Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamika požáru mjr. Ing. Pavel Bér vedoucí pracoviště IZS a služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamika požáru mjr. Ing. Pavel Bér vedoucí pracoviště IZS a služeb"— Transkript prezentace:

1 Dynamika požáru mjr. Ing. Pavel Bér vedoucí pracoviště IZS a služeb
ÚO Pardubice HZS Pardubického kraje Tel Mob

2 Hoření Hořlavá látka (palivo) Oxidační prostředek (vzduch, kyslík)
Energie (teplo, zdroj zapálení)

3 Hoření Pokud máme dostatek paliva a okysličovadla, může se oheň nadále rozšiřovat. Při předpokladu, že je dostatečný přísun kyslíku k požáru, je rozhořívání závislé především na hořlavém materiálu. S dalším rozvojem požáru roste jeho výkon. Při hoření vzniká především vodní pára, CO2, CO a SO2. CO2 - oxid uhličitý je těžší než vzduch, nehořlavý, nedýchatelný (vytlačuje kyslík), vzniká při dokonalém spalování. CO - oxid uhelnatý je lehčí než vzduch, ve směsi se vzduchem vysoce hořlavý, toxický, vzniká při nedokonalém spalování SO2 - oxid siřičitý je kyselý, bezbarvý, toxický plyn, vzniká při nedokonalém spalování

4 Rovnice hoření ethanolu (lihu):
Redukčně oxidační reakce, která je doprovázena uvolňováním tepla a vyzařováním světla (energie). Rovnice hoření ethanolu (lihu): Energie + C2H5OH + 3 O > 3 H2O + 2 CO2 + Energie

5 Homogenní hoření Hoření plynů

6 Homogenní hoření Hoření kapalin

7 Heterogenní hoření Hoření pevných látek

8 Model hoření tuhé látky

9 Nejčastější zdroje zapálení

10 Fáze požáru Teplotní křivka

11 Sdílení tepla U požáru vzniká sdílení tepla: prouděním (konvekce)
sáláním (radiace) vedením (kondukce)

12 Proudění plynů u požáru

13 Neutrální rovina

14 postup uvnitř prostoru
PLATI ZDE: Pohyb při zemi Udržovat neustále orientaci v prostoru vhodně aplikovat krátké a dlouhé pulsy Pamatovat na cestu zpět v nebezpečí (proudnice je tvé lano k životu)

15 Průvodní jevy požárů uzavřených prostor
Požáry a zvláště požáry v uzavřených prostorech patří mezi komplikované zásahy. Jsou charakteristické intenzivním hořením, je zde velké množství hořlavých látek a výborné sdílení tepla . Při těchto požárech se prostory vyznačují silným zakouřením a vysokou teplotou s nesnadným přístupem a odvětráváním. Při těchto požárech můžou vzniknout specifické jevy: Rollover Flashover Backdraft

16 Rollover je často předzvěstí flashoveru.
Rollover vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté hořlavé plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezí hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru. V místnosti zasažené požárem mírně vzrůstá teplota (asi na 40 °C), teplota plamene je cca 500 °C. Plameny se šíří velkou rychlostí v úrovni stropu na velké vzdálenosti do té doby, dokud nevyhoří všechny vzniklé hořlavé plyny. Zasahující hasiči se musí pohybovat v ohroženém prostoru při zemi a s nejvyšší opatrností. Při hasebních pracích je důležité se soustředit na uhašení ohniska požáru, neboť rollover vzniká pouze při intenzivním vývinu hořlavých plynů a par. Rollover je často předzvěstí flashoveru.

17 Rollover – žíhavé plameny

18 Rollover

19 Flashover Flashover se nazývá situace, kdy dojde k náhlému vzplanutí všech hořlavých materiálů v celém prostoru hořící místnosti najednou. Hlavní příčinou tohoto jevu je současné zahřátí všech hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření na takovou teplotu, při níž uvolňují ze svého objemu hořlavé plyny a páry. V momentě, kdy se koncentrace těchto plynů a par dostane nad spodní mez výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více než 800 °C), dojde k jejich okamžitému vznícení. Hlavní nebezpečí flashoveru je v tom, že úplně ruší zásadu "při zemi je menší teplo" a zasahující hasiči se mohou během zlomku sekundy ocitnout doslova v moři plamenů. Varovným signálem je zadýmení celé místnosti a plamen v kouřové vrstvě, kouř klesá velmi rychle k podlaze a hoří tak, že oheň obaluje spodní část kouřové vrstvy. Prevencí před flashoverem je opustit místnost a do prostoru aplikovat impulsní proud – použití dlouhého pulzu. V trenažéru lze tento jev provést pouze částečně z důvodu bezpečnosti cvičících.

20 Chování požáru v otevřené místnosti

21 Chování požáru v otevřené místnosti

22 Chování požáru v otevřené místnosti

23 Chování požáru v otevřené místnosti

24 Chování požáru v otevřené místnosti

25 Chování požáru v otevřené místnosti

26 Flashover – náhlé vzplanutí celého prostou

27 Backdraft Při požáru v uzavřené místnosti muže dojít k takovému poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu, že není možné další plamenné hoření. V místnosti je přítomno velké množství hořlavých plynů. Při porušení nebo otevření do místnosti vnikne čerstvý vzduch. Vzduch naředí směs horkých plynů pod jejich horní mez výbušnosti a dojde tak k prudkému vznícení. Produkty hoření a plamen vychází velkou rychlostí ven utvořeným otvorem. Je třeba si uvědomit, že backdraft může vzniknout všude tam, kde je požár místnosti bez možnosti dalšího přísunu vzduchu (sklepy, byty s uzavřenými okny atd.). Varovnými signály u backdraftu jsou malé nebo žádné plameny, drnčení okenních tabulí, žlutošedý až černý kouř, pískání vzduchu proudícího malými netěsnostmi. Pozor si musí hasiči dát především při vnikání do objektů. Náhlé otevření dveří nebo okna může mít za následek backdraft. Před otevřením dveří by měl hasič rukou zkontrolovat teplotu a mít u sebe vždy zavodněný proud.

28 Chování požáru v uzavřené místnosti

29 Chování požáru v uzavřené místnosti

30 Chování požáru v uzavřené místnosti

31 Chování požáru v uzavřené místnosti

32 Chování požáru v uzavřené místnosti

33 Chování požáru v uzavřené místnosti

34 Backdraft – explozivní hoření

35 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Dynamika požáru mjr. Ing. Pavel Bér vedoucí pracoviště IZS a služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google