Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUBLIKAČNÍ A CITAČNÍ ETIKA BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Jiří Kratochvíl Knihovna univerzitního kampusu MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUBLIKAČNÍ A CITAČNÍ ETIKA BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Jiří Kratochvíl Knihovna univerzitního kampusu MU"— Transkript prezentace:

1 PUBLIKAČNÍ A CITAČNÍ ETIKA BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Jiří Kratochvíl Knihovna univerzitního kampusu MU kratec@ukb.muni.cz

2 ZÁSADY PUBLIKAČNÍ ETIKY v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) uvádíme všechny zdroje, z nichž jsme čerpaliv souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) uvádíme všechny zdroje, z nichž jsme čerpali zachováváme anonymitu a soukromí lidí zúčastněných pokusůzachováváme anonymitu a soukromí lidí zúčastněných pokusů nezveřejňujeme zkreslená či vymyšlená faktanezveřejňujeme zkreslená či vymyšlená fakta nevytváříme plagiátynevytváříme plagiáty za výsledky práce neseme odpovědnostza výsledky práce neseme odpovědnost

3 PLAGIÁTORSTVÍ JE, KDYŽ … zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménemzcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na sku- tečného autorapřevezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na sku- tečného autora převezmeme část textu či odstavců, gra- ficky je nevymezíme a neuvedeme biblio- grafickou citacipřevezmeme část textu či odstavců, gra- ficky je nevymezíme a neuvedeme biblio- grafickou citaci převezmeme původní text a pouze jej styli- sticky upravímepřevezmeme původní text a pouze jej styli- sticky upravíme

4 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE ETIKA A TECHNIKA CITOVÁNÍ

5 TERMINOLOGIE ČESKYANGLICKY VÝZNAM TERMÍNU citátquoation doslovně převzatá část textu graficky vymezená citacecitation zkrácené označení dokumentu, které uvádíme přímo v textu a jimž spojujeme citované místo se záznamem o citovaném dokumentu citovánícitation etika citování technika citování bibliografické citace bibliographic references podle ČSN ISO 690 systematicky uspořádané údaje, které jsou nutné k jednoznačné identifikaci dokumentu seznam biblio- grafických citací list of bibliografic references seznam odkazů na použitou literaturu, zpravidla uvedený na konci textu

6 CITAČNÍ ETIKA citát Podporujeme a doplňujeme naše tvrzení jinou autoritouPodporujeme a doplňujeme naše tvrzení jinou autoritou Vkládáme citát, chceme-li s ním polemi- zovatVkládáme citát, chceme-li s ním polemi- zovat Citát vymezujeme uvozovkamiCitát vymezujeme uvozovkami

7 CITAČNÍ ETIKA citace a bibliografická citace Dodržujeme jednotnou podobu citací dle normyDodržujeme jednotnou podobu citací dle normy Jednoznačné označení informačního zdrojeJednoznačné označení informačního zdroje Bibliografické citace vytváříme s knihou v ruceBibliografické citace vytváříme s knihou v ruce Citujeme z důvěryhodných zdrojůCitujeme z důvěryhodných zdrojů Neuvádíme prameny nesouvisející s naší pracíNeuvádíme prameny nesouvisející s naší prací Relevantními citacemi prokazujeme znalost oboruRelevantními citacemi prokazujeme znalost oboru Vytváření skrytých bibliografiíVytváření skrytých bibliografií Informační pramen pro další uživateleInformační pramen pro další uživatele

8 TECHNIKA CITOVÁNÍ ISO 690: Dokumentace – Bibliografická citace – Obsah, forma a strukturaISO 690: Dokumentace – Bibliografická citace – Obsah, forma a struktura ISO 690-2: Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich částiISO 690-2: Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části American Psychological Association styleAmerican Psychological Association style

9 OBECNÁ PRAVIDLA CITOVÁNÍ I Zdroje bibliografických údajů v dokumentu Monografie a časopisy Titulní listTitulní list Rub titulního listuRub titulního listu Tiráž, obal, desky apod.Tiráž, obal, desky apod. Ostatní dokumenty (Hudebniny, mikrofiše aj.) Štítek na audio-video nahrávceŠtítek na audio-video nahrávce Popisný rámeček mikrodokumentuPopisný rámeček mikrodokumentu Štítek na disketěŠtítek na disketě

10 OBECNÁ PRAVIDLA CITOVÁNÍ II Obecná pravidla psaní bibliografických údajů Dodržujeme pravidla pravopisu příslušného jazykaDodržujeme pravidla pravopisu příslušného jazyka Údaje psané jiným písmem než latinkou transliterujemeÚdaje psané jiným písmem než latinkou transliterujeme Křestní jména autorů, redaktorů aj. píšeme iniciálou v případě jednoznačné identifikaceKřestní jména autorů, redaktorů aj. píšeme iniciálou v případě jednoznačné identifikace

11 OBECNÁ PRAVIDLA CITOVÁNÍ III Způsob psaní bibliografických údajů Primární odpovědnost (autor, korporace apod.) v invertované podoběPrimární odpovědnost (autor, korporace apod.) v invertované podobě Název přepisujeme doslovněNázev přepisujeme doslovně Podřízená odpovědnost (editor, ilustrátor)Podřízená odpovědnost (editor, ilustrátor) Vydání zapisujeme zkráceně, ale v pořadí dle zdroje (2. vyd. x Vyd. 2.)Vydání zapisujeme zkráceně, ale v pořadí dle zdroje (2. vyd. x Vyd. 2.) Údaje o vydávání (seriály) uvádíme co nejpodrobněji (rok, ročník, číslo)Údaje o vydávání (seriály) uvádíme co nejpodrobněji (rok, ročník, číslo) Nakladatelské údaje – místo, nakladatel, datumNakladatelské údaje – místo, nakladatel, datum Rozsah – poslední tištěné číslo stranyRozsah – poslední tištěné číslo strany Standardní číslo – ISBN, ISSN, ISMNStandardní číslo – ISBN, ISSN, ISMN

12 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE PŘÍKLADY

13 MONOGRAFIE ISO 690 Příklad bibliografické citace s povinnými a doporučenými údaji: ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7 Příklad bibliografické citace se všemi údaji: ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přel. Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. Velká řada. Sv. 27. Přel. z: Come si fa una tesi di laurea. ISBN 80-7198-173-7 APA STYLE Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc.

14 PŘÍSPĚVEK DO MONOGRAFIE ISO 690 Příklad bibliografické citace se všemi údaji: BORGES, Jorge Luis. Bábelská knihovna. In HOFFMEISTER, Adolf (ed.). Labyrint. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. s. 233-240.

15 ČLÁNKY V SERIÁLECH ISO 690 Příklad bibliografické citace s povinnými a doporučenými údaji: KOŽMÍN, Zdeněk. Glosa místo recenze: Labyrint románu a ráj interpretace?. Česká literatura, 2001, roč. 49, č. 4, s. 443. APA STYLE Časopisecký článek Kožmín, Zdeněk. (2001). Glosa místo recenze: Labyrint románu a ráj interpretace?. Česká literatura, 49(4), 443. Novinový článek Prokopec, P. (2007, 19. duben). Přijde odplata za tragédii?. Metro, s. 1.

16 ELEKTRONICKÉ MONOGRAFIE ISO 690-2 Příklad bibliografické citace s povinnými a doporučenými údaji: WELLS, H. G. The war of the worlds [online]. Selangor : NetStep Enterprise, [2000] [cit. 8. listopadu 2005]. Classic e books. sg. st. Dostupné na Internetu: http://www.free- ebooks.net/ebook/WotW.pdf

17 ČLÁNKY V EL. SERIÁLECH ISO 690-2 Příklad bibliografické citace s povinnými a doporučenými údaji: MAKULOVÁ, Soňa. Hodnotenie webových stránok. Ikaros [online]. Listopad 2005 [cit. 8. listopadu 2005]. Dostupné na Internetu: http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200510013. ISSN 1212-5075 APA STYLE Jacobson, J. W., Mulick, J. A., & Schwartz, A. A. (1995). A history of facilitated communication: Science, pseudoscience, and antiscience: Science working group on facilitated communication. American Psychologist, 50, 750-765. Retrieved January 25, 1996, from http://www.apa.org/journals/jacobson.html

18 JOURNAL CITATION REPORTS Přístup z Web of SciencePřístup z Web of Science Hodnocení časopisů dle četnosti citacíHodnocení časopisů dle četnosti citací The Science Edition přírodní vědy a technika (5 000 titulů)The Science Edition přírodní vědy a technika (5 000 titulů) The Social Science Edition společenskovědní obory (1 500 titulů)The Social Science Edition společenskovědní obory (1 500 titulů)

19 IMPACT FACTOR počet citací článků v časopise za určité obdobípočet citací článků v časopise za určité období měřítko významu časopisu v oboruměřítko významu časopisu v oboru vyšší IF = častější citovanostvyšší IF = častější citovanost VÝPOČET IMPACT FACTORU IF = Citace v roce X na články publikované v X-1 a X-2 Počet publikovaných článků v roce X-1 a X-2

20 IMPACT FACTOR Příklad výpočtu IF časopisu New England journal of medicine (NEJM) v roce 2004 V roce 2003 bylo v časopise publikováno 366 článků, přičemž na ně bylo formou citací odkazováno v celkovém počtu 14147. V roce 2002 bylo publikováno 378 článků a počet citací dosáhl čísla 14549. V letech 2002-2003 bylo celkem publikováno 744 článků, na které bylo celkem 28696 citací. Impact factor časopisu NEJM v roce 2004 byl 38,570. IF =28696 = 38,570 744 744

21 JOURNAL CITATION REPORTS MOŽNOSTI CHYBNÝCH ZÁVĚRŮ periodicita časopisuperiodicita časopisu termín vydání časopisutermín vydání časopisu krátká existence časopisukrátká existence časopisu časopisy v nefrekventovaném jazycečasopisy v nefrekventovaném jazyce nerozeznatelnost kvality článkunerozeznatelnost kvality článku

22 HIRSCHŮV INDEX numerický ukazatel hodnotící aktivitu vědeckého pracovníkanumerický ukazatel hodnotící aktivitu vědeckého pracovníka VÝPOČET h-INDEXU h-index = číslo h, označující počet článků mající citační index rovný či vyšší h NEBOLI V seznamu článků autora je h-index roven pořadovému číslu toho článku, který jako poslední v seznamu vykazuje četnost citovanosti rovnou nebo vyšší pořadovému číslu

23 h-INDEX - PŘÍKLAD

24 h-INDEX MOŽNOSTI CHYBNÝCH ZÁVĚRŮ věk autoravěk autora pochybnost o autorském podílupochybnost o autorském podílu oborobor úplnost citačních rejstříkůúplnost citačních rejstříků


Stáhnout ppt "PUBLIKAČNÍ A CITAČNÍ ETIKA BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Jiří Kratochvíl Knihovna univerzitního kampusu MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google