Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jana Hanzlíková náměstkyně ministryně Sekce pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování 10. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jana Hanzlíková náměstkyně ministryně Sekce pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování 10. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jana Hanzlíková náměstkyně ministryně Sekce pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování 10. dubna 2014

2 Priority ochrany práv dětí v roce 2014 - 25 let Úmluvy o právech dítěte Prioritou je další rozvoj náhradní rodinné péče - jak krizové, tak dlouhodobé formy - ( pozitivní ukazatel - zaznamenáváme nárůst zájmu o roli pěstouna. ) Podporovat procesy transformace systému péče o ohrožené děti, s důrazem na kvalitu poskytované ochrany dětem. Posilovat práva dětí účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jich týkají a zasazovat se o vyrovnávání příležitostí pro děti a mladé lidi ze znevýhodněného prostředí nebo se zdravotním postižením.

3 –3–3 vznikají a rozvíjejí se nové zejména terénní a ambulantní služby reagující na zjištěné potřeby ohrožených dětí multidisciplinární systém péče o ohrožené děti je jednotný a efektivní Je posilován výkon agendy OSPOD i v personální oblasti

4 Nástroje ochrany práv a dětí NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ NA OBDOBÍ 2012 – 2015 PROJEKT OP LZZ SYSTÉMOVÁ PODPORA PROCESŮ TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ RODINY A DĚTI PROJEKT EHP/NORSKO “CHILDREN AND YOUTH AT RISK“

5 Hlavní činnosti odboru sociálního začleňování Agenda sociálního začleňování a boj s chudobou Agenda přípravy na stárnutí Rovné příležitosti osob se zdravotním postižením Pilotní projekt „Sdílené pracovní místo“ –5–5

6 Priority odboru Sociálního začleňování v roce 2014 1.Akční plán Koncepce prevence a řešení bezdomovectví v ČR do r. 2020 (vláda květen 2014) –podpora přístupu k sociálním a zdravotním službách –Podpora přístupu k odpovídajícímu bydlení –Konsensuální konference nastavující politiku k bezdomovectví –Informování, podpora, propagace 2.Aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017+ zajištění činnosti Rady vlády pro seniory (vláda podzim 2014) –Snížení počtu + konkrétní zacílení opatření k seniorům v oblastech: Lidská práva, celoživotní učení, zaměstnávání 50+, dobrovolnictví Sociální a zdravotní služby, zdravé stárnutí a další –Příprava systémového projektu zaměřeného na pozitivní stárnutí –6–6

7 Priority odboru Sociálního začleňování v roce 2014 3. Monitoring a koordinace Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 –Garance čerpání EU fondů (Operační program zaměstnanost 2014-2020) –Podpora sociálnímu začleňování na místní úrovni Přístupu k zaměstnání, sociálním a zdravotním službám Podpora rodiny, rovného přístupu ke vzdělání Přístup k bydlení a další – Příprava systémového projektu SZ na místní úrovni 4. Zřízení Monitorovacího mechanismu Úmluvy OZP (vláda – podzim 2014) 5. Spolupráce se sekcí 2 na přípravě zákona O sociálním bydlení –7–7


Stáhnout ppt "Mgr. Jana Hanzlíková náměstkyně ministryně Sekce pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování 10. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google