Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Hoření - chemický děj - vzniká teplo, světlo a látky odlišných vlastností, než má hořící látka - zpravidla se projevuje plamenem (sloupec hořících,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Hoření - chemický děj - vzniká teplo, světlo a látky odlišných vlastností, než má hořící látka - zpravidla se projevuje plamenem (sloupec hořících,"— Transkript prezentace:

1

2  Hoření - chemický děj - vzniká teplo, světlo a látky odlišných vlastností, než má hořící látka - zpravidla se projevuje plamenem (sloupec hořících, většinou plynných látek)  Význam hoření - velmi důležité v životě člověka (zdroj světla, tepla, úprava potravin,...) - výroba nových látek (např. železa ve vysoké peci) - získávání elektrické energie v tepelných elektrárnách - atd.

3  Podmínky hoření: - přístup dostatečného množství kyslíku - zahřátí hořlavé látky na teplotu vznícení Teplota vznícení - nejnižší teplota, při které hořlavá látka po přiblížení plamene vzplane a hoří nejméně 5 sekund

4 Jaký je rozdíl mezi ohněm a požárem?  Oheň - řízené hoření v omezeném prostoru - člověk ho má pod kontrolou - v případě potřeby ho zvládá uhasit  Požár - nekontrolované hoření - probíhá v nevymezeném prostoru - hašení bývá problematické, často je nutný zásah požárníků

5  Hořlaviny: látky, které v prostředí vzdušného kyslíku prudce hoří za vzniku plamene Kapalné hořlaviny rozdělujeme do čtyř tříd (podle teploty vzplanutí) Nejnebezpečnější jsou hořlaviny I. třídy (hořlaviny s bodem vzplanutí do 21 °C) – např. benzín, aceton, nitroředidla … Při manipulaci s hořlavými látkami nesmíme pracovat s otevřeným ohněm, nekouříme, nepoužíváme mobilní telefon. Dodržujeme zásady bezpečného skladování.

6 Hašení plamene - ochladit hořící látku pod teplotu vznícení - zamezit přístupu vzdušného kyslíku - použít vhodný hasicí prostředek Hašení požáru HASIČI 150

7 Použití některých hasebních prostředků  Voda - vhodná (dřevo, uhlí, seno, sláma) - nevhodná (el. zařízení pod proudem, benzín, lehké kovy)  Písek - vhodný (na většinu materiálů)  Pěna - vhodná (pevné látky i kapaliny - benzín…) - nevhodná (el. zařízení pod proudem, lehké kovy)  Prášek - vhodný (cenné písemnosti, el. zařízení pod proudem, tekuté plyny) - nevhodný (lehké kovy, jemná elektronika)  Oxid uhličitý - vhodný (el. zařízení pod proudem) - nevhodný (lehké kovy - např. hliník)


Stáhnout ppt " Hoření - chemický děj - vzniká teplo, světlo a látky odlišných vlastností, než má hořící látka - zpravidla se projevuje plamenem (sloupec hořících,"

Podobné prezentace


Reklamy Google