Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Základní ekonomické pojmy
Ekonomie věda zabývající se podstatou a fungováním hospodářských vztahů Hospodářské vztahy vztahy mezi lidmi, firmami, institucemi a státy vznikají při výrobě a rozdělování statků

3 Základní ekonomické pojmy
Statky všechny prostředky, které mohou přinášet užitek nebo uspokojovat něčí potřebu Dělení statků: hmotné – různé věci, … nehmotné – různá práva, patenty, … služby – lékařské, dopravní, …

4 Základní ekonomické pojmy
Dělení statků – podle množství výskytu: volné – vyskytují se v takovém množství, že jimi každý může libovolně uspokojovat své potřeby (sluneční záření, vzduch) vázané (vzácné) – jejich množství a dostupnost je omezena, musí se vynakládat větší úsilí na jejich získávání a udržování a musí se šetřit Se změnou ekologické situace – mění se i statky volné (např. pitná voda, čistý vzduch) – postupně se stávají statkem vzácným a omezeným

5 Základní ekonomické pojmy
Lidské potřeby: jsou v podstatě neomezené (na rozdíl od většiny statků) člověk chce uspokojovat své potřeby – po uspokojení jedné potřeby vzniká potřeba nová – ale zdroje na uspokojování potřeb jsou omezené člověk by měl proto svoje potřeby přehodnotit

6 Majetek hmotná i nehmotná věc, která nám patří
vlastnictví majetku – je jedním z osobních práv člověka a jednou z jeho potřeb vlastnictví vyjadřuje uznání ostatních, že určitá věc někomu patří – ostatní na ni nemají nárok právo užívat své vlastnictví je omezeno tím, že vlastník nesmí přitom omezovat práva někoho jiného dispoziční právo na majetek právo s majetkem volně nakládat (disponovat)

7 Druhy vlastnictví Individuální – pouze jeden vlastník:
osobní – předměty denní potřeby, movitý i nemovitý majetek rodinné podnikové – výrobní celek, obchodní společnost, poskytovatel služeb (cestovní kancelář) obecní – budovy, obecní lesy, parky, ulice, koupaliště, veřejné osvětlení, kanalizace krajské

8 Druhy vlastnictví družstevní – družstvo = společenství osob, které se dobrovolně sdružily za účelem podnikání (výrobní, zemědělské družstvo) nebo zajištění hospodářských a sociálních potřeb (bytové družstvo) státní – stát z tohoto majetku zabezpečuje svůj vlastní chod, obranu, služby (oprava silnic, investice do ekologie)

9 Druhy vlastnictví Kolektivní (spoluvlastnictví více vlastníků):
podílové – pevně určené vlastnické podíly (podle toho, kolik do společného vlastnictví investoval); z podílu na majetku se odvíjí i podíl na zisku, podíl na správě a řízení majetku a na odpovědnosti společné – majetek patří všem vlastníkům společně; typické pro společné jmění manželů

10 Dělení majetku věcný (předmětný)
movitý – věci, s kterými se dá hýbat (auto, vybavení domácnosti, stroje, …) – vlastní každý člověk nemovitý (nemovitosti) – věci, s kterými se nedá hýbat (pozemky, budovy) – nemusí je mít každý člověk nevěcný (nepředmětný) majetek nehmotné povahy – např. práva (firemní značka) technické postupy (receptura na určitý výrobek)

11 Majetek slouží přímo našim potřebám (kolo, kniha, …)
slouží jako prostředek zisku (obchodní dům, továrna) – později si za zisk obstaráme to, co potřebujeme velká část majetku může sloužit obojím způsobem (např. vlastníme dům pro naše bydlení, ale část můžeme i pronajímat pro zisk)

12 Peníze a jejich funkce jsou zvláštním druhem majetku – neuspokojují přímo naše potřeby, ale umožňují získat (koupit) jiné zboží, které potřebujeme Funkce peněz: prostředek směny – peníze směňujeme za nějaký statek nebo službu ukazatel ceny zboží – ukazují, jakou má zboží hodnotu, můžeme porovnávat s jiným zbožím platidlo – vyrovnávají dluhy, počítají úroky z bankovních půjček a vkladů

13 Peníze a jejich funkce bohatství (zdroj úspor, funkce majetku) – slouží jako poklad – dnes v podobě bankovních vkladů oběživo – neustále obíhají od kupujícího k prodávajícímu, do banky, odtud jako mzdy k pracovníkům, ti za to něco koupí v obchodě

14 Zdroje zisku lidská práce – míra a kvalita vynaložené práce se může ohodnotit buď bezprostředně (oprava nebo výroba něčeho, potlesk za vystoupení), nebo častěji peněžitým ohodnocením na trhu práce penězi vyjádříme hodnotu zboží i hodnotu vynaložené práce (pracovní čas, znalosti, dovednosti) člověk nabízí svou práci zaměstnavateli – odměna v podobě mzdy mzdou můžeme porovnat různé druhy prací z hlediska společenské potřeby

15 Zdroje zisku podnikatelský zisk – mají lidé, kteří sami podnikají
zisk vzniká, pokud vložené náklady jsou menší než penězi vyjádřený očekávaný výsledek podnikání úrok – peněžní odměna od banky nebo spořitelny za to, že jsme si u nich uložili peníze výše úroku závisí na druhu vkladu i na době, jak jsou peníze dlouho uložené dar, dědictví, výhra v loterii

16 EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: wikipedia.cz Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2003 Dudák, V.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2004 Dudák, V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 2. stupeň ZŠ, SPN Praha 1998


Stáhnout ppt "EKONOMIE A MAJETEK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google