Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_25_Politické strany TEMA:Člověk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_25_Politické strany TEMA:Člověk."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_25_Politické strany TEMA:Člověk a společnost ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:01.04.2013

2 ANOTACE DUM je určen pro 2. ročník čtyřletého cyklu a 4.ročník šestiletého cyklu gymnaziálního vzdělávání v rámci předmětu ZSV jako interaktivní výukový materiál ke kapitole Politické strany, politický pluralismus. Seznámí žáky se základními informacemi o politických stranách, jak vznikají, kde jsou registrovány a jaké jsou podmínky členství. Pomocí informací z internetu (snímek č. 6), žáci odpovídají na otázky na snímku č. 8, kde se jim pomocí animace zobrazují správné odpovědi. Na základě dělení stran podle místa v politickém spektru si uvědomí, že jejich program vychází z nějaké ideologie a umí je rozdělit na pravicové, levicové, středové – snímek č. 16. Pomocí elektronického pera na snímku č. 14 dokáží spojit politickou stranu a ideologii, ze které vychází program dané strany. Na následujícím snímku najde správné spojení pro kontrolu. Výukový materiál je určen k interaktivní výuce.

3 Politické strany, politický pluralismus

4 Politický pluralismus Pluralismus v politické teorii (z latinského pluralis, množný, vícerý) označuje moderní přesvědčení, že svobodná společnost se může udržet jen tehdy, pokud v ní o výkon státní moci volně soutěží více rovnoprávných subjektů (politické strany, hnutí, zájmové skupin, organizace atd.) Je nezbytnou podmínkou demokracie Občané si vybírají ve svobodných volbách politické strany či hnutí reprezentující jejich názory a zájmy

5 Politické strany Dobrovolné organizace občanů, které usilují o podíl na politické moci Jejich postavení je upraveno Ústavou ČR, Listinou základních lidských práv a svobod a zákonem o sdružování v politických stranách a hnutích Prezentují se politickým programem vycházejícím z určité ideologie a reflektujícím současný stav společnosti

6 Podmínky vzniku politické strany Vzniká registrací - info dostupné na: http://www.nicm.cz/registrace-politicke-strany-a- hnuti http://www.nicm.cz/registrace-politicke-strany-a- hnuti Politickou stranu mohou založit nejméně 3 fyzické osoby starší 18 let. Nikdo nesmí být současně členem 2 a více politických stran Politická strana zaniká sloučením s jiným subjektem, na základě svého dobrovolného rozpuštění nebo rozhodnutím soudu

7 Podmínky fungování politické strany Politická strana musí mít stanovy, ve kterých jsou uvedeny: programové zásady, název, sídlo a způsob volby stranických orgánů Členství ve straně je dobrovolné, ke členství nesmí být nikdo nucen, členství v politické straně nesmí být nikomu na újmu

8 Otázky k předchozímu textu 1.Kdo může založit politickou stranu? O: Minimálně 3 osoby starší 18 let. 2. Kde je politická strana zaregistrována? O: Na ministerstvu vnitra 3.Jak může zaniknout politická strana? O: Politická strana zaniká sloučením s jiným subjektem, na základě svého dobrovolného rozpuštění nebo rozhodnutím soudu

9 4. Doplň: Politický pluralismus je založen na ………… ………… politických subjektů Stanovy každé politické strany musí obsahovat ……………........................ ………………………………………….. …………………………………………...

10 Správné odpovědi 4. Doplň: Politický pluralismus je založen na svobodné soutěži politických subjektů. Stanovy každé politické strany musí obsahovat programové zásady, název, sídlo a způsob volby stranických orgánů.

11 Dělení politických stran I. Podle charakteru členství a)Strany masové - západní demokratické politické strany, členství je otevřené každému b)Strany kádrové – vyskytují se v komunistických totalitních režimech, silně centralizovaná, členové (kádry) shora vybírá, podmínkou loajalita členů c)Strany oddaných – členové soustředěni kolem jednoho vůdce, kterého oddaně (fanaticky) podporují

12 II. Podle místa v politickém spektru (podle ideologií) a)Pravice – minimalizace kompetencí státu, s důrazem na svobodu jednotlivce, podpora podnikatelské aktivity, rovnost příležitostí. Ekonomické priority – liberalismus, snižování inflace b)Levice – sociálně odpovědný stát s důrazem na kolektiv, rovnost výsledků, státní ochranářství. Ekonomické priority – regulace trhu, snižování nezaměstnanosti

13 III. Podle šířky spektra a)Strany ideologicky úzké – oslovují jen úzkou skupinu voličů. Program není zaměřen na všechny sféry společenského života. b)Catch-all strany – usilují o podporu všech částí společnosti, oslovují všechny sociální skupiny

14 Vypracuj úkol Spoj čarou pomocí elektronického pera politické ideologie s politickou stranou, jejíž program z dané ideologie vychází: konzervatismus ČSSD liberalismus Strana zelených environmentalismus ODS socialismus KDU - ČSL

15 Správná odpověď konzervatismus ČSSD liberalismus Strana zelených environmentalismus ODS socialismus KDU - ČSL

16 Odpověz na otázku Vyjmenuj současné parlamentní strany, které z nich jsou pravicové, které levicové, které z nich budou nejblíže středu. O: Pravicové – ODS, TOP 09 Levicové – ČSSD, KSČM Nejblíže středu - LIDEM

17 Zdroje DAVID, Roman. Politologie. Olomouc: Olomouc, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7182-239-4. MARCIZSOVÁ, Alice. Registrace politických stran či hnutí [online]. [cit. 01.04.2013]. Dostupný na WWW: http://www.nicm.cz/registrace-politicke-strany-a-hnuti


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_12_INOVACE_02B_25_Politické strany TEMA:Člověk."

Podobné prezentace


Reklamy Google