Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_26_Financování politických stran.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_26_Financování politických stran."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_26_Financování politických stran TEMA:Člověk a společnost ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:10.04.2013

2 ANOTACE DUM je určen pro 2. ročník čtyřletého cyklu a 4.ročník šestiletého cyklu gymnaziálního vzdělávání v rámci předmětu ZSV jako interaktivní výukový materiál ke kapitole Financování politických stran. DUM obsahuje prezentaci, na základě které žák porozumí, z jakých zdrojů jsou financovány politické strany, v tabulce na snímku č.15 si pak porovná částky, které čerpaly strany ze státního příspěvku. Nové znalosti si zkontrolují pomocí otázek na snímku č. 14, kde se jim pomocí animace zobrazí správné odpovědi. Součástí materiálu jsou texty na snímku č.17 a 19, které žáci prostudují a své názory napíší pomocí digitálního pera na vytečkované místo na snímku č. 18. S ostatními spolužáky diskutují o problematice kontroly financování politických stran a obhajují své názory. V závěru prezentace je internetová adresa, na které žáci najdou názory politiků a občanů na problematiku průhledného financování politických stran. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 Financování politických stran

4 Financování politických stran je jedním z nejdůležitějších aspektů nutných pro jejich fungování V ČR jsou ve financování využívány v zásadě dva zdroje - interní a externí

5 Interní zdroje financování politických stran v ČR Jsou reprezentovány vlastními zdroji dané politické strany Dále se rozdělují na a) členské příspěvky b) příspěvky od poslanců c) podnikání

6 Členské příspěvky Jsou získávány od jednotlivých členů strany Členství je přísně vázáno právě na úhradu těchto příspěvků (v případě jejich neplacení členství zaniká) Tento zdroj financování politických stran nemá takový význam kvůli úbytku členské základny

7 Příspěvky od poslanců Poslanci mohou přispívat straně, jejíž jsou členy, odevzdáním části svého poslaneckého platu Není to ale jejich povinnost, spíše se jedná o úzus. Úzus (usus) znamená zvyklost, zvyk, obyčej.

8 Podnikání Podnikání dané strany je méně běžným zdrojem financování Je charakteristické především pro západní země

9 Externí zdroje financování politických stran v ČR Přinášejí do strany jednoznačně největší množství financí Jsou nejdůležitější pro její samotné fungování Dále se rozdělují na a)Dary/sponzoring b) Státní příspěvky

10 Dary/sponzoring Jsou založeny na principu dobrovolnosti od jakékoliv fyzické nebo právnické osoby Často jsou spojovány s pojmy jako korupce či klientelismus Proto je povinností politických stran zveřejnit ve své výroční zprávě všechny dary nad 100 tisíc Kč Korupce znamená úplatkářství. Klientelismus znamená neoficiální systém v politice založený na protekci a konexích (vlivná spojení, styky).

11 Státní příspěvky Závisí na úspěšnosti ve volbách Platí přímá úměrnost mezi ziskem hlasů a výší státního příspěvku Dále se dělí na: Příspěvek na úhradu volebních nákladů Příspěvek na činnost

12 Příspěvek na úhradu volebních nákladů Každý rok dostane politická strana, která ve volbách do Poslanecké sněmovny získá alespoň 1,5% 100 Kč za každý hlas Př: ODS získala ve volbách zhruba 1,9 mil hlasů = 190 mil Kč

13 Příspěvek na činnost Stálý příspěvek Činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje a strana či hnutí obdrží 10 000 000 Kč

14 Příspěvek na mandát Pro poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč Na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč

15 Otázky k opakování 1.Jsou členské příspěvky podmínkou členství v politické straně? O: Ano 2. Co patří mezi externí zdroje financování politických str.? O: Dary/sponzoring, státní příspěvky 3. Kolik musí získat strana % hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny, aby měla nárok na finanční příspěvek na úhradu volebních nákladů? O: 1,5% 4.Kolik činí příspěvek na mandát poslance/senátora? O: ročně 900 000 Kč

16 Pečlivě si pročtěte následující článek a přemýšlejte………

17 Jak stát kontroluje financování politických stran? Stát nesmí činnost politických stran kontrolovat prostřednictvím žádného svého orgánu. Na čas byla kontrola u nás svěřena Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Ústavní soud však tento způsob kontroly zrušil s odůvodněním, „že politické strany se pohybují v předpolí státu a zásahy státních orgánů, jejichž složení je produktem tohoto procesu, do tohoto procesu samého jsou proto nežádoucí, mohou-li průběh volné soutěže stran politicky ovlivnit, např. i tím, že chování určitých stran označí za nehospodárné nebo neúčelné. Státní orgán nadaný autoritou státního rozhodnutí a vstupující svým autoritativním posudkem aktivně do sféry soutěže politických stran je principiálně potencionálním rizikem pro demokracii vůbec.“ Úryvek (1)

18 Jak by mělo být podle vás kontrolováno financování politických stran? Měli by být sponzoři anonymní či adresní? Názory napište na tabuli a diskutujte se spolužáky. Na následujícím snímku najdete článek o tom, jaká je současná praxe. Porovnejte ji se svými názory. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….

19 Jak je tedy zajištěna kontrola politických stran? Každá politická strana je povinna předložit každoročně do 1.4. Poslanecké sněmovně (PS)výroční finanční zprávu, která zahrnuje přehled o celkových příjmech, přehled o výši darů a dárcích (pokud hodnota daru nebo součet hodnot darů 1 dárce za 1 rok přesahuje 100 000 Kč, uvede se u fyzické osoby jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo dárce, u právnické osoby její název, adresa sídla a identifikační číslo), roční účetní výkazy, zprávu auditora o ověření roční uzávěrky aj. Výroční finanční zpráva je veřejná. Lze do ní nahlédnout a pořizovat z ní výpis, opis či kopii v Kanceláři PS. V případě, že výroční zpráva nebyla předložena nebo je podle zjištění PS neúplná, Ministerstvo financí pozastaví výplatu příspěvku na činnost. Úryvek (2)

20 Úkoly pro zájemce Na internetových stránkách http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pruhledn e-financovani-politickych-stran-a-volebnich- kampani prostudujte návrhy tohoto protikorupčního projektu a odůvodněte, proč s nimi souhlasíte, proč ne. http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pruhledn e-financovani-politickych-stran-a-volebnich- kampani

21 Zdroje AUTOR NEUVEDEN. Financování politických stran v Česku [online]. [cit. 10.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Financov%C3%A1n%C3%AD_politick%C3%BDch_stran_v_ %C4%8Cesku pod licencí Creative Commons AUTOR NEUVEDEN. Slovník cizích slov [online]. [cit. 10.4.2013]. Dostupný na WWW: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pruhledne-financovani-politickych-stran-a- volebnich-kampani http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pruhledne-financovani-politickych-stran-a- volebnich-kampani DAVID, Roman. Politologie. Olomouc: Olomouc, s.r.o., 2005, ISBN 80-7182-162-4. CITACE: Úryvek (1) - DAVID, Roman. Politologie. Olomouc: Olomouc, s.r.o., 2005, ISBN 80-7182- 162-4, str. 87 Úryvek (2) - Úryvek (1) - DAVID, Roman. Politologie. Olomouc: Olomouc, s.r.o., 2005, ISBN 80-7182-162-4, str. 87


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_26_Financování politických stran."

Podobné prezentace


Reklamy Google