Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 1. BOZP na frézařském pracovišti Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 1. BOZP na frézařském pracovišti Název."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 1. BOZP na frézařském pracovišti Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro 1. - 4. ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na výběr základních pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na frézařském pracovišti. 2

3  Všichni pracovníci se musejí řídit platnými normami!  Nesmíte obsluhovat žádný stroj nebo zařízení, pokud vám toto nepřísluší.  Není dovoleno vyřazovat bezpečnostní a ochranná zařízení z činnosti.  Pokud obsluhujete stroj, tak nesmíte mít na sobě prstýnky, hodinky, náramky, řetízky, obvazy atd., které zvyšují možnost zachycení rotujícími částmi stroje.  Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu, léků nebo omamných látek snižujících pozornost. 3

4  Pracovníci nesmějí nikdy sami odstraňovat závady na elektrickém zařízení!  U různých typů stroje může být různé ovládání, vždy se ubezpečte, že obsluze konkrétního stroje rozumíte – nebojte se zeptat svého učitele, pokud jste něčemu neporozuměli.  Každý úraz je nutno nahlásit vyučujícímu a na určeném místě (ve výdejně nástrojů) si jej nechat ošetřit – úraz zde bude zapsán do knihy úrazů. 4

5 5  Dlouhé vlasy je nutno zakrýt vhodnou pokrývkou hlavy.  Po celou dobu práce na frézkách je nutné mít upnutý pracovní oděv tak, aby nemohl být zachycen rotujícími částmi stroje nebo nástroje.

6 6  Důležitou součástí pracovního ustrojení je správná pracovní obuv.  Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech (páskové obuvi, pantoflích apod.)

7 7  Důležitá je vizuální kontrola stroje - překontrolujte ochranné pomůcky (např. kryty), které zakrývají vyčnívající rotující části stroje (např. hřídele).  Odstraňte z blízkosti stroje nepotřebné věci a používejte u stroje nepoškozenou rohožku.  Zkontrolujte posuvové a ostatní mechanismy, ale také celkovou funkčnost stroje (zap. stroje - „nulová“ poloha ovládacích prvků).

8 8  Je nutné zkontrolovat mazání stroje a zjistit, zda olej přitéká v dostatečném množství na mazaná místa.

9 9  Připravte si veškeré potřebné nástroje, měřidla a pomocné nářadí před samotným začátkem práce.  Při přebírání nástrojů a pomocného nářadí si překontrolujte jeho bezzávadnost – vadné nářadí a nástroje ihned vyměňte!

10 10  Ještě jednou se přesvědčte, že rozumíte ovládání stroje a spolehlivě víte, jak stroj zastavit (kde je hlavní vypínač stroje)!  Dbejte na to, aby byl řádně upnut nástroj i obrobek. Při upínání fréz si dávejte pozor na to, abyste nepoužívali příliš dlouhé upínací šrouby.

11 11 Chlapci nad 16 let Děvčata 16 – 18 let Mládež do 16 let Při ručním přenášení břemen 20 kg13 kg10 kg Při přenášení na nosítkách ve dvou 50 kg30 kg25 kg Při převážení na čtyřkolovém vozíku 100 kg65 kg50 kg  Manipulace s břemeny – při občasném přenášení břemen nesmí mladiství přenášet břemena nad:

12 12  Při přenášení břemen nepřekračujte nikdy stanovené limity. Dbejte na to, aby nebyly uchopovací plochy nikdy kluzké a pokud je to možné, tak využívejte pro přepravu vozíky atd.

13 13  Při upínání fréz a jakékoliv manipulaci ve vřetenu frézky je nutno mít vždy bezpečně vypnutý stroj (hlavním vypínačem), aby během upínání frézy nemohlo dojít k roztočení vřetene! Dále je nutno zajistit to, abychom frézu při upínání neměli přímo na ruce, ale mezi frézou a rukou byla vhodná ochrana, např. rukavice (tuto rukavici si nikdy nenasazujeme na ruku).

14 14  Stále sledujte práci řezného nástroje, ale také kontrolujte práci stroje a jeho výkon.  Zcela se soustřeďte na vykonávanou práci.  Vždy používejte ochranné brýle nebo ochranné štíty proti odletujícím třískám a to i v případě, že pouze sledujete práci někoho druhého!

15 15  Za chodu nikdy neodstraňujte ochranné pomůcky z rotujících částí stroje.  Neodstraňujte také třísky z místa obrábění rukou; jsou žhavé, ostré, snadno se o ně poraníte, nebo si popálíte ruku.  K odstraňování třísek používejte štěteček.

16 16  Při jakékoliv manipulaci na stole frézky musí být vřeteno v klidu.  Měřte obrobek jen tehdy, když je vřeteno v klidu, a fréza v bezpečné vzdálenosti od místa měření.

17  Šetřete elektrický proud a nenechávejte stroj běžet zbytečně naprázdno. 17

18  Překontrolujte vyrobené součástky a odevzdejte je učiteli.  Nezapomeňte vypnout stroj hlavním vypínačem.  Očistěte stroj a pracoviště připravte k předání.  Veškerý odpadový materiál je nutné třídit dle směrnice o odpadech.  Použitou čistící vlnu a jiný hořlavý materiál ukládejte do speciálních uzavřených nádob. 18

19  Závěrečné opakování této prezentace je vzhledem k důležitosti tématu (nutnosti prozkoušet toto probrané téma) BOZP na frézařském pracovišti, řešeno komplexně v následující opakovací prezentaci.  Na tomto místě se tedy pokuste alespoň si utřídit získané vědomosti, abyste se dobře připravili na následující opakování. 19

20  PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983, s. 5–8.  VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966, s. 13–14. 20

21  Snímek 3 - [cit. 2012-17-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 4 - [cit. 2012-17-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 11 - [cit. 2012-17-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 18 - [cit. 2012-17-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie. 21


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 1. BOZP na frézařském pracovišti Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google