Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

QUO VADIS? Petr Šatrán, Asociace veterinárních lékařů, Větrný Jeníkov 7. 6. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "QUO VADIS? Petr Šatrán, Asociace veterinárních lékařů, Větrný Jeníkov 7. 6. 2012."— Transkript prezentace:

1 QUO VADIS? Petr Šatrán, Asociace veterinárních lékařů, Větrný Jeníkov 7. 6. 2012

2 Historie veterinární medicíny Současné úkoly Zoonózy a původci zoonóz ATB rezistence 2

3 Claude Bourgelat Loius XV 3 4. srpna 1761, Usnesením Rady krále Ludvíka XV, byla založena v Lyonu (Rhône), první veterinární škola na světě. Claude Bourgelat, zakladatel této školy byl, mimo jiné, kadet mušketýrů krále, právník, encyklopedista. Byl tvůrcem "srovnávací patobiologie", dnes všeobecně známá pod názvem "One world, One helath“.

4 4

5 60% humánních patogenů jsou zoonózy 75% nových onemocnění u člověka jsou zoonózy 80% možných teroristických biologických zbraní jsou zoonózy Do roku 2030 stoupne spotřeba živočišných proteinů o 50% Onemocnění zvířat způsobují ročně ztrátu 20% produkce 5

6 Většina nových onemocnění u lidí má zdroj u zvířat; mnohé z nich mají zoonotický potenciál (SARS, AI, ???) Nové zoonózy mají nespecifikovatelný dopad, rozsah a význam Vzestup rizika vzniku nových onemocnění a naše zranitelnost Globalizace Klimatické změny Demografie / urbanizace Rezistence k léčivům Politická nestabilita Oslabení veterinárních služeb 6

7 7 ANALÝZA - flexibilní, transparentní, vědecká - kvantitativní - kvalitativní KOMUNIKACE - interní - odborná - veřejná ŘÍZENÍ - Vyhodnocení rizika - Vyhodnocení možností - Implementace - Vyhodnocení efektivity

8 21. 5. 2011 Německo oznámilo ohnisko Shiga-toxin produkující Esherichia coli (STEC), O104:H4 K 27. 7. 2011 EU - celkem 3 126 případů průjmového onemocnění STEC E. coli O104:H4, včetně 17 úmrtí - celkem 773 případů HUS, včetně 29 úmrtí - celkem 119 podezření, včetně 4 úmrtí Mimo EU – 8 případů STEC a 5 případů HUS (1 úmrtí) – USA, Kanada, Švýcyarsko Poslední klinický případ této epidemie 4. července 2011 8

9 24. 6. RASFF – Francie – Begles (Bordeaux) infekce E. coli O104:H4 Fenotypová a genotypová charakteristika kmene potvrdila provázanost případů Došetření potvrdilo jako zdroj semena Pískavice (Řecké seno) importované z Egypta Skutečná příčina nebo způsob kontaminace semen nebyl prokázán,nicméně se předpokládá že k němu došlo při zpracování 10 případů infekce O104 v Evropě v letech 2004 – 2010 Rakousko – 1 (2010), Belgie – 1 (2008), Dánsko – 1 (2008), Finsko – 1 (2010), Francie – 1 (2004), Norsko – 1 (2006), 3 (2009), Švédsko – 1 (2010) 50% těchto případů mělo zdroj mimo EU – Afghánistán (2008), Egypt (2010), Tunis (2009, 2010), Turecko (2009) E. coli O104 nebyla izolována ze žádné šarže semen pískavice Nejčastější zdroje EHEC je trávicí trakt zdravých přežvýkavců, zejména skotu K infekci dochází per os kontaminovanými potravinami (živočišné, rostliné) nebo vodou 9

10 10 VTEC u lidí

11 11 VTEC v čerstvém hovězím mase

12 12 Zdroj: SZÚ

13 13 Salmonelóza hlášená v rámci EU má statisticky signifikantní pokles od roku 2006, což je považováno za výsledek tlumení salmonel v chovech drůbeže. V těchto programech většina ČS dosáhla stanoveného cíle. Počet hlášených salmonelóz u lidí 2006 - 2010

14 NPSAL 2011 Vyšetřená hospodářství Vyšetřená hejna Salmonela spp.Sledované sérotypy HospodářstvíHejnaHospodářstvíHejna Reprodukční chovy77650810,4%121,8%45,2%40,6% Nosnice - konzumní vejce 714441318,3%143,2%1115,5%122,7% Chovy kuřat na maso3345 08711233,5%2825,5%6820,4%1162,3% Reprodukční chovy krůt 1121100,0%650,0%00,0%0 Chovy krůt na výkrm602921728,3%4214,4%11,7%10,3% 14

15 15 Biologická bezpečnost v praxi

16 RokNáklady 200860 834 281,- CZK 200996 754 467,- CZK 201086 584 986,- CZK 201167 534 309,- CZK Celkem311 708 043,- CZK 16 Vyšetření vzorků Příspěvek na vakcinaci Náhrada nákladů v souvislosti s Mimořádnými veterinárními opatřeními Náklady na provádění NPSAL

17 17 Salmonela v čerstvém drůbežím mase

18 18 Salmonela ve vepřovém mase

19 19 Salmonela v reprodukčních hejnech – 5 sledovaných sérotypů

20 20 Salmonela v hejnech nosnic produkujících konzumní vejce

21 21 EFSA, Community zoonoses report, 2006 EFSA, Report Baseline study in laying hens, 1. 10. 2004 – 30. 9. 2005

22 22 Počet hlášených případů kampylobakteriózy má během posledních 5 let od roku 2006 vzestupnou tendenci a je nejčastěji hlášenou zoonózou. Nejvyšší výskyt kamypylobakterů je v drůbežím mase.

23 23 Bovinní tuberkulóza (M.bovis)

24 24 Stáda skotu infikovaná M. bovis, 2010

25 25 Brucelóza skotu (B. aborus)

26 26 Brucelóza skotu (B. aborus)

27 27 Brucelóza ovcí a koz (B. melitensis)

28 28 Trichinelóza u lidí

29 29 Trichinelóza u domácích prasat

30 30 Trichinelóza u divočáků

31 31 Vzteklina u volně žijících zvířat

32 32 Vzteklina u netopýrů

33 33 Nákazy s přírodní ohniskovostí Vector born diseases

34 34 Q horečka – případy u lidí 2007 - 2011

35 35 KódInspektorátVzorky Pozitivní vzorky S - Středočeský kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření15548 C - Jihočeský kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření23056 P - Plzeňský kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření13044 K - Karlovarský kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření61 U - Ústecký kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření133 L - Liberecký kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření214 H - Královéhradecký kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření9457 E - Pardubický kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření15360 J - Vysočina EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření32385 B - Jihomoravský kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření82 M - Olomoucký kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření8121 Z - Zlínský kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření5810 T - Moravskoslezský kraj EpA702 Skot - Q horečka - zmetalky - došetření6815 Celkem 1 340406 Q horečka

36 V zobrazeném grafu jsou zpracovány výsledky z vyšetření více než čtyř tisíc klíšťat zaslaných do laboratoře v letech 2006-2011. Graf ukazuje podíl klíšťat nakažených boreliózou, klíšťovou encefalitidou (TBEV) a ehrlichiózou v jednotlivých krajích. 36 Zdroj: SZÚ

37 37 Nová zoonóza? Virová hepatitida E

38 Hepatitida E - zdroj nákazy člověk, který je infekční ke konci inkubační doby zoonózní zdroj byl potvrzen v srpnu 2004 během hromadné nákazy 7 osob na ostrově Hokkaido, kdy došlo k akviraci nákazy v souvislosti s požitím vepřového masa během rodinné oslavy (pork barbecue) Cesta přenosu orální 38

39 Virová hepatitida E, absolutní počty případů a nemocnost podle let (Epidat 1996-2011) N= 636

40 Virová hepatitida E, kumulativní počty hlášených případů a nemocnost na 100 000 podle krajů (Epidat 1996-2011)

41 Virová hepatitida E, kumulativní podíl hlášených případů podle pohlaví ( Epidat 1996-2011)

42 VEHIKULUMPOČETPROCENTO JITRNICE25.6% konzumace fíků25.6% DIVOČÁK12.8% JITRNICE,TLAČENKY,..12.8% KONTAMIN.POKRM12.8% MASNÉ VÝROBKY12.8% MLETÉ VEPŘOVÉ MASO12.8% MRAŽ.DOMÁCÍ JELITA12.8% RYBY12.8% SEKANÁ A UZENINY12.8% SELE DIVOČÁKA12.8% SYROVÁ VEPŘ. JÁTRA12.8% TURIST POBYT12.8% Thajská restaurace12.8% UKLÍZÍ WC VE ŠKOLE12.8% VEPŘ. JELITO, JELENÍ12.8% VEPŘ.MASO12.8%

43 Činnost SVS ve vztahu k ATB rezistenci 1. Kontrolní činnost - Kontrola chovatele v souvislosti s používáním ATB - Kontrola soukromých veterinárních lékařů - Dozor v potravinářských podnicích 2. Monitoring rezistencí - Směrnice EP a Rady 2003/99/ES o sledování zoonóz a jejich původců - Směrnice Rady 96/23/ES o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech - Základní studie EU 3. Zpracování dat a hlášení 43

44 1. Kontrolní činnost - kontrola používání léčiv v chovech hospodářských zvířat 1. V RÁMCI EPIZOOTOLOGICKÉHO DOZORU Při kontrole chovatele v souvislosti s používáním veterinárních léčivých přípravků Plánované kontroly na hospodářstvích vybraných analýzou rizika, neplánované kontroly v odůvodněných případech Při kontrolách podmíněnosti u žadatelů o dotace Plánované kontroly na hospodářstvích žadatelů vybraných analýzou rizika Při kontrolách soukromých veterinárních lékařů (SVL) Kontroly z víceletého plánu, kontroluje se každoročně minimálně 20% SVL 44

45 1. Kontrolní činnost - kontrola používání léčiv v chovech hospodářských zvířat Počet kontrol 2011 počet kontrol počet porušení kontrola chovatele v souvislosti s používáním veterinárních léčivých přípravků plánovaná4014 neplánovaná53 kontrola podmíněnosti4000 kontrola SVL2360 Porušení zjištěná při kontrolách používání léčiv u chovatele Zákon č. 166/1999 Sb. porušení požadavků na vedení a uchovávání záznamů6x aplikaci veterinárních léčivých určených k injekční aplikaci neprovádí oprávněné osoby 1x Zákon č. 378/2007 Sb. dodávka injekčních ATB distribuční firmou přímo chovateli1x chovatel aplikuje přípravky k synchronizaci říje bez účasti a odpovědnosti veterinárního lékaře 1x 45

46 1. Kontrolní činnost - kontrola používání léčiv v chovech hospodářských zvířat 2. V RÁMCI PROGRAMŮ NA TLUMENÍ SALMONEL V CHOVECH DRŮBEŽE V rámci provádění NPSAL je od počátku provádění programů v kompetenci KVS ověřit, zda výsledky vyšetření na přítomnost salmonel v hejnech drůbeže nebyly zkresleny používáním antimikrobiálních látek u těchto hejn. Od 1. 8. 2010 byla metodika odběru a vyšetření na přítomnost inhibičních látek upřesněna. 46

47 1. Kontrolní činnost - kontrola používání léčiv v chovech hospodářských zvířat 5 kusů ptáků, od 1. 8. 2010 Reprodukční chovy Při odběru vzorku ke konfirmaci a na základě rozhodnutí KVS Chovy nosnic pro konzumní vejce Při odběru vzorku ke konfirmaci a na základě rozhodnutí KVS Chovy kuřat na masoPři odběru úředního vzorku Chovy krůt – výkrm a reprodukční Na základě rozhodnutí KVS Počet provedených vyšetření v roce v roce 2011 kategoriepočet vyšetřenípočet pozitivních výsledků Reprodukční chovy50 Chovy nosnic pro konzumní vejce 100 Chovy kuřat na maso370 Chovy krůt – výkrm a reprodukční 10 Celkem530 47

48 1. Kontrolní činnost Přehled cíleného vyšetření RIL v roce 2011 ve vzorcích tkání hospodářských zvířat (celková data za ČR) - screeningové vyšetření vzorků tkání hospodářských zvířat se provádí na základě „Metodického pokynu pro vyšetřování reziduí inhibičních látek“ vydaného NRL - konfirmační analýzy jsou prováděny pouze v NRL - uvedené metody jsou validovány dle Rozhodnutí komise 657/2002/EC 48

49 1. Kontrolní činnost Přehled cíleného vyšetření RIL v roce 2011 ve vzorcích surovin a potravin (celková data za ČR) - screeningové vyšetření vzorků surovin a potravin živočišného původu se provádí na základě „Metodického pokynu pro vyšetřování reziduí inhibičních látek“ vydanéhoNRL - konfirmační analýzy jsou prováděny pouze v NRL - uvedené metody jsou validovány dle Rozhodnutí komise 657/2002/EC 49

50 2. Monitoring rezistencí dle směrnice EP a Rady 2003/99/ES o sledování zoonóz a jejich původců Požadavky na sledování antimikrobiální odolnosti podle článku 7 A.Obecné požadavky Členské státy musí zajistit, aby systém sledování antimikrobiální odolnosti podle článku 7 poskytoval alespoň tyto informace: 1.druhy zvířat zahrnuté do sledování; 2.druhy bakterií a/nebo kmeny zahrnuté do sledování; 3.způsob odběru vzorků pro sledování; 4.antimikrobiální látky zahrnuté do sledování; 5.laboratorní metody používané pro zjištění odolnosti; 6.laboratorní metody používané pro identifikaci mikrobiálních izolátů; 7.metody používané pro sběr údajů. B.Specifické požadavky Členské státy musí zajistit, aby systém sledování poskytoval relevantní informace, alespoň pokud jde o reprezentativní počet izolátů Salmonella spp., Campylobacter coli ze skotu, prasat a drůbeže a potravin živočišného původu získaných z těchto druhů. 50

51 2. Monitoring rezistencí dle směrnice Rady 96/23/ES o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech TkáňPočet vzorkůRezidua celkemATBDruh Svalovina137621 chloramfenikolDrůbež 1 tulathromycinkrálík Játra67055 dihydrostreptomicinPrase Ledviny563103 dihydrostreptomycinprasnice 1 benzylpenicilinprasnice 1 benzylpenicilindojnice 3 ampicilinprasnice 2 nespecifikovánoprase Ryby470 Krev, moč14811 chloramfenikolskot Surovina/PotravinaPočet vzorkůRezidua celkemATBDruh Mléko21811 cefoporazonovce Vejce980 Med400 Hospodářská zvířata Suroviny a produkty 51

52 2. Monitoring rezistencí - základní studie EU 52

53 Organizace monitoringu dle s v ČR Organizace monitoringu dle směrnice EP a Rady 2003/99/ES o sledování zoonóz a jejich původců v ČR SVS SZPI SZÚ SVS SZPI SZÚ Reporting officer (SVS) Reporting officer (SVS) Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA 3. Zpracování dat a hlášení 53

54 DĚKUJI ZA POZORNOST 54


Stáhnout ppt "QUO VADIS? Petr Šatrán, Asociace veterinárních lékařů, Větrný Jeníkov 7. 6. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google