Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E KOSYSTÉMY Výukový materiál EK 01 - 16 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E KOSYSTÉMY Výukový materiál EK 01 - 16 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 E KOSYSTÉMY Výukový materiál EK 01 - 16 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2 E KOSYSTÉM Definice I. Souhrn živých a neživých složek, které se vyskytují v určité době a v určitém prostoru a mezi nimiž dochází ke koloběhu látek a toku energií, bez výrazné závislosti na okolí se nazývá EKOSYSTÉM

3 E KOSYSTÉM Definice II. Společenstvo organismů spolu s abiotickým prostředím vytvářejí EKOSYSTÉM

4 E KOSYSTÉMY DĚLÍME vodní – rybník, řeka, moře atd. suchozemské – les, louka, pole atd.

5 S TAVBA A FUNKCE EKOSYSTÉMŮ V různých ekosystémech jsou různé abiotické podmínky. Biotické podmínky jsou tvořeny organismy a vztahy mezi nimi. Organismy mají v ekosystému různou funkci : producenti, konzumenti, rozkladači

6 Ž IVOT EKOSYSTÉMU V každém ekosystému dochází k přeměně a k převodům látek a energií. Ekosystémy se obnovují. Ekosystémy se vyvíjejí.

7 EKOSYSTÉM Každý ekosystém za určitých podmínek dosahuje rovnováhy. Při změně abiotické nebo biotické složky dochází k narušení rovnováhy. Často rovnováhu ekosystému naruší člověk svou činností.

8 E KOSYSTÉM JE Základní stavební funkční jednotka přírody.

9 E KOSYSTÉMY DĚLÍME NA : přirozené – přírodní za určitých abiotických podmínek ustálené složení společenstva rostlin a živočichů umělé vytvořeny člověkem, dodatková energie

10 H LAVNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚ tundra tajga stepi listnaté lesy křovinaté lesy pouště a polopouště tropické opadavé lesy a savany tropické deštné lesy

11 Z MĚNY EKOSYSTÉMŮ Velké plochy původních přirozených ekosystémů byly činností člověka změněny.

12 P RACOVNÍ LIST - OPAKOVÁNÍ Co je ekosystém? Uveďte příklad lidské činnosti, která negativně ovlivňuje některé ekosystémy. Čím jsou tvořeny biotické podmínky? Uveďte příklady přirozených a umělých ekosystémů. Čím vším člověk vkládá dodatkovou energii do umělého ekosystému pšenice? Co tím sleduje a čeho dociluje?

13 ZDROJ BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 2. vyd. Praha: Informatorium, 1999. ISBN 80-86073-52-1. PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: pedagogické nakladatelství, 2000, ISBN 80-7183- 203-0. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. Praha: Scientia,spol.s r.o., 1994, ISBN 80-85827- 84-0


Stáhnout ppt "E KOSYSTÉMY Výukový materiál EK 01 - 16 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google