Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní fenomény, které představují bezpečností riziko pro ČR Způsob, jak stanovit rizika s nimi spojená Hrozby přírodního původu - předběžná a multikriteriální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní fenomény, které představují bezpečností riziko pro ČR Způsob, jak stanovit rizika s nimi spojená Hrozby přírodního původu - předběžná a multikriteriální."— Transkript prezentace:

1 Přírodní fenomény, které představují bezpečností riziko pro ČR Způsob, jak stanovit rizika s nimi spojená Hrozby přírodního původu - předběžná a multikriteriální analýza rizik Duben, 2016, Brno Připravila: Ing. Hana Středová, Ph.D Ústav aplikované a krajinné ekologie HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA

2 Úvodem… živelní katastrofy sociální, náboženské i etnické střety průmyslové havárie nezvládnutí nově vyvíjených technologií terorizmus ČR: specifické hrozby: –Hybridní válčení –Terorismus –Negativní aspekty mezinárodní migrace –Extremismus, interetnické a sociální napětí –Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury –Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie –Pohromy přírodního původu

3 Úkol z Koncepce ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do 2030 –1. část:zpracovat analýzu hrozeb pro ČR –2. část:její závěry promítnout do metodických a strategických materiálů v oblasti bezpečnosti státu MV (HZS ČR) + ÚSÚ registr nebezpečí (72): - naturogenní (46 %) - antropogenní (54 %) určení „nepřijatelných rizik“ nová generace typových plánů předběžná multikriteriální Analýza hrozeb

4 Abiotické, Biotické, Kosmické 1. Identifikace nebezpečí Hrozby přírodního původu v ČR (naturogenní) Abiotické, Biotické, Kosmické Nedostatek vody (sucho) Požáry vegetace Povodně Sesuvy půdy Smogová situace „Extrémní“ projevy počasí - Přívalové srážky, bezsrážková období - Vysoké / nízké teploty, inverze - Vítr - Námraza/ledovka - Sněhová pokrývka/výška trvání Charakter krajiny ovlivnitelné Primární Sekundární Fakultativně následné Připravenost Prevence Narušení dodávek strategických surovin: - pitné vody - ropy a ropných produktů plynu - elektrické energie Epidemie, Epizootie Radiační havárie Havárie Terorismus Porucha Připravenost Monitoring Indikátory Systém včasného varování Připravenost Prevence neovlivnitelné Prevence Uzemní plánování OPK

5 2.1Předběžná analýza rizik Riziko = P · N Jednoduchá matice: Riziko = P · N … (R > 3) …………ANO ( 72 – 21 = 49) 3 Velmi pravděpodobné 369 2 Pravděpodobné 2 46 1 Málo pravděpodobné 23 1 Nízké 2 Významné 3 Katastrofické vysoké riziko 1 nízké riziko Pravděpodobnost Následky

6 Úroveň rizika:R = P · N Bodovací metoda: Úroveň rizika: R = P · N –F: koef. četnosti (Frekvence) možné aktivace nebezpečí (1 až 10)F 1 − 6 měsíců / častěji ………………….10 4 − 9 desetiletí (2 – 3 generace) ………5 1000 let a více …………………………..1 –N: Následky souhrnné vyjádření nepříznivých účinků jevu na: životy a zdraví životní prostředí ekonomiku společnost N = 0,4 · K O + 0,2 · K ŽP + 0,2 · K E + 0,2 · K S K: koeficient dopadu (1 až 10) 2.2 Multikriteriální analýza rizik

7 K O – Životy a zdraví osob K O = (K O1 + K O2 ) / 2 složenina dílčích koeficientů: K O = (K O1 + K O2 ) / 2 K O1 –smrtelné dopady K O1 jednotlivci (1 − 4 mrtví) ………1 51 − 100 mrtvých ……………..5 > 1 000 mrtvých …………9 − 10 K O2 –ohrožení osob K O2 1 − 20 ………………………….1 500 − 1 000 …………………...5 > 1 mil ………………………..10 je nutno činit neodkladná opatření záchranné práce, zdravotnické ošetření, evakuace apod.

8 K ŽP – životní prostředí K ŽP = max (K ŽPi ) max zjištěná hodnota pro jednotlivé složky K ŽP = max (K ŽPi ) –Malé ……………………………………..1 − 2 ostatní biotické prostředí1 haostatní biotické prostředí do 1 ha vodní tokyvodní plochyvodní toky do 2 km, vodní plochy (mimo vodáren. nádrží) do 1 ha –Střední …………………………………. 3 − 5 3 haostatní biotické prostředí do 3 ha CHOPAVCHOPAV, vodní toky do 5 km, vodní plochy (mimo vodáren. nádrží) nad 1 ha –Velké …………………………………… 6 − 8 ZCHÚNATURA 2000ZCHÚ a NATURA 2000 do 0,5 ha 100 haostatní biotické prostředí 3 − 100 ha OP vodních zdrojůOP vodních zdrojů včetně vodárenských nádrží, vodní toky 5 - 10 km –Velmi velké ……………………………. 9 − 10 ZCHÚ a NATURA 2000 nad 0,5 ha nad 100 haostatní biotické prostředí nad 100 ha vodárenské nádrževodní toky nad 10 km, vodárenské nádrže

9 K E – Ekonomické dopady přímé škody včetně: - náklady na obnovu území - náklady na zásah - dopadů na zvířata K E 1 – 100 mil Kč ……………. 1 10 – 50 mld Kč …………… 5 (povodňové škody 2013 15,4 mld. Kč) 1 – 5 bil Kč ……………….. 9 (státní rozpočet: HDP cca 4 bil. Kč)

10 K S – společenské dopady K S = (K S1 + K S2 + K S3 ) / 3 složenina tří dílčích koeficientů: K S = (K S1 + K S2 + K S3 ) / 3 –počet omezených osob do 1 tis ………………………………….. 1 50 – 125 tis …………………………. 5 nad 5 mil ………………………………. 10 –předpokládaná doba omezujícího stavu několik hodin (12) ……………………………… 1 několik týdnů ………..………………………….. 5 více něž 25 let ………….....…………………… 10 –úroveň celkového omezení společnosti bez výrazných dopadů …………………….…………… 1 omezení VS a zákl. komodit, výpadky sítí …………… 5 politická destabilizace, narušení demokratických základů státu ………….….. 10 záchranné a likvidační práce přechodné snížení kvality života obyvatelstva

11 1) Co by nás asi mohlo ohrožovat? IDENTIFIKACE HROZEB 33 (72) TYPŮ NEBEZPEČÍ 2) Stojí to za řeč? 2) Stojí to za řeč? PŘEDBĚŽNÁ ANALÁZA RIZIK PŘEDBĚŽNÁ ANALÁZA RIZIK ANO x NE 3) Jak moc jsme ohroženi? MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA RIZIK MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA RIZIK 1 až 100 1 až 100 4) Je ohrožení přijatelné? HODNOCENÍ RIZIK NE x PODMÍNEČNĚ x ANO NE x PODMÍNEČNĚ x ANO 5) Co s tím? OŠETŘENÍ RIZIK …závěry promítnout do metodických a strategických materiálů v oblasti bezpečnosti státu Typové plány 1. Přirozená povodeň(49) 2. Extrémní dlouhodobé sucho (41) 3. Extrémně vysoké teploty(39) 4. Přívalová povodeň(36) 4. Extrémní vítr(36) 5. Vydatné srážky(35) 5. Epidemie(35) 6. Epyfitie(33) 7. Epizootie(30)

12 Proč toto téma v souvislosti s habilitačním řízením v oboru aplikovaná a krajinná ekologie? –krajinná ekologie odkrývat a interpretovat možnosti, které příroda nabízí a limity, kterými je toto využívání omezeno –aplikovaná ekologie praktická aplikace těchto poznatků … kam? → SPŽP ČR … závěrem 1/3

13 Rozvoj oboru Hlavní oblasti zájmu Konkrétní témata –Eroze půdy –Hodnocení produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy –Studium klimatických poměrů různých prostředí –Management ZCHÚ –Environmentální bezpečnost 2/3

14 Dlouhodobé 10 Střednědobé 5 Krátkodobé 1 Cíle: 1) Věda a výzkum Aktualizace vymezování BPEJ –NAZV Vliv očekávaných klimatických změn na půdy ČR …. Komplexní zhodnocení ohrožení půd větrnou erozí –NAZV Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze … Protierozní vyhláška –Zakázky na určení R faktoru (SPÚ, MŽP) Příprava Typového plánu Dlouhodobé sucho –SV MŽP odbor bezpečnosti a krizového řízení Upřesnění faktoru protierozního účinku vegetace –NAZV Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace … Specifikace adaptačních opatření na změnu klimatu v zemědělství –NAZV Nové linie pšenice …s vyšší odolností ke stresům Plán péče o NPR Mohelenská hadcová step –AOPK, OPŽP - Zakázka obce Mohelno Souvislost větrné eroze a znečištění ovzduší PM Postupný vývoj/modernizace deflametru Aktualizace „analýzy hrozeb“, Aktualizace KEB „Centrum“ pro výzkum přírodních hrozeb na MENDELU Publikace výsledků Podávání nových grantových návrhů Spolupráce s praxí Prohloubení mezinárodní spolupráce Implementace poznatků do výuky Průběžné

15 Garance předmětů: –Environmentalistika –Ochrana přírody a krajiny –Krajinná rekreologie –Ekosystémové služby –Seminář závěrečné práce Závěrečné práce … návaznost na projekty –Bakalářské, diplomové –Doktorské (2013) Denní Kombinovaná: ČHMÚ, VÚMOP, OÚ ŽP Rosice, Povodí Moravy AE, PU, RV (OH, ABY, …) Cíle: 2) Pedagogika Externisté ve výuce Agroekologie Konzultanti o oponenti Garanti praxí

16 1.Zvýšit zájem o studium – prostupnost studia 2.Podporovat uplatnění absolventů – počty nezaměstnaných studentů 3.Udržení kvality výuky = (výuka + výzkum + praxe) Cíle: 2) Pedagogika … AGROEKOLOGIE Propagace oboru různé přístupy dle cílové skupiny zájemci o studium x potenciální zaměstnavatelé Konkrétní příklady: – Výstava Flóra – Vítězství v soutěži JMK – Přednášky pro firmy – Noc vědců – Návštěvy středních škol

17 Univerzita Fakulta Garanti oborů, Vedení ústavu Garanti předmětů Ostatní pracovníci, Studenti PR PROPAGACE KONKRÉTNÍHO OBORŮ

18 Srozumitelně tlumočit poslání oboru „Obor je zaměřen na ekologicko-environmentální problematiku v zemědělsky využívané krajině a na hospodaření ve venkovské krajině v intencích udržitelného rozvoje.“

19 Uplatnění absolventů „Absolventi najdou uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy, v resortních institucích a projektových organizacích, zaměřených na krajinné a územní plánování, komplexní pozemkové úpravy a protierozní ochranu půdy, revitalizaci vodních systémů.„

20 Uplatnění absolventů … příklady táhnou „Absolventi najdou uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy, v resortních institucích a projektových organizacích, zaměřených na krajinné a územní plánování, komplexní pozemkové úpravy a protierozní ochranu půdy, revitalizaci vodních systémů.„ široký rozhled široké uplatnění Správce antarktické výzkumné stanice Ministerský rada MZe Krajský úřad, odbor ŽP Náměstek ředitele VÚMOP Projektant pozemkových úprav Vysokoškolský učitel Mendelu Agronom AGRO ROZSOCHY a.s. Hlavní šlechtitel Plant select Ředitel AGRO Kunčina a.s. Redaktorka časopisu Úroda Inspektor kontroly zeměděl. vstupů ÚKZÚZ Výzkumný a vývojový pracovník ČHMÚ

21 Hrozby přírodního původu - předběžná a multikriteriální analýza rizik Rozvoj oboru - aplikovaná a krajinná ekologie Děkuji za pozornost

22 Pojmy užívané ve zprávě jsou uplatňovány v řadě dalších oblastí a při jejich vymezení nelze tedy plně zohlednit veškerá oborová specifika. Předmětem zprávy není terminologická diskuze. Proto jsou pro potřebu řešení úkolu užívané pojmy upřesněny následujícím způsobem: –Nebezpečí jakýkoliv jev, který má schopnost poškodit chráněné zájmy. –Chráněné zájmy životy a zdraví osob, majetek, životní prostředí a ekonomická či společenská stabilita. –Hrozba synonymním vyjádřením pojmu nebezpečí. Užití pojmu je pak zejména ve vztahu k závažným nebezpečím schopným poškodit zájmy České republiky. –Riziko možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, která se považuje z bezpečnostního hlediska za nežádoucí; vždy spojeno s konkrétním typem nebezpečí. Terminologie

23 Typový plán základní část krizového plánu - vázán na řešení jednoho typu krizové situace. = návod k řešení krizové situace obsahuje: –popis krizové situace a zejména vliv na kritickou infrastrukturu výrobní a nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva –záměry řešení s doporučením postupů v etapách hrozby krizové situace, jejího vzniku a řešení a při likvidaci následků; –identifikaci zpracovatele Krizové plány –dokumenty, obsahující souhrny krizových opatření a postupů k řešení krizových situací při uplatnění pravomocí orgánů krizového řízení k zajištění řešení krizových situací


Stáhnout ppt "Přírodní fenomény, které představují bezpečností riziko pro ČR Způsob, jak stanovit rizika s nimi spojená Hrozby přírodního původu - předběžná a multikriteriální."

Podobné prezentace


Reklamy Google