Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada hlavních sester 29. ledna 2008, Praha Lékařský dům 29. ledna 2008, Praha Lékařský dům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada hlavních sester 29. ledna 2008, Praha Lékařský dům 29. ledna 2008, Praha Lékařský dům."— Transkript prezentace:

1 Porada hlavních sester 29. ledna 2008, Praha Lékařský dům 29. ledna 2008, Praha Lékařský dům

2 Program Zahájení a informace o činnosti MZ ČR za uplynulé období – Mgr. Eva Prošková, ředitelka odboru VZV –Vývoj v oblasti legislativy –Činnost odboru VZV Vystoupení Mgr. Tomáše Cikrta, ředitel tiskového odboru –Poplatky ve zdravotnictví –Novinky na MZ ČR Profesní organizace porodních asistentek se představují: –Unie porodních asistentek – Dagmar Suchá Přestávka Zahájení a informace o činnosti MZ ČR za uplynulé období – Mgr. Eva Prošková, ředitelka odboru VZV –Vývoj v oblasti legislativy –Činnost odboru VZV Vystoupení Mgr. Tomáše Cikrta, ředitel tiskového odboru –Poplatky ve zdravotnictví –Novinky na MZ ČR Profesní organizace porodních asistentek se představují: –Unie porodních asistentek – Dagmar Suchá Přestávka

3 Program Vystoupení Ing. Fahrese Shimy, ředitel odboru informatiky –Projekty eHealth – současný vývoj Vystoupení PhDr. Michaely Hofštetrové – Knotkové, náměstkyně NCO NZO –Změna ve vedení úseku regulace a cíle na rok 2008 –Novinky ve specializačním vzdělávání – Květa Oplatková Závěr Vystoupení Ing. Fahrese Shimy, ředitel odboru informatiky –Projekty eHealth – současný vývoj Vystoupení PhDr. Michaely Hofštetrové – Knotkové, náměstkyně NCO NZO –Změna ve vedení úseku regulace a cíle na rok 2008 –Novinky ve specializačním vzdělávání – Květa Oplatková Závěr

4 Mgr. Eva Prošková Vývoj v oblasti legislativy Činnost odboru VZV Vývoj v oblasti legislativy Činnost odboru VZV

5 Vývoj v oblasti legislativy Novela zák. č. 96/2004 Sb. – současný vývoj –Průběh projednávání v Parlamentu ČR –Návrhy poslanců Dentální hygienistka Zdravotnický záchranář Financování specilizačního vzdělávání Novela vyhl. č. 423/2004 Sb. –na poradu hlavních sester navazuje jednání s profesními organizacemi o vypořádání připomínek Novela vyhl. č. 424/2004 Sb. –Jak pokročilo jednání s profesními organizacemi o zapracování podkladů? Novela zák. č. 96/2004 Sb. – současný vývoj –Průběh projednávání v Parlamentu ČR –Návrhy poslanců Dentální hygienistka Zdravotnický záchranář Financování specilizačního vzdělávání Novela vyhl. č. 423/2004 Sb. –na poradu hlavních sester navazuje jednání s profesními organizacemi o vypořádání připomínek Novela vyhl. č. 424/2004 Sb. –Jak pokročilo jednání s profesními organizacemi o zapracování podkladů?

6 Vývoj v oblasti legislativy Věcné záměry zákonů o –Zdravotních službách –Speciálních zdravotních službách –zdravotní záchranné službě –Veřejném zdravotním pojištění –Zdravotních pojišťovnách –Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami –Univerzitních nemocnicích Prošlo vnitřním a vnějším připomínkovým řízením Nyní předloženo Vládě ČR k projednání, poté bude připraveno §§ znění Věcné záměry zákonů o –Zdravotních službách –Speciálních zdravotních službách –zdravotní záchranné službě –Veřejném zdravotním pojištění –Zdravotních pojišťovnách –Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami –Univerzitních nemocnicích Prošlo vnitřním a vnějším připomínkovým řízením Nyní předloženo Vládě ČR k projednání, poté bude připraveno §§ znění

7 Projekty ESF MZ připravuje tři projekty z OP LZZ: Projekt 1 Prioritní osa 1 Adaptabilita Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Zaměření projektu: Komunikační technologie, IT technologie, komunikační dovednosti ve vztahu pacient zdravotnický pracovník, empatie, asertivita.... Cílová skupiny: zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti NLP), přímo řízených ZZ, dalších ZZ - lůžkových i ambulantních. MZ připravuje tři projekty z OP LZZ: Projekt 1 Prioritní osa 1 Adaptabilita Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Zaměření projektu: Komunikační technologie, IT technologie, komunikační dovednosti ve vztahu pacient zdravotnický pracovník, empatie, asertivita.... Cílová skupiny: zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti NLP), přímo řízených ZZ, dalších ZZ - lůžkových i ambulantních.

8 Projekty ESF Projekt 2 Prioritní osa 1 Adaptabilita Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Zaměření projektu: Další profesní vzdělávání - různé oblasti, dále manažerské dovednosti Cílová skupiny: zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti NLP), přímo řízených ZZ, dalších ZZ - lůžkových i ambulantních Projekt 2 Prioritní osa 1 Adaptabilita Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Zaměření projektu: Další profesní vzdělávání - různé oblasti, dále manažerské dovednosti Cílová skupiny: zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti NLP), přímo řízených ZZ, dalších ZZ - lůžkových i ambulantních

9 Projekty ESF Projekt 3 Prioritní osa 4a Veřejná správa a veřejné služby (KONVERGENCE) a Prioritní osa 4b Veřejná správa a veřejné služby (REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST) Zaměření projektu: Na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb. Projekt 3 Prioritní osa 4a Veřejná správa a veřejné služby (KONVERGENCE) a Prioritní osa 4b Veřejná správa a veřejné služby (REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST) Zaměření projektu: Na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb.

10 Projekty ESF - Projekt 3 II Podpora bude zaměřena na modernizaci veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy, a veřejných služeb. V rámci těchto prioritních os bude podpořeno řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a na straně poskytovatelů veřejných služeb, vzdělávání, zlepšování kvality regulace, zavádění moderních nástrojů řízení, s důrazem na řízení kvality a výkonnosti, strategické řízení komunitní plánování apod. Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci MZ, SUKL, SZU. Podpora bude zaměřena na modernizaci veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy, a veřejných služeb. V rámci těchto prioritních os bude podpořeno řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a na straně poskytovatelů veřejných služeb, vzdělávání, zlepšování kvality regulace, zavádění moderních nástrojů řízení, s důrazem na řízení kvality a výkonnosti, strategické řízení komunitní plánování apod. Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci MZ, SUKL, SZU.

11 Bc. Nina Müllerová Činnost odboru VZV

12 Nedostatek sester – analýza ÚZIS –Výsledek není dosud zpracován, jakmile bude uveřejníme na našich stránkách. Jednání mezirezortní komise –Postup při realizaci odborné praxe, dosud není jednoznačná dohoda, MŠMT bude předkládat návrh v rámci připomínkového řízení pozměňovacích návrhů zákona o zdravotních službách. –Zatím platí současná praxe = smlouva mezi odbornou učitelkou a zdravotnickým zařízením, v opačném případě nemůže poskytovat zdravotní péči. Příprava jednání hlavních sester EU v ČR 2009 –Meeting of Chief Nursing Officers –Meeting of Chief Dental Officers –Plánované jednání v únoru mezi odborem VZV, MEZ a profesními organizacemi Nedostatek sester – analýza ÚZIS –Výsledek není dosud zpracován, jakmile bude uveřejníme na našich stránkách. Jednání mezirezortní komise –Postup při realizaci odborné praxe, dosud není jednoznačná dohoda, MŠMT bude předkládat návrh v rámci připomínkového řízení pozměňovacích návrhů zákona o zdravotních službách. –Zatím platí současná praxe = smlouva mezi odbornou učitelkou a zdravotnickým zařízením, v opačném případě nemůže poskytovat zdravotní péči. Příprava jednání hlavních sester EU v ČR 2009 –Meeting of Chief Nursing Officers –Meeting of Chief Dental Officers –Plánované jednání v únoru mezi odborem VZV, MEZ a profesními organizacemi

13 Činnost akreditační komise V roce 2007 bylo posouzeno a doporučeno 190 žádostí o akreditaci vzdělávacích programů –Specializační, kvalifikační a certifikované programy. –Téměř 95% byla udělena akreditace. Nejčastější chyby –Není zvolen správný formulář žádosti (zák. 96/2004 Sb.). –Není zvolen správný druh vzdělávacího programu. –Není využíván metodický pokyn pro specializační vzdělávání nebo certifikované kurzy. –Nejsou rozepsané RVP. –Školitelé nevyhovují z hlediska splnění podmínky specializace pro daný obor. V roce 2007 bylo posouzeno a doporučeno 190 žádostí o akreditaci vzdělávacích programů –Specializační, kvalifikační a certifikované programy. –Téměř 95% byla udělena akreditace. Nejčastější chyby –Není zvolen správný formulář žádosti (zák. 96/2004 Sb.). –Není zvolen správný druh vzdělávacího programu. –Není využíván metodický pokyn pro specializační vzdělávání nebo certifikované kurzy. –Nejsou rozepsané RVP. –Školitelé nevyhovují z hlediska splnění podmínky specializace pro daný obor.

14 Plán jednání akreditační komise PLÁN JEDNÁNÍ Posílat včas žádost, posuzovatel má 1 měsíc na posouzení. 30. LEDNA 19. BŘEZNA 14. KVĚTNA JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC 7x/rok

15 Činnost komise pro hodnocení dotací Počet předložených projektů 134 (38 nelékařských) Zaměření projektů na specializační vzdělávání (Okruh 1) a celoživotní vzdělávání a edičníční činnost (Okruh 2) Harmonogram jednání – proběhlo první jednání komise pro posuzování žádostí a probíhá rozeslání programů pro posouzení oponenty Předpokládaný termín vyhlášení výsledků – duben 2008

16 Informace k uznávání kvalifikací Brožura na webu MZ ČR –Pro odbornou veřejnost Nelékařská povolání a uznávání kvalifikací –Akreditace –Registrace –Uznávání kvalifikací Brožura na webu MZ ČR –Pro odbornou veřejnost Nelékařská povolání a uznávání kvalifikací –Akreditace –Registrace –Uznávání kvalifikací

17

18

19 Anketa – název profese všeobecný ošetřovatel Anketa proběhla v termínu: 2.10 – 31.10.2007 Subjekty: zdravotnická zařízení, nemocnice, zdravotnické a vysoké školy Obeslané subjekty: 60 Dotázaní respondenti: 1600 Zúčastnění respondenti: 1559 Anketa proběhla v termínu: 2.10 – 31.10.2007 Subjekty: zdravotnická zařízení, nemocnice, zdravotnické a vysoké školy Obeslané subjekty: 60 Dotázaní respondenti: 1600 Zúčastnění respondenti: 1559

20 Anketa – název profese všeobecný ošetřovatel Pojmenování profese: Všeobecný bratr 953 Všeobecný ošetřovatel496 Všeobecná sestra73 Zdravotní bratr17 Sestra10 Diplomovaný asistent1 Specialista oš.péče1 Diplomovaný ošetřovatel1 Vyšší zdrav. pracovník1 Všeobecný zdravotní bratr1 Všeobecný zdravotník1 Všeobecný paramedik1 Zdravotnický ošetřovatel1 Všeobecný asistent1 Bakalář ošetřovatelství1 Pojmenování profese: Všeobecný bratr 953 Všeobecný ošetřovatel496 Všeobecná sestra73 Zdravotní bratr17 Sestra10 Diplomovaný asistent1 Specialista oš.péče1 Diplomovaný ošetřovatel1 Vyšší zdrav. pracovník1 Všeobecný zdravotní bratr1 Všeobecný zdravotník1 Všeobecný paramedik1 Zdravotnický ošetřovatel1 Všeobecný asistent1 Bakalář ošetřovatelství1 Graf


Stáhnout ppt "Porada hlavních sester 29. ledna 2008, Praha Lékařský dům 29. ledna 2008, Praha Lékařský dům."

Podobné prezentace


Reklamy Google