Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 4. Vliv činnosti člověka na prostředí Název sady: Základy ekologie pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 4. Vliv činnosti člověka na prostředí Název sady: Základy ekologie pro."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 4. Vliv činnosti člověka na prostředí Název sady: Základy ekologie pro střední školy Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 15.11.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Základy ekologie pro střední školy je ukázat žákům SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak vznikne živý organismus, popisuje vztah člověka k přírodě a vliv prostředí na živý a neživý organismus.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Základy ekologie.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na vliv činnosti člověka na prostředí. 2

3  Člověk jako lidská bytost má svou biologickou i sociální podstatu. 3

4  Součástí životního prostředí člověka jsou:  přírodní složky – půda, voda, vzduch  umělé složky – výtvor člověka - bydlení, šaty, dopravní prostředek  sociální složky – rodina, kolegové, skupiny) 4

5  Činnost člověka ovlivňuje životní prostředí ve všech směrech.  Nauka o životním prostředí je založena na znalostech:  o ekologie  o vztazích organismů k jejich prostředí  o vztazích organismů mezi sebou 5

6  Činnost člověka vůči přírodě:  prospěšná – ochrana životního prostředí  neprospěšná – poškozování živé i neživé přírody 6

7  Zkoumá a studuje jednotlivé základní mechanismy působení člověka na různé druhy společenstva ale i na neživé složky prostředí:  vodu  půdu  horniny  vzduch  lesy…. 7

8  Je to tzv. „interdisciplinární“ - mezioborová nauka.  Čerpá z oborů jako např.:  technických  přírodovědných  lékařských  společenskovědních.. 8

9  Ekologie – nauka o životním prostředí.  Klimatologie – nauka o podnebí.  Pedologie – nauka o půdě.  Demografie – nauka o lidské populaci. 9

10  Člověk některými svými činnostmi přírodě škodí:  Přímo – stavba silnic, těžba dřeva, rušný provoz měst. 10

11  Postupné poškození – následky druhotných změn:  spalování uhlí – kyselé deště  vypouštění toxických látek  vyhazovaní nerozložitelných odpadů  vypouštění odpadních látek z továren… 11

12  Z mnoha výrobních procesů a z odpadu se do přírody dostane nepřirozená látka.  Některé z těchto látek jsou pro organismy a pro člověka škodlivé – chemické znečištění (kontaminace) jedovatými látkami ovlivňuje další vývoj. 12

13  Vliv člověka na prostředí – přímo, ale pozvolna v dlouhých časových obdobích.  Postupné snižování účinnosti původních přirozených mechanismů – např. samočistící schopnost vody).  Postupná degradace prostředí. 13

14  Východiskem pro lepší nakládání s odpadem je recyklace a další využití.  Další negativní dopad:  vyhubení některých druhů organismů  rostlin  zvířat  kvalita vzduchu a vody… 14

15  Člověk je svázán s přírodou – tvoří dynamický fungující systém.  Okolní prostředí působí na člověka – ovlivňuje zdravotní stav, hospodářskou činnost, kulturu, životní styl. 15

16  Člověk je ovlivňován životním prostředím buď pozitivně nebo negativně.  Stále mění své prostředí.  Zasahuje do prostředí s jediným cílem – adaptovat jej vlastním potřebám.  Často mají změny katastrofální a škodlivé důsledky. 16

17  Monitorování – sledování změn, pravidelné měření a sběr dat a údajů - následné hodnocení. 17

18  Monitorování obsahu škodlivin v ovzduší  Škodliviny ve vodě  Získávání údajů o prostupování škodlivin do potravinových řetězců  Dopad škodlivin na člověka  Monitoring teploty  Monitoring oxidu uhličitého a ozonu…. 18

19  ČERVINKA, P. a kolektiv Ekologie a životní prostředí, Česká geografická společnost, Praha: 2005 ISBN: 80-86034-63-1  BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí, Informatorium, Praha: 2004 ISBN: 80-7333-024-5.  CVRČEK, K.,BERÁNEK,J., EISENREICH, K., FLORIAN, S., Zbožíznalství, Fortuna, Praha 1995  KVASNIČKOVÁ, D., Základy ekologie pro základní a střední školy, nakladatelství FORTUNA, Praha 1. 19

20  Snímek 4 - [cit. 2012-20-07]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 6 - [cit. 2012-20-07]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 14 - [cit. 2012-17-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 17 - [cit. 2012-17-07]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:. 20


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 4. Vliv činnosti člověka na prostředí Název sady: Základy ekologie pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google