Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní světové ekosystémy (biomy)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní světové ekosystémy (biomy)"— Transkript prezentace:

1 Hlavní světové ekosystémy (biomy)
Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) na PC nebo společnou práci na interaktivní tabuli Práci začni klávesou F5. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Obsah 1. Úkoly na téma hlavní ekosystémy a jejich rozmístění na Zemi.
2. Test. Pro některé úkoly je potřeba PC připojený na internet

3 Úkol č. 1 knihovna další úkol Ekosystémy Uveď konkrétní příklady přírodních suchozemských ekosystémů v okolí svého bydliště: Uveď konkrétní příklady přírodních vodních ekosystémů v okolí svého bydliště: Uveď konkrétní příklady umělých ekosystémů v okolí svého bydliště:

4 Úkol č. 2 knihovna Slovník cizích slov další úkol Biomy Vyhledej ve slovníku cizích slov pojem biom a doplň chybějící slova: Společenství a určité rozsáhlé oblasti spolu s prostředím a makroklimatem. V knihovně zjisti a doplň: Biomy jsou závislé na:

5 Největším zemským ekosystémem je:
Úkol č. 3 další úkol Základní rozdělení biomů Na internetu ve wikipedii (tlačítko i) zjisti a doplň základní členění biomů: biomy: Největším zemským ekosystémem je:

6 Úkol č. 4 Rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
další úkol Rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) V následujících úkolech: stručně popiš rozmístění daného biomu na Zemi (podle podnebných pásů a kontinentů) a uveď příklady krajinných složek, pro něho typických splň případná další zadání Využij atlasu (podnebné pásy – oblasti) a také informací na internetu v encyklopedii wikipedia.org kliknutím na tlačítko vlevo nahoře.

7 Úkol č. 4.1 další úkol Polární pustina Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy vegetace živočichové

8 Úkol č. 4.2 další úkol Tundra Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy vegetace živočichové

9 Úkol č. 4.3 Opadavý listnatý les
další úkol Opadavý listnatý les Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy vegetace živočichové

10 Úkol č. 4.4 Pouště a polopouště
další úkol Pouště a polopouště Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy vegetace živočichové

11 Úkol č. 4.5 Mokřiny (močály a bažiny)
další úkol Mokřiny (močály a bažiny) Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy vegetace živočichové

12 Úkol č. 4.6 Tropické deštné lesy
další úkol Tropické deštné lesy Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy vegetace živočichové

13 Úkol č. 4.7 další úkol Stepi Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy vegetace živočichové

14 Úkol č. 4.8 další úkol Savany Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy vegetace živočichové

15 Úkol č. 4.9 Světový oceán Kolik procent povrchu země oceán pokrývá?
další úkol Světový oceán Kolik procent povrchu země oceán pokrývá? Kolik částí má oceán? Napiš jejich názvy: Co je to plankton?

16 Úkol č. 4.10 další úkol Mořská pobřeží Mořská pobřeží spojují životní prostředí na styku a Přírodní krajinné složky a prvky: Kulturní krajinné složky a prvky:

17 Úkol č. 4.11 Řeky a jezera Největší jezero světa podle rozlohy:
další úkol Řeky a jezera Největší jezero světa podle rozlohy: Nejhlubší jezero světa: Přírodní krajinné složky a prvky: Kulturní krajinné složky a prvky:

18 Úkol č. 4.12 Pohoří Města a velkoměsta Rozmístění na Zemi: Doplň:
test Pohoří Rozmístění na Zemi: Města a velkoměsta Doplň: Města a velkoměsta mění původní přírodní ekosystémy a vytvářejí nové, ekosystémy. Nápověda Kulturní krajinné složky a prvky:

19 Ekosystém (ekologický systém)
KNIHOVNA Ekosystém (ekologický systém) základní funkční jednotka v životním prostředí zahrnuje určité společenstvo (biocenóza = živá část ekosystému) spolu s neživým (abiotickým prostředím)

20 KNIHOVNA Biomy dílčí oblast biosféry
z geografického hlediska soubory složitých ekosystémů vyšší úrovně jsou závislé na podnebí (podnebné pásy a výškové stupně) rostlinstvo a živočišstvo se v nich přizpůsobilo místním podnebným podmínkám

21 Test Získané znalosti si ověř v následujícím testu.
Na papír si znač počet správných odpovědí a na závěr vypočítej svoji procentuální úspěšnost. TEST

22 Test Rozmístění biomů je závislé na: Otázka č. 1 vzdálenosti od pólů
vzdálenosti od rovníku podnebí počasí

23 Test Správně! další otázka

24 Arktická tundra se nachází na:
Test Otázka č. 2 Arktická tundra se nachází na: jižní polokouli západní polokouli východní polokouli severní polokouli

25 Test Správně! další otázka

26 Test Pro tajgu je typický: Otázka č. 3 listnatý les jehličnatý les
smíšený les žádný les

27 Test Správně! další otázka

28 Test Stepi se vyskytují především v: Otázka č. 4 tropickém pásu
subtropickém pásu mírném pásu polárním pásu

29 Test Správně! další otázka

30 Test Pro tundru jsou typické půdy: Otázka č. 5 podzolové půdy
hnědozemě gleje a rašeliny černozemě

31 Test Správně! další otázka

32 Pouště se vyskytují především:
Test Otázka č. 6 Pouště se vyskytují především: v Africe na jižní polokouli kolem rovníku kolem obratníků

33 Test Správně! další otázka

34 Test Největší zemským ekosystémem je/jsou: Otázka č. 7
lesy mírného pásu světový oceán tropické deštné lesy polární oblasti

35 Test Správně! další otázka

36 severní polární oblasti
Test Otázka č. 8 Jedno z uvedených spojení je nesprávné. Které? tropický deštný les erg Antarktida tučňáci severní polární oblasti polární medvěd stepi travnaté oblasti

37 Test Správně! další otázka

38 Test Savany jsou travnaté oblasti v: Otázka č. 9 tropickém pásu
subtropickém a mírném pásu mírném pásu subtropickém a tropickém pásu

39 Test Správně! další otázka

40 Test Pro kliffové pobřeží je typické: Otázka č. 10
pobřeží s bujnou vegetací skalní útvary, útesy mělká pláž písečná pláž

41 Test NE

42 Test Správně! Vyhodnocení testu

43 Úspěšnost v testu Můj výsledek (v %): Na začátek Na začátek testu
počet správných odpovědí: úspěšnost: 0 % 1 10 % 2 20 % 3 30 % 4 40 % 5 50 % 6 60 % 7 70 % 8 80 % 9 90 % 10 100 % Můj výsledek (v %): Konec práce: klávesa Esc Na začátek testu Na začátek


Stáhnout ppt "Hlavní světové ekosystémy (biomy)"

Podobné prezentace


Reklamy Google