropovodem SPSE uvolní kapacitu ropovodu TAL je zapotřebí dohodnout případné zvýšení dodávek ropovodem TAL pro krizové situace dodávky ropovodem Družba ekonomicky výhodné varianta IKL pouze v případě výpadku Družby otočení IKL nepřipadá z hlediska surovinové bezpečnosti ČR v úvahu dostatečné státní rezervy

14 EVROPSKÝ SYSTÉM ROPOVODŮ

15 BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM
dovoz mil. m3 zemního plynu v 2005 téměř 100 % závislost na dodávkách ze zahraničí: dovoz z Ruska 75 % dovoz z Norska 24 % (ruský zemní plyn, norský jen při výpadku) zbytek domácí produkce (Moravské naftové doly) hlavní dovozce RWE Transgas – 80 % domácího trhu do 2010 nesmí být RWE Transgas prodán třetí osobě po 2010 ztratí vláda vliv na vlastnictví (pravděpodobný zájem Gazpromu) absence státních rezerv – soukromé zásobníky

16 BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ UHLÍM
v těžbě černého i hnědého uhlí je ČR soběstačná objem těžby a spotřeby: hnědé uhlí (2005) - 49,1 mil. tun/spotřeba 47,6 mil. tun - vývoz zanedbatelný černé uhlí (2005) - těžba 13,2 mil. tun/spotřeba 9 mil. tun - vývoz dlouhodobě % produkce existují dostatečné strategické rezervy černého i hnědého uhlí problém tzv. ekologických limitů budoucí možnost využití černého uhlí pro výrobu pohonných hmot (při dalším růstu cen ropy)

17 JADERNÁ ENERGIE A TĚŽBA URANU
dvě jaderné elektrárny (technicko-bezpečnostní životnost 60 let) celkové dodávky cca 24 tis. GWh dodávka jaderného paliva z USA a Ruska, od 2010 pouze z Ruska ČR jediným státem EU, kde se těží uran (Rožná) zvýšení cen uranu v posledních letech činí těžbu rentabilní Rusko a východoasijské státy plánují mohutnou výstavbu JE

18 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
limitované možnosti využití OZE v ČR vyčerpaný potenciál vodní energie (max %) v 2005 hrubá výroba elektřiny z OZE 3,8 % z celkové výroby (3 133 GWh, z toho 76 % vodní elektrárny a 18 % biomasa) v 2005 hrubá výroba tepla 45,5 mil. GJ (z toho 90 % biomasa) problémem je nedostatek biomasy využitelné k energetickým účelům zemědělský sektor není dosud schopen průmyslové produkce tzv. energetických bylin nebo dřevin

19 VÝROBA ELEKTŘINY Z OZE (2005)

20 VÝROBA TEPLA Z OZE (2005)

21 VYUŽITÍ OZE - BIOMASA z OZE má pro energetické potřeby ČR potenciál pouze biomasa v 2005 bylo k energetickým účelům využito nebo vyvezeno více než 5,5 mil. tun biomasy (z toho cca 50 % dřeva) při využití veškeré dostupné plochy půdy a lesa pro produkci biomasy je možné pokrýt max. 20 % celkové spotřeby primárních zdrojů ČR významný regionální potenciál má využití bioplynu (v nejbližších letech vybudování až 100 bioplynových stanic)

22 ENERGETICKÝ BALÍČEK EU
EK navrhuje dosažení výrazného snížení emisí skleníkových plynů v EU alespoň o 20% do roku 2020 (ve srovnání s rokem 1990) EK navrhuje dosažení závazného cíle 20% podílu OZE na primárních energetických zdrojích do roku 2020 v EU27 dlouhodobý cílem ČR je dosáhnout 15-16% podílu energie z OZE na primárních energetických zdrojích do roku 2030 (Energetická vize ČR, MPO, 2005) EK zmiňuje současný 15% podíl jaderné energie na energetické skladbě EU s tím, že se jedná o významný bezuhlíkatý zdroj energie a že tento podíl by měl být v budoucnu zachován

23 SHRNUTÍ dosáhnout surovinové soběstačnosti České republiky je iluzorní cíl energetická a surovinová bezpečnost je možná obavy nejsou na místě je nutné rozvíjet zdroje, které máme a které umíme energetické saldo České republiky: – TJ energetickým potřebám se bude věnovat tzv. Pačesova komise (Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu)


Stáhnout ppt "ENERGETICKÁ A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google