Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin VRZALA. * Škodliviny * Emise a imise * Vzdušné škodliviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin VRZALA. * Škodliviny * Emise a imise * Vzdušné škodliviny."— Transkript prezentace:

1 Martin VRZALA

2 * Škodliviny * Emise a imise * Vzdušné škodliviny

3 * do ovzduší uvolňovány průmyslovou výrobou * dělíme je: * uvolňované do ovzduší přímo (primární) * např.: oxid uhelnatý, pevné částice, oxid siřičitý a oxidy dusíku, uhlovodíky * vzniklé ve znečištěném ovzduší chemickými reakcemi (sekundární) * např.: ozon

4 * emise = uvolňování škodlivin u zdroje, z něhož unikají do ovzduší * imise = pozorujeme dopad škodlivin na určitém místě Definuj výše jmenované pojmy.

5 * vyskytují se na řadě míst na Zemi * nejčastěji při spalování fosilních paliv např. hnědého uhlí, se uvolňuje síra, která je v něm obsažená * v ovzduší dojde k chemickým reakcím * vzniká slabá kyselina sírová * dále se podílejí i oxidy dusíku (vytápění plynem) * vzniká slabá kys. dusičná Jak vznikají kyselé deště?

6 * oxid uhelnatý (CO) * nedokonalé spalování organických materiálů (benzinu, uhlí, dřeva nebo odpadu) * výfukové plyny, tabákový kouř * váže se na hemoglobin a zabraňuje vazbě kyslíku – může dojít k otravě !!!

7 * oxid siřičitý (SO 2 ) * spalování fosilních paliv * v ovzduší reaguje a vznikají sekundární škodliviny * negativní vliv na dýchací soustavu a sliznice

8 * uhlovodíky * organické látky tvořené uhlíkovými a vodíkovými atomy * výfukové plyny, rafinerie, průmysl

9 * oxidy dusíku NO X * výfukové plyny a spalování zemního plynu * oxid dusnatý NO * oxid dusičitý NO 2

10 * SMOLOVÁ, Irena a Miroslav VYSOUDIL. Zeměpis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003, 124 s. Na dlani. ISBN 80- 858-3988-1. * HANUS, Martin a Luděk ŠÍDLO. Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha: Terra, 2011, 1 atlas (187 s.). ISBN 978-809-0228- 269. * ČERVINKA, Pavel. Ekologie a životní prostředí: učebnice pro střední odborné školy a učiliště. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2005, 118 s. ISBN 80-860-3463- 1. * [online]. [cit. 2012-09-25]. Dostupné z: www.office.com


Stáhnout ppt "Martin VRZALA. * Škodliviny * Emise a imise * Vzdušné škodliviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google