Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekce náměstka ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Odbor ochrany práv dětí (91) Odbor sociálního začleňování (92) –1–1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekce náměstka ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Odbor ochrany práv dětí (91) Odbor sociálního začleňování (92) –1–1."— Transkript prezentace:

1 Sekce náměstka ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Odbor ochrany práv dětí (91) Odbor sociálního začleňování (92) –1–1

2 Priority ochrany práv dětí v roce 2014 - 25 let Úmluvy o právech dítěte Prosazovat postupy směřující k zajištění práv dětí a jejich rodin a posilovat právní jistotu všech dotčených subjektů, zejména ohrožených dětí. Permanentně působit na kvalitnější výkon sociálně-právní ochrany příslušnými úřady a pověřenými osobami včetně sjednocení financování systému. Zajistit skutečný rozvoj náhradní rodinné péče - jak krizové, tak dlouhodobé formy. Podporovat procesy transformace systému péče o ohrožené děti, s důrazem na kvalitu poskytované ochrany dětem. Posilovat práva dětí účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jich týkají a zasazovat se o vyrovnávání příležitostí pro děti a mladé lidi ze znevýhodněného prostředí nebo se zdravotním postižením.

3 UKAZATELE ÚSPĚŠNÉHO PROCESU OCHRANY PRÁV DĚTÍ: snižuje se celkový počet dětí odebíraných z péče rodičů (redukce na odůvodněné odebírání v případě výskytu syndromu CAN) snižuje se počet dětí v ústavních zařízeních roste počet dětí v náhradní rodinné péči vznikají a rozvíjejí se nové zejména terénní a ambulantní služby reagující na zjištěné potřeby ohrožených dětí multidisciplinární systém péče o ohrožené děti je jednotný a efektivní

4 Nástroje ochrany práv a dětí NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ NA OBDOBÍ 2012 – 2015 PROJEKT OP LZZ SYSTÉMOVÁ PODPORA PROCESŮ TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ RODINY A DĚTI PROJEKT EHP/NORSKO “CHILDREN AND YOUTH AT RISK“

5 Hlavní činnosti odboru sociálního začleňování Agenda sociálního začleňování a boj s chudobou Agenda přípravy na stárnutí Rovné příležitosti osob se zdravotním postižením Pilotní projekt „Sdílené pracovní místo“ –5–5

6 Priority odboru Sociálního začleňování v roce 2014 Zpracování Akčního plánu Koncepce prevence a řešení bezdomovectví v ČR do r. 2020 Aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017+ zajištění činnosti Rady vlády pro seniory Garance problematiky sociálního začleňování v návaznosti na schválenou Strategii sociálního začleňování 2014 – 2020 Návrh na zřízení Monitorovacího mechanismu Úmluvy OZP Spolupráce na řešení problematiky sociálního bydlení –6–6


Stáhnout ppt "Sekce náměstka ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Odbor ochrany práv dětí (91) Odbor sociálního začleňování (92) –1–1."

Podobné prezentace


Reklamy Google