Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E KOSYSTÉM Výukový materiál EK 01 - 20 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E KOSYSTÉM Výukový materiál EK 01 - 20 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 E KOSYSTÉM Výukový materiál EK 01 - 20 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2 E KOSYSTÉM definice ekosystému: společenstvo organismů spolu s abiotickým prostředím vytvářejí EKOSYSTÉM

3 E KOSYSTÉMY DĚLÍME NA : vodní – rybník, řeka, moře atd. suchozemské – les, louka, pole atd.

4 D ALŠÍ DĚLENÍ EKOSYSTÉMŮ přirozené – pro život v nich jsou rozhodující přírodní podmínky prostředí a přirozené vztahy mezi organismy umělé – ovlivněné lidskou činností, člověk dodává dodatkovou energii

5 S TAVBA A FUNKCE EKOSYSTÉMŮ V různých ekosystémech jsou různé abiotické podmínky. Biotické podmínky jsou tvořeny organismy a vztahy mezi nimi.

6 F UNKCE ORGANISMŮ V EKOSYSTÉMECH Organismy mají v ekosystémech různou funkci rozlišujeme: Producenti Konzumenti Rozkladači

7 Ž IVOT EKOSYSTÉMU v každém ekosystému dochází k přeměně a k převodům látek a energií. ekosystémy se obnovují. ekosystémy se vyvíjejí.

8 EKOSYSTÉM každý ekosystém za určitých podmínek dosahuje biologické rovnováhy při změně i jedné složky (abiotické nebo biotické) dochází k narušení rovnováhy často je rovnováha ekosystému narušena činností člověka

9 E KOSYSTÉM JE Základní stavební funkční jednotka přírody.

10 H LAVNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚ tundra tajga stepi listnaté lesy křovinaté lesy pouště a polopouště tropické opadavé lesy a savany tropické deštné lesy

11 Z MĚNY EKOSYSTÉMŮ velké plochy původních přirozených ekosystémů byly činností člověka změněny

12 P RACOVNÍ LIST - OPAKOVÁNÍ Co je ekosystém? Uveďte příklad lidské činnosti, která negativně ovlivňuje některé ekosystémy. Čím jsou tvořeny biotické podmínky ekosystému? Co je biologická rovnováha? Uveďte příklady přirozených a umělých ekosystémů. Co je dodatková energie v umělém ekosystému?

13 ZDROJ BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 2. vyd. Praha: Informatorium, 1999. ISBN 80-86073-52-1. PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: pedagogické nakladatelství, 2000, ISBN 80-7183-203- 0. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. Praha: Scientia,spol.s r.o., 1994, ISBN 80-85827-84-0 KVASNIČKOVÁ, Danuše, Pavel PECINA, Jiří FRONĚK, Jiří CAIS a Jan JENÍK. Poznáváme život: přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením pro 6. ročník ZŠ (7. ročník občanské školy) a nižší ročníky gymnázií. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1994, 94 s. ISBN 80-716-8160-1.


Stáhnout ppt "E KOSYSTÉM Výukový materiál EK 01 - 20 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google