Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR V OBLASTI DODÁVEK ROPY „součást přednáškového cyklu „ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY“ Dr. Libor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR V OBLASTI DODÁVEK ROPY „součást přednáškového cyklu „ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY“ Dr. Libor."— Transkript prezentace:

1 ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR V OBLASTI DODÁVEK ROPY „součást přednáškového cyklu „ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY“ Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel pro strategický rozvoj a správu společnosti předseda představenstva a CEO MERO Germany AG Vysoká škola ekonomická, 1. dubna 2010

2 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST
JEDNA ZE ZÁKLADNÍCH SOUČÁSTÍ EKONOMICKÉ A ZAHRANIČNĚPOLITICKÉ STRATEGIE MODERNÍCH STÁTŮ PROMĚNA TOHOTO POJMU V POSLEDNÍ DEKÁDĚ A ZVYŠOVÁNÍ JEJÍHO VÝZNAMU NUTNOST ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ MÍRY NEZÁVISLOSTI NA DODÁVKÁCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ DIVERZIFIKACE ZÁVISLOSTI NA CIZÍCH SUROVINOVÝCH A ENERGETICKÝCH ZDROJÍCH DEFINICE A NÁSLEDNÁ REALIZACE OPTIMÁLNÍHO ENERGETICKÉHO MIXU SOUČÁST OFICIÁLNÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKY NĚKTERÝCH STÁTŮ (TZV. ENERGETICKÁ DIPLOMACIE)

3 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY
STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE Z ROKU 2004 MPO ZPRACOVALO AKTUALIZOVANOU VERZI SEK – NYNÍ V PŘIPOMÍNKOVÉM PROCESU ZÁKLADNÍ PRIORITY STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MAXIMÁLNÍ NEZÁVISLOST (NEZÁVISLOST ČR NA CIZÍCH ZDROJÍCH, NEZÁVISLOST NA ZDROJÍCH Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ, NEZÁVISLOST NA SPOLEHLIVOSTI DODÁVEK CIZÍCH ZDROJŮ); MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST (BEZPEČNOST ZDROJŮ ENERGIE, SPOLEHLIVOST DODÁVEK VŠECH DRUHŮ ENERGIE, RACIONÁLNÍ DECENTRALIZACE ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ); MAXIMÁLNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ (OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ).

4 HLAVNÍ CÍLE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY
MAXIMALIZACE ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI NAPLNĚNÍ PRIORIT NEZÁVISLOSTI, BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE RŮST ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ VÝŠE A STRUKTURY SPOTŘEBY PRIMÁRNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ MÍRY NEZÁVILSOSTI NA CIZÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJÍCH

5 HLAVNÍ CÍLE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY
ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NAPLNĚNÍ PRIORIT BEZPEČNOSTI A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MINIMALIZACE EMISÍ POŠKOZUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINIMALIZACE EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ MINIMALIZACE EKOLOGICKÉHO ZATÍŽENÍ BUDOUCÍCH GENERACÍ ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝÁCH ZÁTĚŽÍ Z MINULÝCH LET

6 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ ROPOU, ZEMNÍM PLYNEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ
CELKOVÁ DOVOZNÍ ENERGETICKÁ ZÁVISLOST ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚROVNI 45% SPOTŘEBOVÁVANÝCH ZDROJŮ (BEZ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU CCA 30%) V OBLASTI DOVOZU KAPALNÝCH A PLYNNÝCH PALIV JE VŠAK DOVOZNÍ ZÁVISLOST TÉMĚR 100% PŘEDPOKLAD JEJÍHO BUDOUCÍHO POZVOLNÉHO RŮSTU V KONTEXTU EU27 VÝRAZNĚ POD UNIJNÍM PRŮMĚREM STRUKTURÁLNÍ NEVYVÁŽENOST DOVOZNÍ ENERGETICKÉ ZÁVISLOSTI

7 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ ROPOU, ZEMNÍM PLYNEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ENERGETICKÝ MIX ČR ZALOŽEN NA VYSOKÉM PODÍLU DOMÁCÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ (HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ) – ZÁRUKY STABILITY A BEZPEČNOSTI DOŠLO K VÝZNAMNÉ DIVERZIFIKACI DRUHOVÉ SPOTŘEBY PRIMÁRNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, VČETNĚ DODAVATELŮ IMPORTOVANÝCH KAPALNÝCH A PLYNNÝCH PALIV A DIVERZIFIKACE DOPRAVNÍCH ENERGETICKÝCH TRAS (V PŘÍPADĚ ROPOVODŮ SE JEDNÁ O VÝSTAVBU ROPOVODU IKL, V PŘÍPADĚ ZEMNÍHO PLYNU PAK NAPOJENÍ NA ZÁPADOEVROPSKOU SOUSTAVU MAGISTRÁLNÍCH PLYNOVODŮ)

8 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ ROPOU
DIVERZIFIKACE PŘEPRAVNÍCH CEST A DODÁVEK ROPY NA VYSOKÉ ÚROVNI ENERGETICKÁ BEZPEČNOST POSÍLENA UDRŽOVÁNÍM STRATEGICKÝCH NOUZOVÝCH ZÁSOB ROPY DLE POŽADAVKŮ EVROPSKÉ UNIE ROPOVODNÍ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY ROPOVOD DRUŽBA (DOPRAVA ROPY Z RUSKÉ FEDERACE) ROPOVOD IKL (NAVAZUJE NA ROPOVOD TAL) – DOPRAVA ROPY Z OBLASTÍ KASPICKÉHO MOŘE, BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY OBA ROPOVODY PLNĚ POKRÝVAJÍ ROČNÍ KAPACITU ČR

9 MERO ČR, A.S. - PŘEDSTAVENÍ
VÝHRADNÍ PŘEPRAVCE ROPY DO ČESKÉ REPUBLIKY ROPOVODY DRUŽBA A IKL ZAJIŠŤUJE OCHRAŇOVÁNÍ STRATEGICKÝCH NOUZOVÝCH ZÁSOB ROPY REALIZUJE NAPLŇOVÁNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI V OBLASTI ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ

10 VÝZNAM SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S.
SUBJEKT STRATEGICKÉHO VÝZNAMU V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY ROPOU A OCHRAŇOVÁNÍ STRATEGICKÝCH NOUZOVÝCH ZÁSOB ROPY SPOLEČNOST PLNÍCÍ KLÍČOVÉ ÚKOLY STÁTU V OBLASTI ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, RESP. DIVERZIFIKACE PŘEPRAVNÍCH CEST ROPY DO ČR HRAJE DŮLEŽITOU ROLI PŘI NAPLŇOVÁNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR A ENERGETICKÉ POLITIKY EU

11 VÝZNAM SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S.
VÝZNAMNÝ SUBJEKT VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU S PŘESAHEM DO EU DLOUHODOBĚ STABILNÍ A EKONOMICKY SILNÁ SPOLEČNOST PLNÍCÍ ÚKOLY STÁTU V ENERGETICKO-BEZPEČNOSTNÍ OBLASTI

12 ROPOVODNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY
Družba IKL MND – Moravské naftové doly Litvínov - terminal CTR Nelahozeves Pardubice - terminal Kralupy n. Vltavou - terminal Nové Město - čerpací stanice Velká Bíteš - čerpací stanice Benešovice - čerpací stanice MND Klobouky - čerpací stanice Ingolstadt Vohburg an der Donau

13 SYSTÉM ROPOVODU DRUŽBA
Osa východ - západ, severní Družba (Mozyr-Polsko-Německo východní část (rafinérie Schwedt a Leuna (TRM Spergau) Osa východ - západ, jižní Družba, Ukrajina, Slovensko, ČR. Na jižní Družbu navazuje ropovodní systém Adria, který vede z chorvatského přístavu Omisalj přes Maďarsko a na území SR Oděsa – Brody – Plock

14 SYSTÉM ROPOVODU TAL Systém začíná v přístavu Terst v Itálii, kde jsou stáčeny tankery s ropou. Ropovod TAL přepravuje více než 50 druhů rop převáženě ze severní Afriky, Blízkého Středního východu, kaspické oblasti, severního moře, Ruska, atd. Celková maximální kapacita ropovodu TAL je cca MTA, skutečná přeprava v posledních letech je cca MTA. Ropovod TAL zásobuje přes systém AWP rafinérii Schwechadt u Vídně a dále rafinérie v Bavorsku. Ropovod TAL je též využíván i pro přepravu ropy do České republiky, ropovod IKL navazuje na systém TAL v oblasti Ingolstadtu.

15 TRANZIT RUSKÉ ROPY DO ČR A EVROPSKÝCH ZEMÍ
5.MEZINÁRODNÍ REGULAČNÍ FORUM,PRAHA 2009

16 OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI V OBLASTI SPOTŘEBY ROPY
PODPORA BUDOVÁNÍ DALŠÍCH ALTERNATIVNÍCH PŘEPRAVNÍCH CEST PRO IMPORT KAPALNÝCH A PLYNNÝCH PALIV DO ČESKÉ REPUBLIKY UDRŽOVÁNÍ, PŘÍP. ZVYŠOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH STRATEGICKÝCH ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ V SOULADU S NÁRODNÍ LEGISLATIVOU A POŽADAVKY EVROPSKÉ UNIE MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VŠECH TUZEMSKÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ S CÍLEM UDRŽENÍ JEJICH PŘÍZNIVÉHO STAVU A PROPORCIONALITY V RÁMCI CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO MIXU – SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ

17 ZÁVĚR POZICE ČESKÉ REPUBLIKY JE VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ZEMĚMI EU27 RELATIVNĚ DOBRÁ, NICMÉNĚ ZÁVISLOST NA IMPORTU ROPY A ZEMNÍHO PLYNU VYSOKÁ (TÉMĚŘ 100%) V OBLASTI TRANSPORTNÍCH CEST ROPY A ZEMNÍHO PLYNU MÁ ČESKÁ REPUBLIKY ALTERNATIVY (DRUŽBA x IKL, DIVERZIFIKACE TRANSPORTNÍCH CEST ZEMNÍHO PLYNU) RIZIKEM JE PREDIKCE NÁRŮSTŮ DLOUHODOBÉ DOVOZNÍ ENERGETICKÉ ZÁVISLOSTI ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ENERGETICKÉ POLITIKY EU – PROPOJENOST x ZÁVISLOST RŮST VÝZNAMU ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI, KTERÝ SE ODRAZÍ V NOVÉ ENERGETICKÉ KONCEPCI ČR

18 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

19 MERO ČR, a.s. Veltruská 748 Kralupy nad Vltavou Czech Republic Tel.: Fax: © MERO ČR, a.s.


Stáhnout ppt "ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR V OBLASTI DODÁVEK ROPY „součást přednáškového cyklu „ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY“ Dr. Libor."

Podobné prezentace


Reklamy Google