Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce"— Transkript prezentace:

1 Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce
Bc. Radmila Kouřilová

2 Obsah semináře rešerše psaní odborného textu bibliografické citace
elektronické informační zdroje psaní odborného textu bibliografické citace

3 Rešerše - hledání CO: téma rešerše, klíčová slova
KDE: elektronické informační zdroje JAK: rešeršní strategie VÝSLEDKY hodnocení kvality informací z pohledu studenta: pasivní aktivní: volně dostupné informační zdroje tzv. rešerše literatury – co již bylo o tématu napsáno, získání přehledu o problematice pasivní hodnocení informací – citační databáze (specialista z oboru vybral kvalitní zdroje) aktivní hodnocení informací – kvalitní zdroje informací si musíte vybrat sami (kritéria výběru: důvěryhodnost, odbornost autora, odkazy na použitou literaturu apod.) Mgr. Gabriela Šimková: Analýza zdrojů informací kreativní technikou myšlenkových klobouků

4 Journal Citation Reports
stanovení kvality vědeckých časopisů IMPACT FACTOR výběr časopisů pro (publikování) - interpretace výše IF PRAKTICKY: student si vybere skupinu časopisů podle oboru a srovná výši IF

5 Web of Science citační a bibliografická časopisecká databáze
citovanost článků rozdělení: přírodní vědy společenské vědy humanitní vědy PRAKTICKY: najít autory – kapacity z oboru, např.: Dobrovolný Petr, Brázdil Rudolf, najít dokument: Archivum mathematicum

6 WoS – citační analýza Autor search Cited reference search cited author
cited work cited title Scopus: - SJR - Scopus - Affiliation search - H-INDEX PRAKTICKY: najít informace o instituci: Masaryk university, najít H-INDEX autora Závěr: JSTOR, WoS, Scopus.

7 Rešerše Klíčová slova EIektronické informační zdroje
rešeršérem vytvořená inspirace v EIZ – tezaury, rejstříky EIektronické informační zdroje multioborové oborové Rešeršní strategie celková v jednotlivých EIZ Vyhledávání Výsledky vyhledávání plné texty bibliografické záznamy Katalogy

8

9 Rešerše - příklad téma: TEACHING GEOGRAPHY vybrané EIZ
rešeršní strategie výsledky (plné texty) katalogy (meziknihovní služba) české zahraniční - rejstříky předmětových hesel

10 Výběr zdrojů Portál elektronických informačních zdrojů MU
světové databáze ebooky, časopisecké, bibliografické DB… české databáze

11 Vybrané zdroje ebrary Academic Complete, EBSCO, ERIC, GEOBIBLINE, ISI Proceedings, JSTOR, ProQuest Central, Sage Journals Online, ScienceDirect, Scirus, SCOPUS, SpringerLINK – časopisy, ULRICH's, Web of Science, Wiley Online Library – Journals EBSCO – Centrum uživatelské podpory ERIC – tezaurus - hledat pouze plné texty PRAKTICKY: student si najde stručnou charakteristiku jednoho zdroje

12 - ukládání nalezených informací
- heslo

13 Tvorba odborného textu
- studium a hodnocení nalezených zdrojů - hodnocení textů: co již znám, co je pro mě nové, co mi není jasné, s čím nesouhlasím (značky)

14 Semináře CEINVE Tvůrčí psaní odborného textu
jak začít psát, práce se slovní zásobou a odborným pojmoslovím Píšeme správně česky (nejen) kvalifikační práce koherence, lexikum, syntaxe Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

15 Publikační a citační etika
publikační etika plagiátorství JAKO VEJCE VEJCI citační etika Mgr. Michal Černý

16 Psaní odborného textu titulní list „bibliografický záznam“ abstrakt
zadání práce poděkování a prohlášení obsah (úvod, kapitoly, závěr) seznam použitých zkratek seznam použitých zdrojů seznam příloh šablony prací

17 Abstrakt redukovaný text bez doplňkových a hodnotících informací
charakterizuje obsah dokumentu výstižný, přehledný, jasný, stručný, objektivní jako celek je formulován nově

18 Obsah úvod kapitoly závěr metody citování

19 Metody citování 1. Author-date system příjmení autora a rok vydání
2. Citation-sequence system pořadová číslovka 3. Citation-name system - číslovka, seznam řazen abecedně

20 Seznam použitých zdrojů
- jednotnost citací - dohledatelnost zdrojů

21 Tvorba bibliografických citací
citační styl (zadavatel) tištěný, elektronický zdroj, jiný? typ dokumentu (článek) bibliografické údaje pořadí interpunkce typ písma Citační styl doporučuje metodu citování. titulní list, rub titulního listu, tiráž, obálka.

22 ÚKOL pro dvojici Bibliografické citace 1. HARVARD styl
2. VANCOUVER styl porovnat rozdíly vlastním časopis – vlastní styl

23 1. HARVARD ERICSSON UNNERSTAD, H., LINDBERG, A., PERSSON WALLER, K., EKMAN, T., ARTURSSON, K., NILSSON-ÖST, M. & BENGTSSON, B Microbial aetiology of acute clinical mastitis and agent-specific risk factors. Veterinary Microbiology, 137,

24 2. VANCOUVER Ericsson Unnerstad H, Lindberg A, Persson Waller K, Ekman T, Artursson K, Nilsson-Öst M, et al. Microbial aetiology of acute clinical mastitis and agent-specific risk factors. Veterinary Microbiology. 2009;137(1–2):90-7.

25 Generátory citací http://generator.citace.com/ typy dokumentů
kontrola již vytvořených citací referenční manažery - heslo

26

27 Doporučená literatura
Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit Akademická příručka KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 81 s. ISBN MEŠKO, Dušan. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006, 481 s. ISBN

28 ELPORTÁL Metodika tvorby bibliografických citací
LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce KRATOCHVÍL, Jiří - SEJK, Petr - ELIÁŠOVÁ, Věra - STEHLÍK, Marek. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit ]. Elportál. Dostupné z: < ISSN X. LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit ]. Elportál. Dostupné z: < ISSN X.

29 http://www.theses.cz/ Možnosti výuky citací
Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity TEPLÍKOVÁ, Zuzana. Možnosti výuky citací [online] [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: < ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta. Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR [online] [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: < GŘEŠÁKOVÁ, Vanda. Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity [online] [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: <

30 Ústřední knihovna PřF kourilov@sci.muni.cz
Děkuji za pozornost! Ústřední knihovna PřF


Stáhnout ppt "Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google