Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Znečištění ovzduší Tematická oblast:Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Znečištění ovzduší Tematická oblast:Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Znečištění ovzduší Tematická oblast:Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:říjen 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Ekologie je seznámit žáky se základními ekologickými a biologickými termíny v návaznosti na pochopení dalších složitějších témat Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Ekologie a biologie na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na téma Znečištění ovzduší

3 Emise. Imise. Látky přítomné v ovzduší, které zhoršují kvalitu ovzduší.

4 Emise a imise EMISE = pevné, plynné nebo kapalné látky dostávající se do ovzduší IMISE = vznikají reakcí emisí či složkami vzduchu a následným dopadem ne Zem Hlavními zdroji znečišťování ovzduší jsou tepelné elektrárny, domácí topné systémy, doprava (spalovací procesy)

5 plyny přirozeně se vyskytující v atmosféře, zejména CO2 (lidská činnost, spalování fosilních paliv), je jedním z hlavních skleníkových plynů způsobujících skleníkový efekt nejedovaté sloučeniny škodící nepřímo svými reakcemi s dalšími látkami v ovzduší, zejména freony způsobující vznik ozónové díry (freony se hromadí ve stratosféře, kde jsou rozkládány UV zářením, vznikají atomy volného chloru způsobující rozklad ozonu toxické látky – oxid siřičitý (kyselé deště) - oxidy dusíku - organické sloučeniny (metan, toluen, polyaromatické uhlovodíky, dioxiny atd.) Látky přítomné v ovzduší ovlivňující negativně kvalitu prostředí dělíme na:

6 Skleníkový efekt sluneční záření ve viditelné oblasti prochází atmosférou téměř neovlivněno, na povrchu Země je z velké části pohlceno a pak znovu vyzářeno s větší vlnovou délkou v infračervené oblasti, tedy jako teplo skleníkové plyny v atmosféře infračervené záření zachytávají a částečně vracejí na Zem atmosféra se skleníkovými plyny funguje na stejném principu jako sklo ve skleníku kromě oxidu uhličitého patří ke skleníkovým plynům např. vodní pára, methan, oxidy dusíku, freony (od roku 1996 zakázány)

7 Smog (z angl. slov smoke a fog) směs exhalací kouřových plynů, výfukových plynů a mlhy vytvářející se za zvláštních meteorologických podmínek zvláště ve velkých přelidněných městech(Londýn, Los Angeles) ohrožuje zdraví člověka Za slunečných dnů vzniká ve městech tzv. fotochemický smog, který podporuje tvorbu přízemního ozónu a následně toxických látek, které jsou velmi nebezpečné.

8 Kontrolní otázky 1. Imise jsou látky, které a)jsou vypouštěny z určitého zdroje b)vznikají různými přeměnami emisí během jejich pobytu v atmosféře c) ovlivňují fyziologické procesy rostlin, zdravotní stav zvířat a člověka, stejně jako i technická díla (sochy, stavby apod.) 2. Co je to smog?

9 Správné odpovědi 1. b)c) 2. směs exhalací kouřových plynů, výfukových plynů a mlhy vytvářející se za zvláštních meteorologických podmínek zvláště ve velkých přelidněných městech(Londýn, Los Angeles)

10 Zdroje JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Olomouc, 1980, ISBN 80- 7182-070-9. BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj z biologie. Brno: Didaktis, 1980, ISBN 80- 86285-67-7.


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Znečištění ovzduší Tematická oblast:Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369."

Podobné prezentace


Reklamy Google