Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGovernment v České republice Současnost a priority do roku 2020 Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGovernment v České republice Současnost a priority do roku 2020 Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu."— Transkript prezentace:

1 eGovernment v České republice Současnost a priority do roku 2020 Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu

2 Obsah prezentace 1) Základní cíle a strategie eGovernmentu 2) Příklady služeb eGovernmentu občanům 3) Rozvoj eGovernmentu v nadcházejících letech 2

3 1) Základní cíle a strategie eGovernmentu

4 Cíle eGovernmentu Od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, které bude vycházet z Národního architektonického plánu; Od vysoké závislosti na externích dodavatelích ICT k vlastní kompetenci k řízení a provozu ICT; Od nejednotných procesů veřejné správy ke standardizovaným, efektivním a měřitelným službám ICT ve veřejné správě a samosprávě; 4

5 Cíle eGovernmentu Od izolovaných IS ke sdíleným ICT službám, od izolovaných prostředí ke koordinované síti Národních a regionálních datových center; Od izolovaných identitních systémů k jednotným identitním systémům uživatelů služeb; Od úředních přepážek k digitální samoobsluze 5

6 Rada vlády pro informační společnost vznikla usnesením vlády v roce 2014 má 27 členů; trvale pověřeným předsedou je náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT hlavním cílem činnosti je rozvoj veřejné správy a eGovernmentu, především v oblastech vyplývajících ze strategických dokumentů Evropské komise a vlády ČR (Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020, Národní program reforem České republiky 2014 a Evropa 2020).Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 Národní program reforem České republiky 2014Evropa 2020 6

7 Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-20 7

8 2) Příklady služeb eGovernmentu občanům -Datové schránky -Czech POINT -výpis z bodového hodnocení řidiče -ověřený snímek katastrální mapy

9 Datové schránky cílem je nabídnout elektronickou alternativu doručování, která: –garantuje dodání a doručení (na rozdíl od emailu) –garantuje identitu uživatelů (na rozdíl od emailu) –garantuje bezpečnost –stejné podmínky doručení fikcí (10 dnů od oznámení o dodání zásilky) 9

10 Datové schránky Statistika 10

11 Czech POINT univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům ověřené výstupy z informačních systémů a evidencí VS dostupný na poštách, notářstvích, úřadech samosprávních subjektů, pracovištích hospodářské komory a zastupitelstvích Czech POINT@office: pro vnitřní potřeby orgánů veřejné moci Czech POINT@home: pro fyzické osoby, podnikající osoby i právnické osoby 11

12 Czech POINT Statistika (k 31. 7. 2015) Pokrytí: 7142 kontaktních míst Czech POINT –5 686 samospráva + zastupitelské úřady –980 pobočky České pošty –477 ostatní (notáři, hospodářská komora) Uživatelé systému: 21 100 Počty transakcí –13 382 206 výpisů –1 509 721 konverzí na žádost –40 417 900 konverzí z moci úřední 12

13 Výpis z bodového hodnocení řidiče 13

14 Ověřený snímek katastrální mapy 14

15 3) Rozvoj eGovernmentu v nadcházejících letech -novelizace legislativy -projektové okruhy Specifického cíle 3.1 -úplné elektronické podání -prvky procesního řízení ve veřejné správě

16 Novelizace legislativy novela zákona 111/2009 Sb. o základních registrech –kodifikace rejstříku orgánů veřejné moci (ucelené informace o orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích údajů) –sjednocení definic orgánů veřejné moci v zákonech 111/2009 Sb. o základních registrech a 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů –odstranění neefektivních prvků procesů registrace agend a působností orgánů veřejné moci návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce –bude do 31. 12. 2015 předložen vládě (Legislativní rada vlády) –Implementuje části nařízení eIDAS týkající se elektronické identity a elektronického dokumentu (nahradí elektronický podpis) 16

17 Projektové okruhy SC 3.1 17

18 Úplné elektronické podání 18 autentizace životní situace formulář eOP ISDS IdP.. předvyplnění formuláře vstup uživatele validace dat PDF otisk před podáním DS – AIS AIS PODÁNÍ občan OVM Uložit AIS, dat.fond... Identita výběr

19 Prvky procesního řízení ve veřejné správě 19 Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 – 2020 Globální cíle a strategie Výstupy PMA (Projekt PMA) Metodika modelování agend Procesní modely Typové ukazatele procesů Standard agendy (Projekt A121) Aktualizace procesů agendy dle platné legislativy Výběr a upřesnění ukazatelů Měření výkonnosti na 30 vybraných OVM Definice standardu agendy Integrovaný systém řízení výkonnosti a kvality úřadu Instanční procesní model agendy (40 procesů) Systemizace pracovních rolí ve vazbě na typy procesů Optimalizovaná sestava KPIs agendy (úřad – agenda – úředník) Procesně generované pracovní náplně úředníků Kompetenční modely úředníků pro výkon agendy Výkonnostní modely úředníků provázané na standard agendy MVČR MÚ

20 Děkuji za pozornost. Mgr. Jiří Klein odbor eGovernmentu jiri.klein@mvcr.cz jiri.klein@mvcr.cz


Stáhnout ppt "EGovernment v České republice Současnost a priority do roku 2020 Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu."

Podobné prezentace


Reklamy Google