Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Ochrana životního prostředí a ochrana přírody v ČR Tematická oblast:Ekologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Ochrana životního prostředí a ochrana přírody v ČR Tematická oblast:Ekologie."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Ochrana životního prostředí a ochrana přírody v ČR Tematická oblast:Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:říjen 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Ekologie je seznámit žáky se základními ekologickými a biologickými termíny v návaznosti na pochopení dalších složitějších témat Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Ekologie a biologie na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na téma Ochrana životního prostředí a ochrana přírody v ČR

3 Ochrana životního prostředí. Systém ochrany ŽP v ČR. Vyhlašování chráněných území. Ochrana konkrétních druhů. Monitoring. Národní parky. Krajinná ekologie.

4 Ochrana životního prostředí zahrnuje jeho ochranu před negativními vlivy i cílevědomou činnost člověka zajišťující obnovu a udržení rovnováhy v přírodě

5 jde o rozvoj, který by uspokojoval potřeby lidstva v současnosti, aniž by ohrožoval potřeby budoucnosti, tento princip usiluje o harmonii mezi člověkem a přírodou Strategie trvale udržitelného rozvoje

6 K základním požadavkům trvale udržitelného rozvoje patří např.: každý člověk by měl uspokojit své základní potřeby (nezávadná voda a potraviny atd.) budoucí generace by měly také uspokojit své základní potřeby hledání rovnováhy mezi právy a svobodou jedince a jeho zodpovědností vůči ostatním lidem a přírodě

7 Ochrana přírody v ČR systém ochrany přírody v ČR upravuje množství zákonů (zaměřených na ochranu vody, půdy, ovzduší, problematiku odpadků, regulaci turismu atd.)

8 Součástí ochrany přírody je např.: vyhlašování chráněných území ochrana konkrétních druhů zajištěná zákonem a umožněna existencí státem podporovaných zoologických zahrad, chovných stanic atd. neustálý monitoring stavu životního prostředí (prováděný státními i soukromými institucemi), na základě získaných poznatků jsou stanoveny hygienické normy a limity (např. nejvyšší přípustná koncentrace určité látky v prostředí) územní rozvoj a plánování probíhající na základě poznatků krajinné ekologie

9 Chráněná území národní park – velkoplošné území se značně omezenou průmyslovou a zemědělskou výrobou a výskytem vzácných druhů, jedinečné i v mezinárodním měřítku, s vědeckovýzkumným významem (Krkonoše, Podyjí, Šumava) chráněná krajinná oblast – velkoplošné území s harmonicky utvářenou krajinou, kladen důraz na šetrnou výrobu i využívání zdrojů, např. Beskydy, Český ráj, Pálava národní přírodní rezervace – maloplošné území, málo ovlivněné lidskými zásahy, s vědeckovýzkumným významem, např. Boubínský prales, Praděd přírodní rezervace – maloplošné území s regionálním významem, např. Prachovské skály národní přírodní památka – maloplošný přírodní útvar, často s výskytem vzácných či ohrožených druhů, popř. geologických jevů, např. Pravčická hora přírodní památka –přírodní útvar nebo menší území s reginálním významem, často s výskytem vzácných nebo ohrožených druhů, popř. významných geologických jevů, např. Kundratický les

10 Ochrana životního prostředí probíhá obvykle na státní úrovni (např. ministerstvo životního prostředí), ale také prostřednictvím nevládních organizací, politických stran a hnutí (např. Český svaz ochránců přírody) nebo na úrovni mezinárodní (např. mezinárodní ekologická organizace Greenpeace). Národní parky jsou vyhlašovány Parlamentem ČR, vláda ČR vyhlašuje chráněné krajinné oblasti a příslušná instituce ochrany přírody (ministerstvo ŽP, krajský úřad) vyhlašuje další chráněná území.

11 Červená kniha (angl. Red Data book) publikace obsahující soubor údajů o kriticky ohrožených druzích rostlin a živočichů, významná pro jejich ochranu. Červené knihy jsou sestavovány a vydávány v celosvětovém i národním i reginálním měřítku.

12 Krajinná ekologie odvětví ekologie související s geografií a ekonomií zkoumá krajinu jako jednotný územní celek sestávající ze souboru ekosystémů a veškeré lidské činnosti snaží se sladit ekonomické aktivity s typem krajiny

13 Kontrolní otázky 1. Světový Den životního prostředí připadá na: a) ř. červen b) 21. březen c) 17. listopad d) 2. duben 2. Naše významné chráněné území, Boubínský prales, spadá do kategorie: a) přírodní památka b) přírodní rezervace c) národní přírodní památka d) národní přírodní rezervace

14 Správné odpovědi 1. a) 2. d)

15 Zdroje JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Olomouc, 1980, ISBN 80- 7182-070-9. BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj z biologie. Brno: Didaktis, 1980, ISBN 80- 86285-67-7.


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Ochrana životního prostředí a ochrana přírody v ČR Tematická oblast:Ekologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google