Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh práce. Nabídka pracovních sil v naší republice je v krátkém časovém horizontu (v rámci roku, několika málo let) relativně neměnná. Poptávka po pracovních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh práce. Nabídka pracovních sil v naší republice je v krátkém časovém horizontu (v rámci roku, několika málo let) relativně neměnná. Poptávka po pracovních."— Transkript prezentace:

1 Trh práce

2 Nabídka pracovních sil v naší republice je v krátkém časovém horizontu (v rámci roku, několika málo let) relativně neměnná. Poptávka po pracovních silách je však dynamicky proměnlivá (tak jak se firmám daří nebo nedaří

3 Není-li na trhu dostatek pracovních sil mají firmy dvě možnosti: zvyšovat produktivitu práce, tedy zajistit, aby pracovní síla při vynaložení stejné práce vyrobila více (např. zavedením nových technologií, změnou organizace práce atd.) povolat pracovní síly ze zahraničí. Tato situace řeší dočasný nedostatek pracovních sil v jednom státě a relativní nadbytek pracovních sil ve státě jiném.

4 Přírodní zdroje Jsou součástí přírody, které člověk využívá k uspokojování potřeb a ke své činnosti. Tvoří je nerostné bohatství, půda, lesy, voda, vzduch. Půdu využíváme např. v zemědělství, nerostné bohatství v hutnictví atd.. Některé přírodní zdroje jsou neobnovitelné, proto se s nimi musí dobře hospodařit.

5 Vlastník půdy si může na trhu diktovat podmínky prodeje či nájmu (cenu). Cena půdy je dána její bonitou (polohou, kde se půda nachází, vybaveností inženýrskými sítěmi, dostupností – silnice atd.). Přírodní zdroje

6 Kapitál Kapitál tvoří všechny ostatní hmotné činitele, které se v podnikové činnosti používají. Je výsledkem lidské práce, představuje hmotné statky např. stroje, materiál, dopravní prostředky, budovy atd. (upozornění - finanční kapitál nepatří mezi výrobní faktory).

7 Členění kapitálu: finanční kapitál - představuje peněžní prostředky reálný kapitál – přestavuje jak hmotné tak i nehmotné statky jako licence, patenty, software apod.

8 Kapitál je omezený, vzácný a má svou cenu: úrok - je cena kapitálu vloženého např. do banky či jiné finanční instituce. je to cena vyplývající z vlastnického vztahu jedince k tomuto kapitálu a nevyžaduje po vlastníkovi, aby s tímto kapitálem podnikal (peníze „vydělávají samy").

9 Kapitál je omezený, vzácný a má svou cenu: zisk je cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání s tímto kapitálem. Tato cesta je rizikovější, protože podnikatel také může o svůj kapitál přijít. Proto podnikatel logicky očekává, že jeho zisk bude vyšší než běžný úrok.

10 Kapitál - se dá hromadit, akumulovat. Běžná forma akumulace vzniká v případě, kdy podnikatel vydělaný zisk nespotřebuje pro osobní spotřebu a část ho ponechá ve firmě, aby rozšířil její zdroje a možnosti podnikání.


Stáhnout ppt "Trh práce. Nabídka pracovních sil v naší republice je v krátkém časovém horizontu (v rámci roku, několika málo let) relativně neměnná. Poptávka po pracovních."

Podobné prezentace


Reklamy Google