Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDOLOGIE A OCHRANA PŮDY Výukový materiál EK 01 - 27 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDOLOGIE A OCHRANA PŮDY Výukový materiál EK 01 - 27 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 PEDOLOGIE A OCHRANA PŮDY Výukový materiál EK 01 - 27 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2 PŮDA Tenká vrstva na povrchu litosféry Nenahraditelný přírodní zdroj Mimořádný význam hlavně v zemědělství

3 VZNIK PŮD Zvětráváním hornin a půdotvornými procesy Základ je půdotvorný substrát (zvětrávání) Hlavní činitelé při zvětrávání jsou: ◦Teplota ◦Vlhkost ◦Atmosférické plyny ◦minerální látky Důležitou součástí jsou také živé organismy

4 SLOŽENÍ PŮDY Půda je na rozhraní mezi neživou a živou přírodou Tvoří jí: Anorganické částice zvětralých hornin a nerostů Rostlinné a živočišné organismy = EDAFON Odpadní produkty těchto organismů Humus (soubor organických látek z rozkládajících se těl odumřelých organismů)

5 SLOŽENÍ PŮDY Volné prostory mezi pevnými částicemi půdy vyplňuje: Půdní voda (roztok s rozpuštěnými minerálními i organickými látkami) Půdní vzduch (dusík, kyslík, oxid uhličitý a další plyny)

6 TYPY PŮD – podle zrnitosti Lehké (písčité) půdy Těžké (jílovité) půdy Středně těžké (hlinité) půdy

7 TYPY PŮD – podle barvy a složení (úrodnost) Černozemě – úrodné, nížiny Hnědé půdy – nejrozšířenější v ČR Podzoly – méně úrodné Ostatní půdy

8 VÝZNAM PŮD Nejvýznamnější, těžko obnovitelný přírodní zdroj Přirozené stanoviště rostlin s živočichů Vodohospodářský význam (zadržuje vodu) Zemědělství Lesnictví

9 PROBLÉMY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD HNOJIVA Nevhodné a nadměrné používání PESTICIDY Hubí organismy v půdě DEZERTIFIKACE Rozšiřování pouště

10 PROBLÉMY ZNEČIŠTĚNÍ PŮD IMISE Těžké kovy, popílek, kyselé deště EROZE Rozrušování a odnos půdy vlivem větru a vody ZHUTĚNÍ Používání těžké mechanizace

11 OCHRANA PŮD Vhodné používání hnojiv Vhodné používání pesticidů Dodržování agrotechnických postupů Obnova mezí Obnova remízků

12 Opakování: 1. Půda je tenká vrstva na povrchu………. (doplň). 2. Vyjmenuj hlavní činitele zvětrávání. 3. Volné prostory mezi pevnými částicemi půdy vyplňuje………… a ……………… 4. Jaké jsou problémy znečištění půd? 5. Jak můžeme půdy chránit? 6. Rozrušení a odnos půdy se nazývá............

13 Zdroj: MATĚJKA, Dobroslav, Radek MIKULÁŠ, Václav ZIEGLER a Václav CÍLEK. Přírodopis. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-718-3204-9 ŠTULC, Miloslav, Pavel PŘÍHODA, Hana SRBOVÁ a Václav CÍLEK. Přírodní obraz Země: pro 1. ročník gymnázia. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1995, 135 s. ISBN 80-716-8189-X BIČÍK, Ivan, Bohumír JANSKÝ, Hana SRBOVÁ a Václav CÍLEK. Přírodní obraz Země: učebnice zeměpisu pro střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2001, 135 s. ISBN 80-860-3445-3 HANČOVÁ, Hana, Bohumír JANSKÝ, Hana SRBOVÁ a Václav CÍLEK. Biologie v kostce 1: Obecná biologie. Mikrobiologie. Botanika. Mykologie. Ekologie. Genetika. 2. vyd. Praha: Fragment, 1999, 112 s. ISBN 80-720-0340-2


Stáhnout ppt "PEDOLOGIE A OCHRANA PŮDY Výukový materiál EK 01 - 27 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google