Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČREU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.2146.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČREU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.2146."— Transkript prezentace:

1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČREU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.2146 Název projektu školyInovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. XIII Identifikátor sady: VY_32_INOVACE_Sada XIII _ SPř, DUM č.1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodovědný seminář Název: Ekologické pojmy Autor: Ing. Andrea Hojková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Andrea Hojková

2 Název: Ekologické pojmy Autor: Ing. Andrea Hojková Stručná anotace: Prezentace je určená k výkladu učiva, vysvětluje žákům základní ekologické pojmy. Metodické zhodnocení: Prezentace byla odpilotována 9.2.2012 v přírodopisném semináři pro 8. a 9. třídy. Časová dotace materiálu je 1 vyučovací hodina a je vhodný i pro žáky s SVP. Formu zápisu lze v prezentaci vyznačit změnou řezu písma.

3 EKOLOGICKÉ POJMY

4 EKOLOGIE – V Ě DA O ŽIVOTNÍM PROST Ř EDÍ (ŽP) - V Ě DA O EKOSYSTÉMECH - NAUKA O VZTAZÍCH MEZI ORGANISMY A PROST Ř EDÍM A ORGANISMY NAVZÁJEM EKOLOGIE VZNIKLA V 2. POLOVIN Ě 19. STOLETÍ A JEJÍM ZAKLADATELEM BYL ERNEST HAECKEL

5 D Ě LENÍ EKOLOGIE: 1) PODLE PROST Ř EDÍ STUDIA - EKOLOGIE VODY, VZDUCHU, P Ů DY,… 2) PODLE STUDOVANÉ SKUPINY ORGANISM Ů - E. RYB, SAVC Ů, Č LOV Ě KA, ROSTLIN,… 3) PODLE EKOLOGICKÉ ORGANIZACE - AUTOEKOLOGIE – NA ÚROVNI JEDINCE - DEMEKOLOGIE – NA ÚROVNI POPULACE - SYNEKOLOGIE – CELÁ SPOLE Č ENSTVA

6 EKOSYSTÉM – SPOLE Č ENSTVO VŠECH ŽIVÝCH ORGANISM Ů A ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK NA UR Č ITÉM MÍST Ě D Ě LENÍ EKOSYSTÉM Ů : 1) P Ř IROZENÝ (P Ř ÍRODNÍ) 2) UM Ě LÝ 3) VODNÍ 4) SUCHOZEMSKÝ

7 POPULACE – SOUBOR JEDINC Ů TÉHOŽ DRUHU NA UR Č ITÉM MÍST Ě, MEZI NIMIŽ JE MOŽNÁ TRVALÁ VÝM Ě NA GENETICKÝCH INFORMACÍ BIOCENÓZA – SPOLE Č ENSTVO - SOUBOR VŠECH ORGANISM Ů, KTE Ř Í OBÝVAJÍ UR Č ITÉ ÚZEMÍ TZV. EKOTOP ZOOCENÓZA FYTOCENÓZA

8 EKOTOP (GEOTOP) – PROST Ř EDÍ DANÉ SOUBOREM ABIOTICKÝCH (NEŽIVÝCH) FAKTOR Ů ( Č INITEL Ů ) – SV Ě TLO, TEPLO, VODA, VZDUCH, P Ů DA, INTENZITA SLUNE Č NÍHO ZÁ Ř ENÍ, OBSAH ŽIVIN A VODY V P Ů DÁCH, VLHKOST VZDUCHU A BIOTICKÝCH (ŽIVÝCH) – ROSTLINY, ŽIVO Č ICHOVÉ BIOTOP – STANOVIŠT Ě NEBO ADRESA EKOSYSTÉM = BIOCENÓZA + EKOTOP(BIOTOP)

9 Č INITEL – FAKTOR NEBO PRVEK OVLIV Ň UJE V EKOSYSTÉMU STAV JINÉHO PRVKU NEBO SOUBORU JINÝCH PRVK Ů P Ř. ABIOTICKÝ, BIOTICKÝ, NEZBYTNÝ, POSTRADATELNÝ, P Ř ÍZNIVÉ, NEP Ř ÍZNIVÉ

10 BIOM – SOUBOR OBDOBNÝCH BIOCENÓZ NA ROZSÁHLÉM ÚZEMÍ, JEHOŽ UTVÁ Ř ENÍ JE DÁNO VLIVEM KLIMATU (PODNEBÍ) P Ř. POUŠT Ě, POLOPOUŠT Ě, TAJGA, TUNDRA, SAVANY, TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES

11 BIOREGION – ÚZEMÍ S VÍCEMÉN Ě SHODNÝMI MAKROKLIMATICKÝMI PODMÍNKAMI OSÍDLENÉ BIOMEM

12 POUŽITÁ LITERATURA KVASNI Č KOVÁ, D. Základy ekologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25187-0. s. 23 - 41. Obrázky poskytl Microsoft


Stáhnout ppt "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČREU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.2146."

Podobné prezentace


Reklamy Google