Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIV PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIV PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 VLIV PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Martin VRZALA

2 Obsah Škodliviny Emise a imise Vzdušné škodliviny

3 Škodliviny do ovzduší uvolňovány průmyslovou výrobou dělíme je:
uvolňované do ovzduší přímo (primární) např.: oxid uhelnatý, pevné částice, oxid siřičitý a oxidy dusíku, uhlovodíky vzniklé ve znečištěném ovzduší chemickými reakcemi (sekundární) např.: ozon

4 Definuj výše jmenované pojmy.
Emise a imise Definuj výše jmenované pojmy. emise = uvolňování škodlivin u zdroje, z něhož unikají do ovzduší imise = pozorujeme dopad škodlivin na určitém místě

5 Jak vznikají kyselé deště?
vyskytují se na řadě míst na Zemi nejčastěji při spalování fosilních paliv např. hnědého uhlí, se uvolňuje síra, která je v něm obsažená v ovzduší dojde k chemickým reakcím vzniká slabá kyselina sírová dále se podílejí i oxidy dusíku (vytápění plynem) vzniká slabá kys. dusičná Jak vznikají kyselé deště?

6 Vzdušné škodliviny oxid uhelnatý (CO)
nedokonalé spalování organických materiálů (benzinu, uhlí, dřeva nebo odpadu) výfukové plyny, tabákový kouř váže se na hemoglobin a zabraňuje vazbě kyslíku – může dojít k otravě !!!

7 Vzdušné škodliviny oxid siřičitý (SO2) spalování fosilních paliv
v ovzduší reaguje a vznikají sekundární škodliviny negativní vliv na dýchací soustavu a sliznice

8 Vzdušné škodliviny uhlovodíky
organické látky tvořené uhlíkovými a vodíkovými atomy výfukové plyny, rafinerie, průmysl

9 Vzdušné škodliviny oxidy dusíku NOX
výfukové plyny a spalování zemního plynu oxid dusnatý NO oxid dusičitý NO2

10 Seznam použitých zdrojů
SMOLOVÁ, Irena a Miroslav VYSOUDIL. Zeměpis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003, 124 s. Na dlani. ISBN HANUS, Martin a Luděk ŠÍDLO. Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha: Terra, 2011, 1 atlas (187 s.). ISBN ČERVINKA, Pavel. Ekologie a životní prostředí: učebnice pro střední odborné školy a učiliště. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2005, 118 s. ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "VLIV PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google