Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR V OBLASTI DODÁVEK ROPY „ součást přednáškového cyklu „ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY“ Dr. Libor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR V OBLASTI DODÁVEK ROPY „ součást přednáškového cyklu „ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY“ Dr. Libor."— Transkript prezentace:

1 ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR V OBLASTI DODÁVEK ROPY „ součást přednáškového cyklu „ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY“ Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel pro strategický rozvoj a správu společnosti předseda představenstva a CEO MERO Germany AG Vysoká škola ekonomická, 1. dubna 2010

2 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST  JEDNA ZE ZÁKLADNÍCH SOUČÁSTÍ EKONOMICKÉ A ZAHRANIČNĚPOLITICKÉ STRATEGIE MODERNÍCH STÁTŮ  PROMĚNA TOHOTO POJMU V POSLEDNÍ DEKÁDĚ A ZVYŠOVÁNÍ JEJÍHO VÝZNAMU  NUTNOST ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ MÍRY NEZÁVISLOSTI NA DODÁVKÁCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ  DIVERZIFIKACE ZÁVISLOSTI NA CIZÍCH SUROVINOVÝCH A ENERGETICKÝCH ZDROJÍCH  DEFINICE A NÁSLEDNÁ REALIZACE OPTIMÁLNÍHO ENERGETICKÉHO MIXU  SOUČÁST OFICIÁLNÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKY NĚKTERÝCH STÁTŮ (TZV. ENERGETICKÁ DIPLOMACIE)

3 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY  STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE Z ROKU 2004  MPO ZPRACOVALO AKTUALIZOVANOU VERZI SEK – NYNÍ V PŘIPOMÍNKOVÉM PROCESU  ZÁKLADNÍ PRIORITY STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE  MAXIMÁLNÍ NEZÁVISLOST (NEZÁVISLOST ČR NA CIZÍCH ZDROJÍCH, NEZÁVISLOST NA ZDROJÍCH Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ, NEZÁVISLOST NA SPOLEHLIVOSTI DODÁVEK CIZÍCH ZDROJŮ);  MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST (BEZPEČNOST ZDROJŮ ENERGIE, SPOLEHLIVOST DODÁVEK VŠECH DRUHŮ ENERGIE, RACIONÁLNÍ DECENTRALIZACE ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ);  MAXIMÁLNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ (OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ).

4 HLAVNÍ CÍLE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY  MAXIMALIZACE ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI  NAPLNĚNÍ PRIORIT NEZÁVISLOSTI, BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  RŮST ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI  SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ VÝŠE A STRUKTURY SPOTŘEBY PRIMÁRNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ  NAPLNĚNÍ PRIORIT NEZÁVISLOSTI, BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ MÍRY NEZÁVILSOSTI NA CIZÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJÍCH

5 HLAVNÍ CÍLE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ  NAPLNĚNÍ PRIORIT BEZPEČNOSTI A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  MINIMALIZACE EMISÍ POŠKOZUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  MINIMALIZACE EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ  MINIMALIZACE EKOLOGICKÉHO ZATÍŽENÍ BUDOUCÍCH GENERACÍ  ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝÁCH ZÁTĚŽÍ Z MINULÝCH LET

6 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ ROPOU, ZEMNÍM PLYNEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ  CELKOVÁ DOVOZNÍ ENERGETICKÁ ZÁVISLOST ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚROVNI 45% SPOTŘEBOVÁVANÝCH ZDROJŮ (BEZ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU CCA 30%)  V OBLASTI DOVOZU KAPALNÝCH A PLYNNÝCH PALIV JE VŠAK DOVOZNÍ ZÁVISLOST TÉMĚR 100%  PŘEDPOKLAD JEJÍHO BUDOUCÍHO POZVOLNÉHO RŮSTU  V KONTEXTU EU27 VÝRAZNĚ POD UNIJNÍM PRŮMĚREM  STRUKTURÁLNÍ NEVYVÁŽENOST DOVOZNÍ ENERGETICKÉ ZÁVISLOSTI

7 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ ROPOU, ZEMNÍM PLYNEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ  ENERGETICKÝ MIX ČR ZALOŽEN NA VYSOKÉM PODÍLU DOMÁCÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ (HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ) – ZÁRUKY STABILITY A BEZPEČNOSTI  DOŠLO K VÝZNAMNÉ DIVERZIFIKACI DRUHOVÉ SPOTŘEBY PRIMÁRNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, VČETNĚ DODAVATELŮ IMPORTOVANÝCH KAPALNÝCH A PLYNNÝCH PALIV A DIVERZIFIKACE DOPRAVNÍCH ENERGETICKÝCH TRAS (V PŘÍPADĚ ROPOVODŮ SE JEDNÁ O VÝSTAVBU ROPOVODU IKL, V PŘÍPADĚ ZEMNÍHO PLYNU PAK NAPOJENÍ NA ZÁPADOEVROPSKOU SOUSTAVU MAGISTRÁLNÍCH PLYNOVODŮ)

8 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ ROPOU  DIVERZIFIKACE PŘEPRAVNÍCH CEST A DODÁVEK ROPY NA VYSOKÉ ÚROVNI  ENERGETICKÁ BEZPEČNOST POSÍLENA UDRŽOVÁNÍM STRATEGICKÝCH NOUZOVÝCH ZÁSOB ROPY DLE POŽADAVKŮ EVROPSKÉ UNIE  ROPOVODNÍ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY  ROPOVOD DRUŽBA (DOPRAVA ROPY Z RUSKÉ FEDERACE)  ROPOVOD IKL (NAVAZUJE NA ROPOVOD TAL) – DOPRAVA ROPY Z OBLASTÍ KASPICKÉHO MOŘE, BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY  OBA ROPOVODY PLNĚ POKRÝVAJÍ ROČNÍ KAPACITU ČR

9 MERO ČR, A.S. - PŘEDSTAVENÍ  VÝHRADNÍ PŘEPRAVCE ROPY DO ČESKÉ REPUBLIKY ROPOVODY DRUŽBA A IKL  ZAJIŠŤUJE OCHRAŇOVÁNÍ STRATEGICKÝCH NOUZOVÝCH ZÁSOB ROPY  REALIZUJE NAPLŇOVÁNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI V OBLASTI ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ

10 VÝZNAM SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S.  SUBJEKT STRATEGICKÉHO VÝZNAMU V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY ROPOU A OCHRAŇOVÁNÍ STRATEGICKÝCH NOUZOVÝCH ZÁSOB ROPY  SPOLEČNOST PLNÍCÍ KLÍČOVÉ ÚKOLY STÁTU V OBLASTI ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, RESP. DIVERZIFIKACE PŘEPRAVNÍCH CEST ROPY DO ČR  HRAJE DŮLEŽITOU ROLI PŘI NAPLŇOVÁNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR A ENERGETICKÉ POLITIKY EU

11 VÝZNAM SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S.  VÝZNAMNÝ SUBJEKT VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU S PŘESAHEM DO EU  DLOUHODOBĚ STABILNÍ A EKONOMICKY SILNÁ SPOLEČNOST PLNÍCÍ ÚKOLY STÁTU V ENERGETICKO- BEZPEČNOSTNÍ OBLASTI

12 ROPOVODNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY Klobouky - čerpací stanice Velká Bíteš - čerpací stanice Nové Město - čerpací stanice Pardubice - terminal Kralupy n. Vltavou - terminal CTR Nelahozeves Litvínov - terminal Ingolstadt Vohburg an der Donau Družba IKLMND MND – Moravské naftové doly Benešovice - čerpací stanice

13 SYSTÉM ROPOVODU DRUŽBA Osa východ - západ, severní Družba (Mozyr-Polsko-Německo východní část (rafinérie Schwedt a Leuna (TRM Spergau) Osa východ - západ, jižní Družba, Ukrajina, Slovensko, ČR. Na jižní Družbu navazuje ropovodní systém Adria, který vede z chorvatského přístavu Omisalj přes Maďarsko a na území SR Oděsa – Brody – Plock

14 SYSTÉM ROPOVODU TAL Systém začíná v přístavu Terst v Itálii, kde jsou stáčeny tankery s ropou. Ropovod TAL přepravuje více než 50 druhů rop převáženě ze severní Afriky, Blízkého Středního východu, kaspické oblasti, severního moře, Ruska, atd. Celková maximální kapacita ropovodu TAL je cca 40-42 MTA, skutečná přeprava v posledních letech je cca 34-36 MTA. Ropovod TAL zásobuje přes systém AWP rafinérii Schwechadt u Vídně a dále rafinérie v Bavorsku. Ropovod TAL je též využíván i pro přepravu ropy do České republiky, ropovod IKL navazuje na systém TAL v oblasti Ingolstadtu.

15 TRANZIT RUSKÉ ROPY DO ČR A EVROPSKÝCH ZEMÍ

16 OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI V OBLASTI SPOTŘEBY ROPY  PODPORA BUDOVÁNÍ DALŠÍCH ALTERNATIVNÍCH PŘEPRAVNÍCH CEST PRO IMPORT KAPALNÝCH A PLYNNÝCH PALIV DO ČESKÉ REPUBLIKY  UDRŽOVÁNÍ, PŘÍP. ZVYŠOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH STRATEGICKÝCH ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ V SOULADU S NÁRODNÍ LEGISLATIVOU A POŽADAVKY EVROPSKÉ UNIE  MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VŠECH TUZEMSKÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ S CÍLEM UDRŽENÍ JEJICH PŘÍZNIVÉHO STAVU A PROPORCIONALITY V RÁMCI CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO MIXU – SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ

17 ZÁVĚR  POZICE ČESKÉ REPUBLIKY JE VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ZEMĚMI EU27 RELATIVNĚ DOBRÁ, NICMÉNĚ ZÁVISLOST NA IMPORTU ROPY A ZEMNÍHO PLYNU VYSOKÁ (TÉMĚŘ 100%)  V OBLASTI TRANSPORTNÍCH CEST ROPY A ZEMNÍHO PLYNU MÁ ČESKÁ REPUBLIKY ALTERNATIVY (DRUŽBA x IKL, DIVERZIFIKACE TRANSPORTNÍCH CEST ZEMNÍHO PLYNU)  RIZIKEM JE PREDIKCE NÁRŮSTŮ DLOUHODOBÉ DOVOZNÍ ENERGETICKÉ ZÁVISLOSTI  ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ENERGETICKÉ POLITIKY EU – PROPOJENOST x ZÁVISLOST  RŮST VÝZNAMU ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI, KTERÝ SE ODRAZÍ V NOVÉ ENERGETICKÉ KONCEPCI ČR

18 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

19 MERO ČR, a.s. Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou Czech Republic Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 e-mail: info@mero.cz www.merocr.eu © MERO ČR, a.s.


Stáhnout ppt "ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR V OBLASTI DODÁVEK ROPY „ součást přednáškového cyklu „ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY“ Dr. Libor."

Podobné prezentace


Reklamy Google