Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) na PC nebo společnou práci na interaktivní tabuli Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) na PC nebo společnou práci na interaktivní tabuli Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) na PC nebo společnou práci na interaktivní tabuli Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Hlavní světové ekosystémy (biomy) Práci začni klávesou F5.

2 Obsah Pro některé úkoly je potřeba PC připojený na internet 1. Úkoly na téma hlavní ekosystémy a jejich rozmístění na Zemi. 2. Test.

3 Úkol č. 1 další úkolknihovna Ekosystémy Uveď konkrétní příklady přírodních suchozemských ekosystémů v okolí svého bydliště: Uveď konkrétní příklady přírodních vodních ekosystémů v okolí svého bydliště: Uveď konkrétní příklady umělých ekosystémů v okolí svého bydliště:

4 Úkol č. 2 další úkolknihovna Společenství a určité rozsáhlé oblasti spolu s prostředím a makroklimatem. Slovník cizích slov Vyhledej ve slovníku cizích slov pojem biom a doplň chybějící slova: Biomy Biomy jsou závislé na: V knihovně zjisti a doplň:

5 Úkol č. 3 další úkol Na internetu ve wikipedii (tlačítko i) zjisti a doplň základní členění biomů: biomy: Základní rozdělení biomů Největším zemským ekosystémem je:

6 Úkol č. 4 další úkol Rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) V následujících úkolech:  stručně popiš rozmístění daného biomu na Zemi (podle podnebných pásů a kontinentů) a uveď příklady krajinných složek, pro něho typických  splň případná další zadání Využij atlasu (podnebné pásy – oblasti) a také informací na internetu v encyklopedii wikipedia.org kliknutím na tlačítko vlevo nahoře.

7 Úkol č. 4.1 další úkol Polární pustina Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy živočichové vegetace

8 Úkol č. 4.2 další úkol Tundra Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy živočichové vegetace

9 Úkol č. 4.3 další úkol Opadavý listnatý les Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy živočichové vegetace

10 Úkol č. 4.4 další úkol Pouště a polopouště Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy živočichové vegetace

11 Úkol č. 4.5 další úkol Mokřiny (močály a bažiny) Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy živočichové vegetace

12 Úkol č. 4.6 další úkol Tropické deštné lesy Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy živočichové vegetace

13 Úkol č. 4.7 další úkol Stepi Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy živočichové vegetace

14 Úkol č. 4.8 další úkol Savany Rozmístění na Zemi a typické krajinné složky a prvky: podnebné pásy (oblasti podle atlasu) kontinenty půdní typy živočichové vegetace

15 Úkol č. 4.9 další úkol Světový oceán Kolik procent povrchu země oceán pokrývá? Kolik částí má oceán? Napiš jejich názvy: Co je to plankton?

16 Úkol č. 4.10 další úkol Mořská pobřeží Mořská pobřeží spojují životní prostředí na styku a. Přírodní krajinné složky a prvky: Kulturní krajinné složky a prvky:

17 Úkol č. 4.11 další úkol Řeky a jezera Největší jezero světa podle rozlohy: Přírodní krajinné složky a prvky: Nejhlubší jezero světa: Kulturní krajinné složky a prvky:

18 Úkol č. 4.12 test Pohoří Rozmístění na Zemi: Města a velkoměsta Města a velkoměsta mění původní přírodní ekosystémy a vytvářejí nové, Doplň: ekosystémy. Nápověda Kulturní krajinné složky a prvky:

19 KNIHOVNA Ekosystém (ekologický systém)  základní funkční jednotka v životním prostředí  zahrnuje určité společenstvo (biocenóza = živá část ekosystému) spolu s neživým (abiotickým prostředím) Ekosystémy přírodní vodní (jezero, řeka, moře, oceán) suchozemské (např. les) umělé např. pole, louka

20 KNIHOVNA Biomy  dílčí oblast biosféry  z geografického hlediska soubory složitých ekosystémů vyšší úrovně  jsou závislé na podnebí (podnebné pásy a výškové stupně)  rostlinstvo a živočišstvo se v nich přizpůsobilo místním podnebným podmínkám

21 Test Získané znalosti si ověř v následujícím testu. Na papír si znač počet správných odpovědí a na závěr vypočítej svoji procentuální úspěšnost. TEST

22 Test Rozmístění biomů je závislé na: Otázka č. 1 podnebí vzdálenosti od rovníkuvzdálenosti od pólů počasí

23 Test Správně! další otázka

24 Test Arktická tundra se nachází na: Otázka č. 2 severní polokouli západní polokoulijižní polokouli východní polokouli

25 Test Správně! další otázka

26 Test Pro tajgu je typický: Otázka č. 3 jehličnatý les listnatý les smíšený lesžádný les

27 Test Správně! další otázka

28 Test Stepi se vyskytují především v: Otázka č. 4 mírném pásu subtropickém pásu polárním pásu tropickém pásu

29 Test Správně! další otázka

30 Test Pro tundru jsou typické půdy: Otázka č. 5 gleje a rašeliny hnědozemě černozemě podzolové půdy

31 Test Správně! další otázka

32 Test Pouště se vyskytují především: Otázka č. 6 kolem obratníků na jižní polokouli kolem rovníku v Africe

33 Test Správně! další otázka

34 Test Největší zemským ekosystémem je/jsou: Otázka č. 7 světový oceán tropické deštné lesy polární oblasti lesy mírného pásu

35 Test Správně! další otázka

36 Test Otázka č. 8 Jedno z uvedených spojení je nesprávné. Které? tropický deštný les erg severní polární oblasti polární medvěd stepi travnaté oblasti Antarktida tučňáci

37 Test Správně! další otázka

38 Test Savany jsou travnaté oblasti v: Otázka č. 9 mírném pásu subtropickém a mírném pásutropickém pásu subtropickém a tropickém pásu

39 Test Správně! další otázka

40 Test Pro kliffové pobřeží je typické: Otázka č. 10 písečná plážmělká pláž skalní útvary, útesy pobřeží s bujnou vegetací

41 Test NE

42 Test Správně! Vyhodnocení testu

43 Úspěšnost v testu počet správných odpovědí:úspěšnost: 00 % 110 % 220 % 330 % 440 % 550 % 660 % 770 % 880 % 990 % 10100 % Můj výsledek (v %): Na začátek Konec práce: klávesa Esc Na začátek testu


Stáhnout ppt "Zeměpis Úkoly pro jednotlivce (dvojici) na PC nebo společnou práci na interaktivní tabuli Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google