Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy POHLEDEM PRACOVNÍKŮ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy POHLEDEM PRACOVNÍKŮ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY."— Transkript prezentace:

1 Mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy POHLEDEM PRACOVNÍKŮ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Helena Pacnerová, Národní ústav pro vzdělávání Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

2 Cíl šetření  Zmapovat to, jak je vnímána potřebnost navýšení - snížení – zachování jednotlivých : A) typů činností realizovaných zařízeními ústavní a ochranné výchovy a středisky výchovné péče B) typů zařízení ÚV, OV a SVP  Doplňkově byly zjišťovány také návrhy na změny u jednotlivých typů zařízení a středisek. Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

3 Metodologie Elektronický dotazník rozeslán na zástupce: A) odborů krajských úřadů, do jejichž agendy spadá sociálně právní ochrana dětí B) oddělení s agendou sociálně právní ochrany dětí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Celkem bylo k vyplnění dotazníku osloveno 248 respondentů, odpovědělo 117 respondentů, tedy 47 % z oslovených. Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

4 Výsledky: I. Poptávka po jednotlivých kategoriích služeb 23 kategorií služeb: Preventivní práce s třídními kolektivy na školách; Práce s rodinami ohrožených dětí - dítě v rodině; dítě mimo rodinu – v pobytové službě Ambulantní služby pro ohrožené děti/ klienty bez poruch v chování; se zdravotním postižením; s psychiatrickými obtížemi; s výraznými poruchami chování; se závislostí; pro nezletilé matky s dětmi; Pobytové služby pro děti/klienty bez poruch v chování; se zdravotním postižením; s psychiatrickými obtížemi; s výraznými poruchami chování; s uloženou ochrannou výchovou; se závislostí; nezletilé matky s dětmi; Dočasná, tzv. respitní/úlevová péče o děti (např. dobrovolné pobyty); Psychologická diagnostika; Psychoterapeutická práce s klienty ÚV/OV; s rodinami klientů v ÚV/OV; Následná péče pro náhradní rodinu po umístění dítěte do této formy péče; pro děti/klienty kteří jakkoli změnili rodinné/výchovné prostředí (ve smyslu ÚV/OV – NRP – rodina - samostatný život); Metodická podpora náhradním rodinám, které přijaly dítě z ústavní/preventivně výchovné/ zdravotní péče; Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015 Uveďte, prosím, na škále 0 -5, do jaké míry byste uvítali navýšení nabídky dané služby vzhledem k potřebám Vašeho regionu.

5 Výsledky: I. Poptávka po jednotlivých kategoriích služeb NEJVÍCE CHYBÍ ambulantní služby: pro ohrožené děti/klienty s psychiatrickými obtížemi, s výraznými poruchami chování, se závislostí, pobytové služby: pro děti/klienty s výraznými poruchami chování se závislostí. DOBŘE SATUROVANÉ pobytové služby pro děti/klienty bez poruch v chování, s uloženou ochrannou výchovou se zdravotním postižením metodická podpora náhradním rodinám, které přijaly dítě z ústavní/preventivně výchovné/ zdravotní péče následná péče pro náhradní rodinu po umístění dítěte do této formy péče Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

6 poř adí Typ služby Průměr Odch ylka 1 Ambulantní služby pro ohrožené děti/klienty s psychiatrickými obtížemi 4,01,2 2 Ambulantní služby pro ohrožené děti/klienty s výraznými poruchami chování 3,91,1 3 Ambulantní služby pro ohrožené děti/klienty se závislostí 3,61,2 4 Pobytové služby pro děti/klienty s výraznými poruchami chování 3,61,1 5 Pobytové služby pro děti/klienty se závislostí3,61,4 6 Práce s rodinami ohrožených dětí (dítě v rodině)3,51,1 7 Psychologická diagnostika3,51,4 8 Psychoterapeutická práce s klienty ÚV/OV3,51,5 9 Pobytové služby pro děti/klienty s psychiatrickými obtížemi 3,41,2 10 Psychoterapeutická práce s rodinami klientů v ÚV/OV 3,41,6 11 Ambulantní služby pro ohrožené děti/ klienty bez poruch v chování 3,21,4 12 Následná péče pro děti/klienty kteří jakkoli změnili rodinné/výchovné prostředí (ve smyslu ÚV/OV – NRP – rodina – samostatný život) 3,01,4 13 Preventivní práce s třídními kolektivy na školách3,01,2 14 Práce s rodinami ohrožených dětí (dítě mimo rodinu – v pobytové službě) 3,01,2 15 Ambulantní služby pro nezletilé matky s dětmi2,71,5 16 Ambulantní služby pro ohrožené děti/klienty se zdravotním postižením 2,61,4 17 Dočasná, tzv. respitní/úlevová péče o děti (např. dobrovolné pobyty) 2,51,4 18 Pobytové služby pro nezletilé matky s dětmi2,41,7 19 Pobytové služby pro děti/klienty se zdravotním postižením 2,41,5 20 Následná péče pro náhradní rodinu po umístění dítěte do této formy péče 2,31,4 21 Pobytové služby pro děti/klienty s uloženou ochrannou výchovou 2,31,7 22 Metodická podpora náhradním rodinám, které přijaly dítě z ústavní/preventivně výchovné/ zdravotní péče 2,31,5 23 Pobytové služby pro děti/klienty bez poruch v chování 2,21,4

7 Výsledky II: Poptávka po jednotlivých typech zařízení V následující tabulce prosím označte, jak hodnotíte: 1) Současný stav kapacity jednotlivých typů zařízení ve Vašem regionu na škále: Nedostatečná kapacita/ Dostatečná kapacita/ Kapacita převyšuje poptávku/ Nevím; 2. Žádoucí stav kapacity jednotlivých typů zařízení ve vztahu k potřebám cílové skupiny ve Vašem regionu na škále: Menší kapacita než je nyní/ Stejná kapacita jako je nyní/ Větší kapacita než je nyní/ Nevím Bylo mapováno celkem 12 typů zařízení: 1. Dětský domov, 2. Dětský domov se školou, 3. Výchovný ústav, 4. Diagnostický ústav, 5. Středisko výchovné péče – ambulantní, 6. Středisko výchovné péče – internátní (pobytové), 7. Středisko výchovné péče – denní stacionář, 8. Internátní ZŠ, 9. Internátní ZŠ, speciální program, 10. Internátní MŠ, 11. Internátní MŠ, speciální program, 12. Internátní SŠ. do oblasti ústavní/ochranné výchovy a preventivně výchovné péče spadá prvních sedm kategorií Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

8 Výsledky II: Poptávka po jednotlivých typech zařízení NEJVÍCE CHYBÍ střediska výchovné péče: pobytového typu (72,8 %) dále u ambulance (63,2 %) denního stacionáře (61,6 %) diagnostický ústav (41,9 %) DOBŘE SATUROVANÉ dětské domovy: 76 % respondentů označilo kapacitu jako dostatečnou a přibližně stejné procento respondentů doporučuje zachovat stejnou kapacitu jako je nyní. Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

9 SVP ambulantní – stávající stav Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

10 SVP ambulantní – žádoucí stav Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

11 SVP internátní: žádoucí stav Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

12 SVP denní stacionář – žádoucí stav Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

13 Návrhy na zlepšení Vezmete-li v úvahu potřeby Vašeho regionu, která z následujících opatření byste vnímali jako důležitá? Prosíme, vyberte z následujících možností na této škále: (zcela nedůležité) 0 1 2 3 4 5 (vysoce důležité). kategorie návrhů: 1.Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb; 2.Přizpůsobit nabídku specializovaných programů potřebám cílové skupiny v regionu; 3.Zlepšit lokalitu zařízení ve vztahu k potřebám cílové skupiny; 4.Zlepšit materiální podmínky zařízení; 5.Zlepšit spolupráci mezi OSPOD a zařízeními; 6.Nevím; 7.Jiné, prosím, specifikujte. Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

14 Návrhy na zlepšení Na prvním místě: U všech typů zařízení byl skórován návrh „Přizpůsobit nabídku specializovaných programů potřebám cílové skupiny v regionu“. Na druhém místě: U všech zařízení kromě diagnostických ústavů navrhováno „Zvýšení kvality“. U diagnostických ústavů toto doporučení nahradilo „ Zlepšit lokalitu zařízení ve vztahu k potřebám cílové skupiny“ a „Zvýšení kvality“ se tak posunulo na třetí místo. Střediska výchovné péče, dětské domovy se školou a výchovné ústavy byly pak na třetím místě shodně skórovány kategorií „Zlepšit lokalitu zařízení ve vztahu k potřebám cílové skupiny“. Nejméně respondentů u všech typů zařízení doporučovalo „Zlepšit spolupráci mezi OSPOD a zařízeními“ a „Zlepšit materiální podmínky zařízení“. Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015

15 Děkuji Vám za pozornost Helena Pacnerová: helena.pacnerova@nuv.czhelena.pacnerova@nuv.cz Plná verze zprávy je dostupná na: http://www.nuv.cz/t/uov Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování; Plzeň 21. – 22.9.2015


Stáhnout ppt "Mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy POHLEDEM PRACOVNÍKŮ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY."

Podobné prezentace


Reklamy Google