Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MZŠ Dymokury 28.4.2015 Ing. Martina Š ť astná. 1. Kde hledat hotové aplikace a jak je vyu ž ít ve výuce 2. Práce se Smart Tools 3. Jak si upravit procvi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MZŠ Dymokury 28.4.2015 Ing. Martina Š ť astná. 1. Kde hledat hotové aplikace a jak je vyu ž ít ve výuce 2. Práce se Smart Tools 3. Jak si upravit procvi."— Transkript prezentace:

1 MZŠ Dymokury 28.4.2015 Ing. Martina Š ť astná

2 1. Kde hledat hotové aplikace a jak je vyu ž ít ve výuce 2. Práce se Smart Tools 3. Jak si upravit procvi č ovací aplikaci na míru 4. Vytvo ř ení vlastního trena ž éru na drillandskill 5. Diskuze a individuální dotazy

3  Hotové aplikace najdeme na Obchod Play, v sekci aplikace, v kategorii vzd ě lávání  Pro za č átek doporu č uji aplikaci ŠKOLA DOTYKEM  Vybereme si p ř edm ě t a v n ě m dostupné aplikace, pokud se nám líbí, tak si jí nainstalujeme

4  hra pro 2 hrá č e  rychlé procvi č ení základních po č etních operací  v r ů zných úrovních obtí ž nosti  vhodné jako matematická rozcvi č ka

5 Procvi č ování sou ř adnicového systému Rychlé „rýsování“ základních i slo ž itých geometrických útvar ů

6  V kategorie M ěř i č e a senzory si lze nainstalovat: - M ěř i č vzdálenosti - M ěř ení úhl ů - M ěř ení teploty - Kompas - Zv ě tšovací sklo - a mnoho dalších…

7 Pomocí výšky objektu ur č íme vzdálenost od n ě j

8  Ne v ž dy je hotová aplikace vhodná pro naši výuku  Vyu ž ijeme tedy tzv. procvi č ovací aplikace  Ji ž známe : Kahoot!  Seznámíme se z aplikací Quizlet

9  Více informací na http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyuka/240- quizlet.html http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyuka/240- quizlet.html  Vy ž aduje registraci pomocí Google ú č tu  Pomocí „lupy“ m ůž ete vyhledávat karti č ky jiných u ž ivatel ů  Pomocí „plusu v obdélní č ku“ si vytvá ř íte své dvojice pojm ů  Objeví se dva sloupce Term a Definition, do nich vkládáte dvojice nap ř. -3 – 2-5 -6 + 4-2 …..atd. Pak vašemu setu dáte název a ur č íte zda je jen pro vás, nebo pro všechny…a ulo ž íte

10 CARDS – u č í se pomocí karti č ek, hv ě zdi č kou si lze ozna č it problémové úlohy a pak procvi č ovat pouze je LEARN – odpovídá pomocí klávesnice, pokud neví, musí napsat správnou odpov ěď MATCH – procvi č uje na č as jako „pexeso“, po č ítá se skóre VÝHODA – lze p ř ipravit na PC nebo notebooku na adrese: https://quizlet.com/

11  Vyu ž ití na rychlé testování v hodin ě, nebo domácí p ř ípravu trena ž éry text k textu

12 upravíme název vkládáme dvojice pojm ů Následn ě ulo ž íme do slo ž ky „moje trena ž éry“ a zadáme ž ák ů m jako domácí p ř ípravu, nebo krátké procvi č ení v hodin ě.

13


Stáhnout ppt "MZŠ Dymokury 28.4.2015 Ing. Martina Š ť astná. 1. Kde hledat hotové aplikace a jak je vyu ž ít ve výuce 2. Práce se Smart Tools 3. Jak si upravit procvi."

Podobné prezentace


Reklamy Google