Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pracovní setkání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Dne: 27. 10. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pracovní setkání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Dne: 27. 10. 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Pracovní setkání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Dne: 27. 10. 2009

2 2 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 Podpořené projekty (krajská + městská úroveň) 1. Investiční projekty a) Krajská úroveň - 6 projektů (4 města) + 2 projekty kraj b) Městská úroveň - 2 projekty (2 města) ObecProjekt/ zkrácený názevDotace Chlumec Skatepark (sociální) 800 000 Klášterec n. O. Hřiště (sociální) 294 000 Klášterec n. O. Rozšíření MKDS (situační) 219 000 Lovosice Rozšíření MKDS (situační) 700 000 Bílina Mříže (situační) 37 000 Bílina Osvětlení (situační) 30 000 Celkem2 080 000 MěstoNázev projektuDotace Litvínov Rozšíření MKDS (situační) 382 000 MostSVI (sociální)850 000 Celkem1 232 000

3 3 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 krajská úroveň 2. Neinvestiční projekty (krajská úroveň) – 1. a 2. kolo MěstoNázev aktivityTyp aktivityDotace Bílina Prázdninový příměstský táborsociální 194 000 Kadaň Preventivně výchovný táborsociální 48 000 Víkendové pobyty 2009sociální 33 000 Společně proti kriminalitěsociální 50 000 Litoměřice Poradenství v zadluženostiinfo 45 000 Klub Oázasociální 173 000 Pohádkou chránit dětisociální 40 000 Poznej svého policistuinfo 20 000 Bezpečný vstup do DMDsituační 8 000 Nízkoprahový klub Oázasociální 54 000 Louny Šance - víkendové pobytysociální 129 000 Mozaikasociální 100 000 Informačních materiályinfo 120 000 Lovosice Auto není trezorinfo 21 000 Obrnice Příměstský tábor Lubenecsociální 51 000 Roudnice n. L. Podzimní pobyt pro dětisociální 20 000 Rumburk žijeme spolusociální 36 000 Štětí Otevřený klub pro děti a mládežsociální 150 000 Trmice Odpolední školasociální 128 000 Doplnění služeb Klubu M.C.sociální 56 000 Varnsdorf Nízkoprahové centrum pro dětisociální 160 000 "Kdo si hraje, nezlobí"sociální 40 000 Žatec Víkendový pobyt dětísociální 32 000 "BEZPEČÍ DOMOVA"info 12 000 Celkem 1 720 000 NEINVESTICE Krajská úroveň 2009 Podpořeno měst 12 Podpořeno projektů 24

4 4 3. 3. Neinvestiční projekty 2009 (městská úroveň) MěstoNázev aktivityTyp aktivityDotace Děčín Letní rekreačně výchovný tábor sociální 135 000 Víkendové pobyty – kola sociální 65 000 Víkendový pobyt – voda sociální 28 000 Chomutov Nechceme prostituci na ulicích info 220 000 Výlet za městosociální 9 000 Litvínov Nízkoprahové centrum Jaklíksociální 50 000 Stop nelegálnímu sprejerstvísociální 118 000 Letní pobyt pro soc. slabé dětisociální 25 000 Soc. asistent PČRsociální 224 000 Most Zvýšení pocitu bezpečí pro seniorysituační 52 000 Kurzy sebeobrany při MěP v MOsociální 30 000 Pobytové výjezdysociální 44 000 Zabezpečení jízních kol mikročipysituační 53 000 Ústí n. L. Informování občanů v MHDinfo 81 000 Bezpečný senior ve svém bytěinfo 47 000 Celkem 1 181 000 NEINVESTICE Městská úroveň 2009 Podpořeno měst 5 Podpořeno projektů 15

5 5 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 - souhrn 2009INVESTICENEINVESTICECELKEM Krajská úroveň Podpořeno měst41214 Podpořeny projekty měst a obcí62430 Podpořené projekty kraje 22 Městská úroveň Podpořeno měst255 Podpořeny projekty měst21517 Celkem Ústecký kraj Počet měst61723 Podpořeny projekty obcí a měst + kraje839 + 247 + 2 DOTACEINVESTICENEINVESTICECELKEM krajská úroveň celkem2 080 0001 995 0004 075 000 obce a města2 080 0001 720 0003 800 000 kraj0275 000 městská úroveň celkem1 232 0001 181 0002 413 000 Celkem Ústecký kraj3 312 0003 176 0006 488 000

6 6 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 Nejčastější chyby v projektových žádostech: Cíle a dopady:  Cíle nejsou dostatečně definovány - jsou pouze obecné, nejsou definovány specifické (dílčí) cíle - (ne)reálné dosažení cílů vzhledem k popisu projektu  Opomenutí očekávaných dopadů (výsledků, výstupů) projektu (aktivit) - na základě vydefinovaných cílů chybí očekávané dopady (výsledky, výstupy) Cílové skupiny:  Cílové skupiny nejsou dostatečně definovány Časté chyby: např. všichni občané města…  Zapojení cílových skupin do aktivit projektu Oblast působnosti aktivity, místo realizace aktivity:  Provázanost místa a oblasti působnosti aktivity – dle charakteru projektu doporučení: doplnit stručnou charakteristiku lokality, bezpečnostní analýzu lokality

7 7 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 Nejčastější chyby v projektových žádostech: Popis realizace aktivity:  Opět nedostatečný popis: Realizátora – zkušenosti… Partnerů – mohou přinést odbornost, důležitá je koordinovaná spolupráce Časového harmonogramu projektu – šibeniční termíny, chybí plán Personálního zajištění projektu – zkušený tým…  (Ne)definice rizik!!!  (Ne)jednorázové akce – návaznost, pokračování aktivit! Popis potřebnosti aktivity:  Jednoznačný popis stavu = bezpečnostní analýza!!! - analýza kriminality - sociodemografická analýza (např. statistika OSPOD, soc. vyloučená lokalita atd.) - institucionální analýza (spolupráce s jinými subjekty nebo partnery projektu)  Soulad se strategickými dokumenty - ne doprava, drogy, primární prevence na školách (MŠMT)!!! Zdroje: - statistiky obce - OSPOD, Bezpečností analýza ÚK – aktualizace 2009, PIO Policie ČR, ČSÚ, PMS, NNO…

8 8 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 Nejčastější chyby v projektových žádostech: Finanční přiměřenost:  Opět nedostatečný popis: - všech položek… - nadhodnoceny některé položky – prostor ke krácení :o) - vlastní či jiné zdroje – občas ne více jak povinných 20%! V PROJEKTU NIKDY NEUVÁDĚT, ŽE ZAŘÍZENÍ BUDE NAKOUPENO OD FIRMY XY!!! – pozor na porušení zákona o veřejných zakázkách!!! Uvádět cenu v místě obvyklou

9 9 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 Vypořádání státní účelové dotace (věcné a finanční vypořádání) KRAJSKÁ ÚROVEŇ 1. NEINVESTICE  Věcné hodnocení projektu (příloha C) + finanční vyúčtování (příloha C1 – excel) = formuláře krajského úřadu – vyplní obec a zašle na kraj  + Příloha č. 4, bod A. Zásad MV (vyplní obec a také zašle na KÚ) a kraj pak souhrnně zašle na MV termín: 15. 1. 2010 2.INVESTICE  Příloha č. 4 bod B. Zásad MV termín: 31. 1. 2010  Příloha č. 3 vyhlášky 560/2006 Sb. – zpráva pro závěr. vyhodnocení akce (termín stanoven v Rozhodnutí MV) – obec zašle na MV (kopii na kraj) – dle čl. 7 odst. 1) a 2) Zásad MV ZÁROVEŇ ZAŠLE OBEC NA KRAJ SOUHRNNOU TABULKU dle přílohy č. 9 Vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví termíny a zásady finančního vztahů vypořádání se státním rozpočtem (pouze neinvestice???) termín: 5. 2. 2010

10 10 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 Vypořádání státní účelové dotace (věcné a finanční vypořádání) MĚSTSKÁ ÚROVEŇ 1. NEINVESTICE  Příloha č. 4, bod A. Zásad MV + věcné hodnocení - vyplní obec a zašle na OPK MV termín: 31. 1. 2010 2.INVESTICE  Příloha č. 4 bod B. Zásad MV termín: 31. 1. 2010  Příloha č. 3 vyhlášky 560/2006 Sb. – zpráva pro závěr. vyhodnocení akce (termín stanoven v Rozhodnutí MV) – vše obec zašle na OPK MV – dle čl. 7 odst. 1 a 2 Zásad MV ZÁROVEŇ ZAŠLE OBEC NA KRAJ SOUHRNNOU TABULKU dle přílohy č. 9 Vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví termíny a zásady finančního vztahů vypořádání se státním rozpočtem (pouze neinvestice???) termín: 5. 2. 2010

11 11 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010 Novinky: Zásady MV ČR – čl. 1 odst. 8) – vymezení účelu… Dotaci nelze poskytnout na:  projekty z oblasti sociální prevence – na primární úrovni (tyto projekty jsou zajišťovány v rámci dotačních titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy),  projekty protidrogové prevence (jsou zajišťovány především prostřednictvím Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky),  projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě, čl. 2 písm. B. – limity a kritéria poskytnutí dotace – již povinné!!!  odměny za práci nutnou k realizaci projektu (např. sociálních a pedagogických pracovníků, psychologů, psychoterapeutů, lektorné) ve výši max. 250,- Kč / 1 hodinu vykonané práce. Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 150 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 300 hodin / rok,  resocializační víkendové a prázdninové pobyty max. 100,- Kč / 1 osobu / 1 den (bez dopravy),  resocializační víkendové a prázdninové pobyty max. 150,- Kč/ 1 osobu / 1 den (včetně dopravy).

12 12 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 Doporučené složení členů pracovní skupiny prevence kriminality na místní úrovni: -Manažer prevence kriminality města (obce) -Pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) – kurátor pro mládež -Pracovník Obvodního oddělení PČR – popř. specialista pro mládež -Pracovní Preventivně informační skupiny (dnes oddělení) PČR -Pracovník městské policie - preventista -Sociální kurátor pro dospělé (koordinátor služeb sociální prevence) -Pracovník Probační a mediační služby ČR -Koordinátor plánování sociálních služeb -Terénní pracovník na obci (romský koordinátor) -Školský metodik prevence -Zástupci neziskového sektoru (poskytovatelé sociálních služeb – služeb soc. prevence) – K-centra, terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a ml… -Politická reprezentace

13 13 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA: 1. Analýza kriminality v Ústeckém kraji 2008 – Ústecký kraj v ČR Celkem zjištěných tr. činů v kraji: 2007 – 34 6632008 – 33 124změna: - 4,4 % Indexové pořadí TČ v ČR: 1. Praha - 674,1 8. Plzeňský - 266,0 2. Ústecký - 396,3 (2007 – 421) 9. Jihočeský - 250,3 3. Liberecký – 353,6 10. Olomoucký - 231,8 4. Středočeský - 346,2 11. Královéhradecký - 225,6 5. Moravskoslezský - 327,5 12. Pardubický - 195,3 6. Karlovarský - 292,8 13. Zlínský – 175,8 7. Jihomoravský - 276,3 14. Vysočina - 133,3

14 14 1. Analýza kriminality v Ústeckém kraji 2008 (2007) – okresní úroveň Indexové srovnání mezi okresy ÚK celková kriminalitanásilná + mravnostníkrádeže vloupánímkrádeže prosté (455,9) 1. Teplice - 481,4 (455,9) 1. Most - 40,6 (41,4) 1. Chomutov - 80,2 (92,1) 1. Teplice - 186,4 2. Chomutov - 478,3 (530,3) 2. Teplice - 36,72. Most - 78,7 2. Chomutov - 170,4 (204,4) 3. Ústí n. L. - 438,93. Chomutov - 31,83. Ústí n. L. - 77,03. Ústí n. L. - 160,4 4. Most - 435,14. Litoměřice - 30,94. Teplice - 68,44. Most - 146,1 5. Litoměřice - 362,15. Ústí n. L. - 25,55. Litoměřice - 57,95. Litoměřice - 111,0 6. Děčín - 312,16. Louny - 18,66. Louny - 53,86. Děčín - 90,7 7. Louny - 282,07. Děčín - 18,27. Děčín - 44,67. Louny - 87,8

15 15 Analýza kriminality v Ústeckém kraji 2008 – úroveň obvodů OO Policie ČR Poř adí Obvodní oddělení PČR/ stupeň OO PČR index Poř adí 200 7 Poř adí Obvodní oddělení PČR/ stupeň OO PČR index Poř adí 200 7 Poř adí Obvodní oddělení PČR/ stupeň OO PČR index Pořa dí 2007 1. Teplice (mú) 608,9215. Lovosice / II 379,71529. Louny / II 28520 2. Chomutov (mú) 549,4116. Litoměřice / II 364,21030. Terezín / IV 283,734 3. Březno (CV) / IV 532617. Varnsdorf / II 3552131. Šluknov / IV 282,325 4. Obrnice (III) 499,6318. Podbořany / III 353,41932. Žatec / II 275,333 5. Bílina (III) 490,2919. Roudnice n. L. / III 350,72433. Duchcov (III) 274,832 6. Most (mú) 461,4520. Radonice / IV 3503834. Ludvíkovice / IV 271,126 7. Ústí n. L. (mú) 458,4721. Krásná Lípa / IV 345,61735. Libouchec (IV) 269,111 8. Jirkov/ II 455,8422. Úštěk / IV 3403036. Chlumec (IV) 253,337 9. Štětí / III 445,71823. Klášterec n.O. (III) 339,82737. Meziboří (III) 23239 10. Kadaň/ III 430,11424. Dubí (III) 333,92338. Koštice / IV 22936 11. Vejprty / IV 404,81325. Libochovice / IV 319,42239. Valtířov (IV) 222,342 12. Litvínov (mú) 402,51226. Postoloprty / III 306,52840. Kryry / IV 218,241 13. Rumburk / III 389,9827. Č. Kamenice/IV 305,51641. Benešov n. Pl./III 204,840 14. Krupka (III) 382,93128. Děčín (mú) 304,12942. Velký Šenov/ IV 181,235

16 16 Analýza kriminality v Ústeckém kraji 2008 – úroveň obvodů OO Policie ČR – městská úroveň celková kriminalita násilná + mravnostníkrádeže vloupánímkrádeže prosté 1. Teplice - 43,2 1. Most-Zahradní - 3,3 1. Trmice - 6,9 1. Teplice - 17,8 2. Most - 37,7 2. Most - 3,2 2. Most-Zahradní - 6,7 2. TP - Trnovany - 16,2 3. Chomutov 1 - 35,8 3. Litvínov-Hamr - 2,94 3. Most - 5,7 3. Most - 13,6 4. Teplice-Trnovany - 35,1 4. Teplice - 2,88 4. Chomutov 1 - 5,3 4. Chomutov 1 - 12,7 5. ÚL-město - 32,0 5. Chomutov 2 - 2,7 5. Chomutov 3 - 5,2 5. Chomutov 3 - 12,2 6. Most-Zahradní - 30,9 6. Teplice-Trnovany- 2,3 6. ÚL- Krásné Březno - 5,1 6. Most-Zahradní - 12,1 7. Chomutov 3 - 30,1 7. Chomutov 1 - 2,1 7. ÚL- Sev.Terasa - 4,41 7. ÚL- Sev.Terasa - 11,8 8. Trmice - 30,0 8. Litvínov - 1,80 8. Teplice - 4,40 8. ÚL - Všebořice - 11,6 9. Chomutov 2 - 28,9 9. Chomutov 3 - 1,77 9. Litvínov - Hamr - 4,3 9. Trmice - 10,9 10. ÚL- Sev.Terasa - 26,3 10. ÚL-Mojžíř-Nešt. - 1,765 10. ÚL-město - 4,2 10. Chomutov 2 - 10,6 11. ÚL-Krás.Březno - 25,6 11. Trmice - 1,762 11. Litvínov - 4,1 11. ÚL-město - 10,0 12. ÚL-Všebořice - 24,2 12. ÚL- Krás.Březno - 1,72 12. ÚL-Střekov - 3,91 12. ÚL-Krásné Březno - 9,5 13. Litvínov-Hamr - 21,8 13. ÚL- Střekov - 1,65 13. ÚL-Mojžíř-Nešt. - 3,88 13. TP-Prosetice -7,1 14. Litvínov - 21,3 14. ÚL - město - 1,58 14. ÚL - Všebořice - 3,8 14. Litvínov - 6,70 15. ÚL- Mojžíř-Nešt. - 21,1 15. ÚL- Sev.Terasa - 1,4 15. TP-Trnovany - 3,3 15. Litvínov-Hamr - 6,67 16. ÚL-Střekov - 19,1 16. TP-Prosetice - 1,14 16. Chomutov 2 - 3,04 16. ÚL-Mojžíř-Nešt. - 6,4 17. TP-Prosetice - 18,4 17. ÚL-Všebořice - 1,05 17. TP - Prosetice - 3,0 17. ÚL-Střekov - 5,7

17 17 2. Socio-demografická analýza  Vývoj počtu obyvatel  Věková struktura obyvatelstva  Vzdělanostní struktura obyvatelstva  Průmysl v regionu  Trh práce a zaměstnanost  Školství  Sociální služby a zdravotnictví  Analýza vybraných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením a působnost orgánů veřejné správy a jiných subjektů

18 18 Analýza vybraných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Cílové slupiny: 1. Děti a mladiství Především děti (do 18 let), na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí: tj. i na tzv. „rizikovou mládež“ = děti ohrožené sociálně nežádoucími jevy:  zanedbávají školní docházku,  nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy,  požívají alkohol nebo návykové látky,  živí se prostitucí,  spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem (tzv. provinění),  opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,  opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte (§ 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění) Také děti v INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI: - ve výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody - ve školském zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy

19 19 Analýza vybraných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Cílové slupiny: 2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením (sociálním vyloučením se rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace - § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) Např.: osoby, které jsou propuštěny z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, osoby po ukončení léčby chronických závislostí propuštěny ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, osoby, které nemají uspokojivě naplněny životní potřeby – osoby bez přístřeší

20 20 3. Institucionální analýza Resort Ministerstva vnitra ČR Resort Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Resort Ministerstva zdravotnictví ČR Resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Resort Ministerstva spravedlnosti ČR Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky Ústecký kraj Nadace a nadační fondy

21 21 Institucionální analýza – Resort MV ČR Typy nejčastěji realizovaných projektů podpořených v Programu prevence kriminality : Situační prevence:  městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS)  pulty centralizované ochrany,  signál v tísni – zabezpečovací zařízení,  bezpečnostní stojany pro kola (uzamykatelné řetězy),  osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst,  bezpečnostní opatření v dopravě (do roku 2007) a jiné. Sociální prevence:  Sportovní aktivity: skate + in line, školní hřiště, sportovní plácky, sportovní vybavení + půjčovny.  Zájmové aktivity (klubové, technické, umělecké): nízkoprahová zařízení a terénní sociální práce, poznávací akce, pobyty, krizová a azylová zařízení, pomoc obětem trestných činů. Specifické projekty:  zvyšování právního vědomí, systém včasné intervence (SVI), prevence diváckého násilí. Informování občanů:  přednášky a přednáškové cykly, kursy výcviku sebeobrany, poradenská centra, mobilní poradny, sousedská výpomoc, evidence jízdních kol. Zařízení a prostředky pro komunikaci s veřejností:  schránky důvěry, tištěné informační materiály, audio, video materiály,  venkovní varovné prostředky,  bezpečná lokalita a jiné.

22 22 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Vize, cíle, cílové skupiny Vize stagnace, popř. pokles ročního počtu trestných činů a dalších deliktů spáchaných na území kraje stagnace, popř. pokles ročního počtu trestných činů a dalších deliktů spáchaných na území kraje rostoucí pocit bezpečí občanů rostoucí pocit bezpečí občanů udržení stávajících aktivit (služeb) a zvyšování jejich kvality a efektivity udržení stávajících aktivit (služeb) a zvyšování jejich kvality a efektivity dostatek specifických programů pro děti do 18-ti let s výchovnými problémy (rizikovým chováním) ve všech lokalitách Ústeckého kraje dostatek specifických programů pro děti do 18-ti let s výchovnými problémy (rizikovým chováním) ve všech lokalitách Ústeckého kraje zvyšování informovanosti veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností zvyšování informovanosti veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností preventivní programy přizpůsobené specifickým potřebám v lokalitě preventivní programy přizpůsobené specifickým potřebám v lokalitě koncepční financování preventivních aktivit – víceleté financování koncepční financování preventivních aktivit – víceleté financování zvyšování kvality života v Ústeckém kraji. zvyšování kvality života v Ústeckém kraji.

23 23 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Vize, cíle, cílové skupiny Dílčí cíle Cíl 1: Zajištění dostatečné informovanosti obyvatel ÚK o systému prevence Cíl 1: Zajištění dostatečné informovanosti obyvatel ÚK o systému prevence Cíl 2: Podpora spolupráce participujících subjektů, uzavírání partnerství, koordinace jejich činnosti – zapojení veřejnosti Cíl 2: Podpora spolupráce participujících subjektů, uzavírání partnerství, koordinace jejich činnosti – zapojení veřejnosti Cíl 3: Zjištění potřeb (názorů, postojů) občanů v oblasti prevence a hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů Cíl 3: Zjištění potřeb (názorů, postojů) občanů v oblasti prevence a hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky programů (projektů) sociální a situační prevence (úrovně primární, sekundární či terciární prevence) Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky programů (projektů) sociální a situační prevence (úrovně primární, sekundární či terciární prevence)

24 24 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Opatření k jednotlivým cílům Cíl 1: Zajištění dostatečné informovanosti obyvatel ÚK o systému prevence Opatření 1.1: Vytvoření informačního systému o systému prevence, o možnostech ochrany před TČ a o možnostech pomoci obětem TČ. Informace o realizaci preventivních aktivit. Opatření 1.2: Podpora aktivit na zlepšení veřejné prezentace programů prevence

25 25 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Opatření k jednotlivým cílům Cíl 2: Podpora spolupráce participujících subjektů, uzavírání partnerství, koordinace jejich činnosti – zapojení veřejnosti Opatření 2.1: Zapojení příslušných subjektů do systému prevence (obce, školy, NNO…) a zajištění jejich koordinace Opatření 2.2: Zavádění systému vzdělávacích aktivit pro pracovníky subjektů participujících v systému prevence Opatření 2.3: Prohlubování spolupráce jednotlivých subjektů – interdisciplinární setkávání zástupců obcí a dalších zainteresovaných subjektů

26 26 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Opatření k jednotlivým cílům Cíl 3: Zjištění potřeb (názorů, postojů) občanů v oblasti prevence a hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů Opatření 3.1: Analýza potřeb (názorů, postojů) občanů kraje v oblasti prevence kriminality a aktualizace bezpečnostní analýzy Opatření 3.2: Hodnocení efektivity preventivních projektů

27 27 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Opatření k jednotlivým cílům Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky programů (projektů) sociální a situační prevence (úrovně primární, sekundární či terciární prevence) Opatření 4.1: Zajištění dostupnosti služeb sociální prevence na celém území Ústeckého kraje (azylové bydlení, nízkoprahová zařízení, domy na půl cesty a další) Opatření 4.2: Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Opatření 4.3: Realizace podpůrných programů pro děti a mládež (nejen rizikovou) Opatření 4.4: Cílené zaměření situační prevence

28 28 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Typy podporovaných projektů – pořadí dle priorit: projekty sociální prevence – např. volnočasové aktivity, nízkoprahová, poradenská a krizová zařízení, resocializační a rekvalifikační programy, azylové a chráněné bydlení, terénní sociální práce, sportovní plácky, skate + inline a jiné) informování občanů – např. přednášky a přednáškové cykly, schránky důvěry, tiskoviny, DVD, média a jiné projekty situační prevence – např. městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS), pulty centralizované ochrany, mříže, bezpečnostní stojany na kola, oplocení rizikových míst a jiné.

29 29 Děkuji za pozornost Ing. Karel Giampaoli Krajský úřad Ústeckého kraj odbor sociálních věcí a zdravotnictví e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz tel.: 47 5657 477giampaoli.k@kr-ustecky.cz Odkaz na oblast prevence kriminality na webových stránkách Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=71832&p1=140063


Stáhnout ppt "1 Pracovní setkání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Dne: 27. 10. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google