Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba Národní strategie elektronického zdravotnictví České Republiky 2015 – 2020 Prezentace pro Zdravotní výbor PSP ČR 27. ledna 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba Národní strategie elektronického zdravotnictví České Republiky 2015 – 2020 Prezentace pro Zdravotní výbor PSP ČR 27. ledna 2015 1."— Transkript prezentace:

1 Tvorba Národní strategie elektronického zdravotnictví České Republiky 2015 – 2020 Prezentace pro Zdravotní výbor PSP ČR 27. ledna 2015 1

2 AGENDA Příprava strategie na MZ ČR Hlavní pilíře tvorby národní strategie Aktuální stav Meziresortní spolupráce Spolupráce s PSP ČR - Zdravotním výborem 2

3 Příprava strategie na MZ ČR Cíle národní strategie a)Podporu programu Zdraví 2020 nástroji el. zdravotnictví b)Poskytnout státu (MZ ČR) nezbytný nástroj: - k realizaci základních komponent národního systému elektronického zdravotnictví - ke správě národního systému elektronického zdravotnictví c)Vytvořit národní rámec interoperability (resorty, EU) Zkušenosti z minulých strategií 3

4 Příprava strategie na MZ ČR Proč by se to teď mělo podařit Poprvé za 9 let jdeme od základních potřeb zdravotnictví Organizace Gestor – náměstek pro zdravotní pojištění MZ ČR - MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA ŘV – zástupci organizací Koordinátor - Ing. Norbert Schellong, MZ ČR Tým - M.Doležal, M.Zeman, J.Haase, J.Borej Postup dle metodiky tvorby veřejných strategií - strukturovaný přístup Zapojení širokého okruhu expertů a organizací Propagujeme otevřený přístup k získaným informacím Financování z EU 4 řídí Zadavatel strategie jmenuje Gestor tvorby strategie Koordinátor tvorby strategie Tým pro tvorbu strategie MZ ČR Řídící výbor tvorby strategie řídí jmenuje Pracovní skupiny řídí Manažer komunikace řídí, koordinuje Rizika Komunikujeme – (politická podpora v průběhu celého procesu realizace eHealth, dostatečné zdroje v průběhu realizace strategie, kapacity, …)

5 Hlavní pilíře strategie Rozpracováváme témata zaměřená na tyto účastníky systému PACIENTA – občan v této roli, služby VS pro občana ZDR. PROFESIONÁLA – zlepšení kvality a bezpečnosti jejich práce ZDR. INSTITUCE efektivita systému rozvoj el. služeb pro naplnění zákonem stanovené role a rozvoje „digitálních řešení“ v systému zdravotní péče Strategické cíle 1. Zvýšení zainteresovanosti pacienta na vlastním zdraví, prevence 2. Zvýšení efektivity zdravotnického systému v ČR 3. Zvyšování kvality a bezpečnosti péče prostřednictvím sdílení informací a koordinací péče 4.Zlepšení dostupnosti zdravotních služeb prostřednictvím nástrojů eHealth a eGovernmentu Infrostruktura eHealth (zdravotnické registry, legislativní podpora, zavedení služeb eHealth, procesy interoparability, …) 5

6 V jaké jsme fázi zpracování strategie První fáze – identifikace potřeby národní strategie Druhá fáze - nastavení projektu Třetí fáze – analytická a prognostická fáze Dokončujeme první etapu sběru dat prostřednictvím pracovních skupin Syntéza známých témat (požadavků) do smysluplných a soudržných celků 6 Začínáme formulovat Soustavu cílů a opatření (budoucí projektové okruhy)

7 Využití zkušeností z eGovernmentu (při tvorbě strategie) Co už v ČR máme – služby informační společnosti Základní registry (ROB, ROS, RUIAN, RPP), 2500 AIS CzechPOINT – 7000 kontaktních míst, 100t. úředníků, Datové schránky – 500 mil. roční úspora OPEX, 55 mil. zpráv/Y Zákony 365/2000Sb., 111/2009Sb. pro řízení ISVS (plánují se novelizace - ušli jsme dlouhou cestu) Procesy řízení agend ve veřejné správě (zřízení instituce SZR) Strategický rámec rozvoje veřejné zprávy ČR 2014-20 Trend efektivního čerpání ze strukturálních fondů Rozvoj el. zdravotnictví musí navazovat na rozvoj VS Ve zdravotnictví je potřeba začít budováním základní infrastruktury - obdobně jako eGOV Co je eHealth infrastruktura ?

8 Co to je eHealth Infrastruktura Co infrastruktura umožnuje Identifikace účastníků v systému el. zdravotnictví Výměna zdravotní dokumentace mezi ZZ Zabezpečení zdr. informací Komunikaci s občanem Získávání informací pro řízení (resortu, ZZ, ZP,…) Interoperabilitu (standardy,…) … Umožní realizaci specifických cílů Informatické služby eHealth Služba 1 Služba 2 Služba n Org. 1 Org. n Procesní vrstva Aplikační vrstva Technologická vrstva Legislativa

9 Spolupráce s PSP ČR - Zdravotním výborem Pravidelná informovanost ze strany MZ ČR - klíčové závěry z jednání Řídicího výboru - plánovaný termín zpracování národní strategie 7/2015 Zástupce zdravotního výboru je členem tvorby strategie V průběhu tvorby strategie budeme analyzovat požadavky na legislativu podmiňující rozvoj el. zdravotnictví Vítáme vstupy / připomínky ze strany PSP ČR (zdravotního výboru) Předpokládáme předložení Národní strategie ke schválení do Vlády 3Q/2015 Vaše náměty rádi zapracujeme

10 Děkuji za pozornost! Ing. Jiří Borej 10

11 eHealth RPP eHealth legislativa ZÁKON Vyhláška předpis eHealth procesy AGENDA Procesy Činnosti Vyhláška předpis Procesy Činnosti NRZP NRPZS Referenční registry Ostatní zdroje dat a registry Správa Přístupů Práv ROLE Organizace Pozice Organizace ROLE Pozice Správa Přístupů, práv Agendy ve veřejné správě


Stáhnout ppt "Tvorba Národní strategie elektronického zdravotnictví České Republiky 2015 – 2020 Prezentace pro Zdravotní výbor PSP ČR 27. ledna 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google