Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup získání dotace Společný technický sekretariát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup získání dotace Společný technický sekretariát."— Transkript prezentace:

1 Postup získání dotace Společný technický sekretariát

2 Obsah 1.Lead partner a realizace projektu 2.Podání žádosti 3.Přehled realizace dotace

3 1. Lead partner a realizace projektu - společná příprava projektu a/nebo - společná realizace a/nebo - společné financování a/nebo - společný personál projektový partner (D) projektový partner(CZ) lead partner (D) kontaktní osoba a příjemce dotace zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu (SAB) JTS realizace dotace regionální subjekty/ experti kontrolor dle čl.16(D) kontrolor dle čl.16(CZ)

4 úspěšně realizo- vané projekty I akvizice poradenství II podání a posouzení žádosti III rozhodnutí IV monitoring projektů V předkládání zpráv „ aktivní akvizice „ poradenství při přípravě žádosti „ přijetí žádosti „ vypracování odbor.stanovis- ka (ČR, SN) „ oficiální registrace „ posouzení/ho- dnocení proj. „ vytvoření projekt. listu „ příprava zasedání MV a zpracování jeho výsledků „ příslib financování nebo zamítnutí „ zhodnocení stupně realizace „ zajištění finanční realizace (n+3 příp. n+2) vůči: „ Monitorovacímu výboru „ EU-Komisi „ veřejnosti JTS* jako „poskytovatel služeb“ v rámci administrace, ve spolupráci s českými krajskými úřady finanční management 1. Přehled postupu získání dotace *JTS = Společný technický sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance – dotační bance (SAB)

5 1. Lead partner a realizace projektu Lead partner je zodpovědný za řízení projektu a podávání zpráv správu prostředků EU určených na projekt a řádné využití prostředků v rámci celkového projektu, a to i partnery, kteří se podílejí na projektu (každý příjemce dotace v rámci projektu nese sám zodpovědnost v případě nesrovnalostí u výdajů, které nahlásil)

6 1. Lead partner a realizace projektu Lead partner je informován o oficiální registraci žádostí, která probíhá na JTS po pozitivním odborném posouzení obdrží příslib financování (o žádosti rozhoduje Monitorovací výbor) nebo zamítnutí uzavírá smlouvu o poskytnutí dotace s SAB koordinuje realizaci projektu na obou stranách hranice

7 1. Lead partner a realizace projektu účtuje a zhotovuje zprávy vůči Zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu za součinnosti Kontrolorů podle článku 16 převádí dotační prostředky projektovým partnerům zajišťuje řádné využití dotačních prostředků EU zajišťuje publicitu projektu na obou stranách hranice

8 2. Podání projektové žádosti kompletně a dvojjazyčně vyplněný elektronický formulář žádosti (www.ziel3-cil3.eu), dvakrát ve vytištěném vyhotovení a podepsaném Lead partnerem smlouva o spolupráci (vzor www.ziel3-cil3.eu) podepsaná všemi partnery projektu další podklady za Lead partnera a projektové partnery v příslušném národním jazyce ve 3 kopiích JTS nebo krajské úřady podání

9 2. Podání projektové žádosti žádosti mohou být podávány průběžně je nutné naplánovat dostatečnou dobu od odevzdání žádosti do rozhodnutí o projektu Monitorovacím výborem zahájení projektu nesmí nastat před oficiální registrací (výdaje jsou způsobilé až od tohoto data) příslib financování zajišťuje realizaci projektu

10 2. Podání projektové žádosti Sídlo Lead partnera je rozhodující pro místo podání projektové žádosti.  německý Lead partner: JTS  český Lead partner: příslušný krajský úřad nebo JTS Oficiální registrace všech žádostí probíhá na JTS.

11 2. Podání projektové žádosti Zpracování a hodnocení žádosti formální kontrola posouzení odborné způsobilosti oficiální registrace projektové žádosti hodnocení odborné a přeshraniční kvality příprava rozhodnutí o projektové žádosti usnesení o projektové žádosti sdělení usnesení

12 2. Podání projektové žádosti Formální kontrola Pozitivní: Negativní: potvrzení o doručení a sdělení čísla žádosti Lead partner bude požádán o doplnění projektové žádosti

13 2. Podání projektové žádosti Posouzení odborné způsobilosti Pozitivní: Negativní: Oficiální registrace na JTS  dodatečné vyžádání podkladů od kooperačního partnera, Lead partner je o tom informován  možnost odborné dodatečné úpravy žádosti český odborný subjekt saský odborný subjekt

14 2. Podání projektové žádosti Oficiální registrace projektové žádosti v centrálním datovém systému provádí JTS JTS informuje Lead partnera datem registrace začíná uznatelnost způsobilosti výdajů (před tímto datem jsou způsobilé pouze výdaje na přípravu projektu do max. 5% způsobilých výdajů) poskytnutí dotace pouze po schválení Monitorovacím výborem

15 2. Podání projektové žádosti Hodnocení odborné a přeshraniční kvality Bodové hodnocení dle definovaných kritérií ( 0 bodů – není relevantní resp. nesplněno, 1 bod – nízké, 3 body – střední, 5 bodů – vysoké) Odborná kvalita Přeshraniční spolupráce Přeshraniční dopad  zařazení projektu do seznamu podle pořadí  podklad pro rozhodnutí Monitorovacího výboru

16 2. Podání projektové žádosti Odložení: Monitorovací výbor Schválení: Zamítnutí: Nabídka k uzavření soukromoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zamítnutí s konečnou platností k pozdějšímu rozhodnutí soukromoprávní smlouva o poskytnutí dotace

17 zapojení českých a saských expertů II podání a posouzení žádosti III rozhodnutí IV monitoring projektu V podání zpráv „ předčasné zahájení projektu „ zamítnutí „ odborné stanovisko (SAB, kraje) „ příp. další kvalifikace „ vytvoření nabídky Smlouvy o poskytnutí dotace, nebo zamítnutí „ zapracování změn I akvizice / poradenství 3. Přehled realizace dotace Realizace dotace v SAB pro ČR a Sasko

18 3. Přehled realizace dotace projektový partner Lead partner SAB Kontrolor podle čl. 16 a)Lead partner a projektoví partneři samostatně předkládají účetní doklady a zprávy k ověření příslušnému Kontrolorovi podle čl. 16, který vydá Protokol o kontrole. Lead partner CRR ČR* Kontrolor podle čl. 16 SaskoČeská republika *CRR ČR= Centrum pro regionální rozvoj ČR

19 3. Přehled realizace dotace projektový partner Lead partner Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu (SAB) b)Protokol o kontrole bude předán Lead partnerovi, který předloží žádost o platbu Zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu (SAB) c)kontrola a vyplacení dotačních prostředků Lead partnerovi, který je postoupí dále projektovým partnerům.

20 *CRR= Centrum pro regionální rozvoj České republiky Pozn.: CRR je kompetentní vůči českým a SAB vůči saským projektovým partnerům dle nařízení (ES) 1080/2006 trvá kontrola max. 3 měsíce II podání a posouzení žádosti III rozhodnutí IV monitoring projektu V podávání zpráv „ kontrola faktur/ účtů a dokladů „ vystavení protokolu o kontrole „ osvědčení o provedení práce (jen SAB) I akvizice / poradenství 3. Přehled realizace dotace “Kontroloři podle čl. 16”- CRR ČR * pro ČR a SAB pro Sasko

21 ve spolupráci s kontrolory podle čl. 16 v CRR a SAB II podání a posouzení žádosti III rozhodnutí IV monitoring projektu V podávání zpráv „ průběžné a závěrečná kontrola o provedení práce „ vystavení protokolu o kontrole „ platba/vymáhá ní „ partneři Certifikačního orgánu (SMWA*) I akvizice / poradenství 3. Přehled realizace dotace “Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu” - SAB pro ČR a Sasko *Saské státní ministerstvo hospodářství a práce, referát 12

22 Informace Další informace k programu najdete na: www.ziel3-cil3.eu Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko


Stáhnout ppt "Postup získání dotace Společný technický sekretariát."

Podobné prezentace


Reklamy Google