Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice:  Věda, která studuje vztahy organismů k okolnímu prostředí a vzájemné vztahy mezi organismy, se nazývá ekologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice:  Věda, která studuje vztahy organismů k okolnímu prostředí a vzájemné vztahy mezi organismy, se nazývá ekologie."— Transkript prezentace:

1

2 Definice:  Věda, která studuje vztahy organismů k okolnímu prostředí a vzájemné vztahy mezi organismy, se nazývá ekologie.

3 Tyto vztahy zahrnují hlavně  fyziologické reakce jedinců  strukturu a dynamiku populací  interakce mezi druhy  uspořádání biologických společenstev  zpracování a využití energie a látek v ekosystémech  ovlivnění organismů prostředím a prostředí organismy

4 Ekologie jako věda neříká, co je dobře, ale spíš, co se stane, když…

5 Ekologie vychází z poznatků o organismech, které poskytují různé biologické i nebiologické vědní obory (chemie, fyzika, geologie,…)

6 Každý organismus může žít jen v prostředí, kterému je přizpůsoben. Každý organismus žije v jiném prostředí a jiným způsobem se živí.

7

8

9

10

11

12 Ekologické vědy:  obecná ekologie: zabývá se obecně platnými ekologickými principy. obecná ekologie  ekologie mikroorganismů, ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie člověka: zabývají se vztahy mezi příslušnými organismy a prostředím. ekologie mikroorganismůekologie rostlinekologie živočichůekologie člověka  ekologie moře: vztahy mezi organismy a prostředím v mořích. ekologie moře  ekologie lesa: vztahy mezi organismy a prostředím v lese. ekologie lesa  ekologie krajiny: souvislosti mezi částmi krajiny, změny v krajině (včetně důsledků činností člověka). ekologie krajiny  ekologie globální: souvislosti a změny na celé planetě Zemi a jejich vliv na život. ekologie globální  aplikovaná ekologie: zabývá se praktickou aplikací ekologických poznatků aplikovaná ekologie  produkční ekologie: zabývá se produkční analýzou trofických úrovní a koloběhem hmoty a energie v ekosystému produkční ekologie

13 Pojetí ekologie dle šíře zkoumaných objektů  ekologie jedince (autekologie): nejužší pojem, týká se pouze vztahu jednoho konkrétního jedince k ostatním jedincům, nebo k okolnímu prostředí. Příklad: ekologie zajíce ekologie jedinceautekologie  ekologie populací (demekologie): zabývá se vztahy mezi soubory jedinců stejného druhu (populace) a prostředím. Příklad: ekologie zaječí populace, osídlující podhorské louky v Pošumaví. ekologie populacídemekologie  ekologie společenstev (synekologie): se zabývá vztahy mezi souborem jedinců různých druhů pobývajících na jednom stanovišti (společenstvo). Příklad: ekologie bukového lesa. ekologie společenstevsynekologie  ekologie biomů: zabývá se nejvyšší úrovní přírodních objektů (biom), je blízce příbuzná biogeografii, tedy nauce o rozmístění organismů na Zemi. Příklad: ekologie středoevropských opadavých lesů. ekologie biomů

14 Jedinec  Jeden organismus schopný samostatné existence

15 Populace  SOUBOR jedinců stejného druhu žijící na určitém prostoru, v určitém čase

16 Společenstvo (biocenóza)  je soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu; existují mezi nimi určité vztahy

17 Ekosystém  Společenstvo organismů spolu s abiotickými (voda, světlo,…) podmínkami  Rybník, řeka, les, louka,…  Jaký je největší ekosystém?

18 18 Společenstvo Populace Organizmus Ekosystém


Stáhnout ppt "Definice:  Věda, která studuje vztahy organismů k okolnímu prostředí a vzájemné vztahy mezi organismy, se nazývá ekologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google