Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Přímá a nepřímá úměra Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Přímá a nepřímá úměra Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová."— Transkript prezentace:

1 Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Přímá a nepřímá úměra Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat ‒ návod na použití 1.Obdoba známé televizní hry. Cílem je propojení všech stran trojúhelníka buňkami vlastní barvy, které družstva získávají za správné odpovědi. Pokud se žádnému družstvu ve stanoveném časovém limitu na hru strany spojit nepodaří, vítězí družstvo s větším počtem získaných buněk. 2.Hru mohou hrát dvě družstva (hráči). Hru ovládá a její průběh řídí učitel. 3.Po vylosování pořadí si družstva střídavě volí příklady ukryté pod jednotlivými buňkami s čísly. 4.Učitel dle náročnosti příkladu ukrytého pod buňkou stanoví časový limit na jeho výpočet. 5.Pokud družstvo v časovém limitu příklad vypočítá správně, získává zvolenou buňku. Ke zbarvení buňky barvou družstva dojde po dvou, případně třech následných kliknutích na příslušnou buňku. 6.Pokud družstvo nestihne v limitu odpověď či odpoví nesprávně, dostává možnost odpovědi družstvo druhé. Pokud odpoví správně, získává příslušnou buňku ono. 7.Pokud však ani druhé družstvo neodpoví správně či o buňku nemá zájem a odpovídat tedy nechce, nezískává buňku ani jedno družstvo. Je možné si o ni v následujícím průběhu hry, kdy si ji některé družstvo opět zvolí, zahrát v rozstřelu. 8.Do rozstřelu pokládá učitel jakoukoliv otázku z oblasti očekávaných matematických znalostí žáků. Buňku získá družstvo, které rychleji odpoví správně. 9.V případě rovnosti počtu buněk i po vypršení časového limitu rozhodne o vítězi například hra „kámen, nůžky, papír“. Podrobnější postup v přiloženém souboru „Návod“.

3 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1

4 Vypočítej: Na poli 55,2 m širokém bylo 92 řádků brambor. Kolik bramborových řádků bude na poli širokém 24 metrů? Zpět 40 řádků Výsledek:

5 Vypočítej: 28 zubů bylo vyfrézováno za 31 minut a 30 sekund. Za kolik minut se vyfrézuje 60 zubů? Zpět 67 minut 30 sekund Výsledek:

6 Vypočítej: Soukolí je složeno ze dvou ozubených kol. Jedno kolo má 63 zubů a koná 600 otáček za minutu. Kolik otáček za minutu koná druhé kolo, má-li 42 zubů? Zpět 900 otáček Výsledek:

7 Vypočítej: Při osmihodinové denní pracovní době byla daná zakázka provedena za 35 dní. Za kolik dní bude práce na zakázce hotova při desetihodinové pracovní době? Zpět 28 dní Výsledek:

8 Vypočítej: Plocha široká 12 centimetrů byla ohoblována za 30 minut. Za jak dlouho se ohobluje stejně dlouhá plocha široká 176 milimetrů? Zpět 44 minut Výsledek:

9 Vypočítej: Čerpadlo načerpá do prázdné nádrže za 1 hodinu a 20 minut 36 hektolitrů vody. Za jak dlouho načerpá do stejné nádrže 6,75 m 3 vody? Zpět 2 hodiny a 30 minut Výsledek:

10 Vypočítej: Čerpadlo načerpá do nádrže za 1 hodinu a 12 minut 3,6 m 3 vody. Kolik hektolitrů vody načerpá za 3 h 20 min? Zpět 100 hektolitrů Výsledek:

11 Vypočítej: Šest dělníků zhotoví za 4 směny 900 výrobků. Kolik výrobků zhotoví 8 dělníků za 5 směn? Zpět 1500 výrobků Výsledek:

12 Vypočítej: 16 dělníků vyrobí 800 beden za 9 dní. Za jak dlouho vyrobí 15 dělníků 1000 beden? Zpět 12 dní Výsledek:

13 Vypočítej: Jedno soukolí má průměr 350 mm a koná 600 otáček za minutu. Kolik otáček koná druhé kolo, je-li jeho průměr 420 mm? Zpět 500 otáček Výsledek:

14 Vypočítej: Jedno soukolí má průměr 350 mm a koná 600 otáček za minutu. Jaký průměr musí mít druhé kolo, má-li mít 1000 otáček za minutu? Zpět 210 mm Výsledek:

15 Vypočítej: Ze 30 kilogramů bavlny se utká 240 metrů látky 1,2 metru široké. Kolik metrů látky 1,5 metru široké se utká ze 40 kilogramů bavlny? Zpět 256 metrů Výsledek:

16 Zpět Vypočítej: Za 15 hodin provozu spotřeboval motor agregátu 110 litrů nafty. Za kolik hodin spotřebuje 264 litrů nafty? 36 hodin Výsledek:

17 Zpět Vypočítej: Čtyřmi stejnými otvory se nádrž naplní za 10 hodin a 30 minut. Kolika otvory se naplní Za 14 hodin? třemi otvory Výsledek:

18 Vypočítej: K zabavení třiceti dvou dětí je potřeba osm prolézaček. Kolik dětí bychom zabavili, kdybychom měli k dispozici pouze šest prolézaček? Zpět 24 dětí Výsledek:

19 Vypočítej: Týdenní pobyt v hotelu stojí deset tisíc pět set korun. Kolik nás bude stát pobyt dvanáctidenní? Zpět 18 000,- Kč Výsledek:

20 Vypočítej: Šest pracovníků má splnit určitou práci za 18 pracovních dnů. Pracovali 4 dny a potom dva pracovníci onemocněli a zbývající 4 práci dokončili. Za kolik dnů celkem byla práce splněna, jestliže pracovali stále stejným výkonem? Zpět 25 dní Výsledek:

21 Vypočítej: Cena zájezdu pro jednoho účastníka je 6 500 Kč, jestliže je autobus obsazen 40 osobami. O kolik Kč se zvýšila cena zájezdu pro jednoho účastníka (cenu zaokrouhli na celé desetikoruny), jestliže se zúčastnilo pouze 35 osob a náklady nebylo možné snížit? Zpět o 930 Kč Výsledek:

22 Vypočítej: Elektrický vařič spotřebuje za 1 minutu a 36 sekund 20 W. Kolik wattů spotřebuje Za 1/4 hodiny? Zpět 187,5 W Výsledek:

23 Vypočítej: Traktorista si vypočítal, že cihly na stavbu kůlny odveze za 12 dní, pojede-li denně třikrát. Vypočtěte mu, kolikrát denně musí jet, chce-li cihly odvézt o tři dny dříve. Zpět čtyřikrát denně Výsledek:

24 Vypočítej: Zásoba krmiva vystačí pro 12 králíků na 4 dny. Na kolik dnů vystačí zásoba pro 8 králíků? Zpět 6 dnů Výsledek:

25 Vypočítej: Za dvě a půl kilogramu jablek jsme zaplatili 45 Kč. Kolik zaplatíme za 6 kilogramů? Zpět 108 Kč Výsledek:

26 Vypočítej: Kolik kilogramů čerstvých jablek je třeba na 120 kilogramů sušených jablek, jestliže z 0,4 tun čerstvých jablek získáme 75 kg sušených jablek? Zpět 640 kg Výsledek:

27 Vypočítej: Pole obdélníkového tvaru o rozměrech 560 metrů a 380 metrů mělo výnos 20 tun brambor z jednoho hektaru. Kolik hektolitrů lihu se získalo z brambor sklizených z tohoto pole, jestliže z 8 tun brambor se vyrobí 10,2 hektolitrů lihu? Zpět 542,64 hl Výsledek:

28 Vypočítej: Pro volně stojící mříž je při vzdálenosti 100 mm zapotřebí 120 tyčí. Kolik tyčí se použije, jestliže vzdálenost činí 15 cm? Zpět 80 tyčí Výsledek:

29 Vypočítej: Ze 150 kilogramů cukrovky se získá 24 kilogramů cukru. Z kolika tun cukrovky se získají 3 tuny cukru? Zpět 18,75 tun Výsledek:

30 Vypočítej: Ve výrobní hale se vymění vzduch ventilátorem o výkonu 25 litrů za sekundu za 2 hodiny a 24 minut. Za jak dlouho by se vyměnil vzduch v této hale ventilátorem o výkonu 24 hektolitrů za minutu? Zpět 1 hodinu a 30 minut Výsledek:

31 Vypočítej: Příjezdovou cestou k zotavovně by opravilo 14 dělníků za 32 pracovních dní. Kolik dělníků je třeba přibrat, má-li být cesta opravena za 28 dní? Zpět 2 dělníky Výsledek:

32 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-04-22]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW:.http://www.clker.com/clipart-white-board.html Použité obrázky:


Stáhnout ppt "Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Přímá a nepřímá úměra Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová."

Podobné prezentace


Reklamy Google