Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEINSTITUTIONALIZACE- ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI LUMOS V MOLDAVSKU Domnica Ginu manažerka, nadace LUMOS Moldavsko Deinstitutionalizace: cesty vpřed 14. – 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEINSTITUTIONALIZACE- ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI LUMOS V MOLDAVSKU Domnica Ginu manažerka, nadace LUMOS Moldavsko Deinstitutionalizace: cesty vpřed 14. – 15."— Transkript prezentace:

1 DEINSTITUTIONALIZACE- ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI LUMOS V MOLDAVSKU Domnica Ginu manažerka, nadace LUMOS Moldavsko Deinstitutionalizace: cesty vpřed 14. – 15. 2. 2013, Praha

2 Všeobecné informace Místo: jihovýchodní část evropského kontinentu Hlavní město: Kišiněv Sousední státy: Rumunsko Ukrajina Rozloha: 33 845 km² Počet obyvatel: 3 560 milionů Počet dětí: 784 000 Hustota obyvatelstva: 125 obyvatel na km² Měna: Leu (MDL)‏ Moldavská republika vyhlásila nezávislost 27. srpna 1991.

3 Národní politiky zavádění reforem 1. Národní strategie a akční plán reformy systému péče o dítě (2007), 2. Předpisy týkající se Komise pro ochranu dětí v tíživé situaci 2007), 3. Program rozvoje inkluzívního vzdělávání v Moldavské republice na období 2011-2020 (2011, Lumos). 4. Strategie sociálního začleňování osob se zdravotním postižením (2011), 5. Zákon o sociálním začleňování osob se zdravotním postižením (2012), 6. Zákon o akreditaci poskytovatelů sociálních služeb (2012, Lumos), 7. Předpisy upravující meziodvětvovou spolupráci při prevenci kojenecké úmrtnosti v domácím prostředí (2010, Lumos), 8. Předpisy o přesměrování finančních prostředků z ubytovacích institucí do nově zřizovaných služeb (2012, Lumos), 9. Předpisy o akreditaci poskytovatelů sociálních služeb (2012, Lumos).

4 Do roku 2012 50% snížení počtu dětí, které žijí mimo rodinné prostředí Reorganizace všech ubytovacích institucí na základě celkového plánu transformace Cíle Národní strategie a akčního plánu reformy systému péče o dítě

5 Předpisy a standardy minimální kvality týkající se sociálních služeb Služby na podporu rodiny 1140 Sociální pomoc v komunitě - 1140 Denní centrum pro ohrožené děti Denní centrum pro děti se zdravotním postižením Osobní asistent Mobilní tým Respiro Mateřské centrum Náhradní služby Pěstounská péče Domov rodinného typu Centrum pro ohrožené děti Centrum pro děti se zdravotním postižením Malý skupinový domov pro osoby se zdravotním postižením Malý skupinový domov pro ohrožené děti

6 Regulační rámec pro inkluzívní vzdělávání Předmět Inkluzivní vzdělávání (povinný pro instituce vyššího vzdělávání a sekundárního vzdělávání, které provádějí přípravné vzdělávání učitelů) Osnovy odborné přípravy při zaměstnání pro pracovníky se středoškolským vzděláním, týkající se inkluzivního vzdělávání Návrh předpisů upravujících pedagogicko-psychologickou asistenční službu Návrh předpisů upravujících centra inkluzivního vzdělávání v rámci většinových škol Individuální vzdělávací plán a návod na aplikaci tohoto plánu Metodický průvodce úpravami učebních osnov a posuzování školního vývoje v rámci inkluzivního vzdělávání Zvláštní předpisy upravující závěrečné zkoušky a certifikace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci většinového vzdělávání

7 Sociální služby pro děti Foster carePěstounská péče Family Type HomesDomovy rodinného typu Temporary Placement CenterCentrum dočasného umístění

8 Proces deinstitutionalizace DĚTI Počáteční komplexní posouzení dětí a jejich rodin Vypracování individuálního plánu pomoci pro každé dítě Reintegrace deinstitucionalizovaných dětí do biologických/rozšířených rodin Rozvoj sociálních komunitních služeb a specializovaných služeb (pěstounská péče, domovy rodinného typu) Příprava dětí a jejich předávání do sociálních služeb Integrace deinstitucionalizovaných dětí do běžných škol a komunitních služeb LIDSKÉ, FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZDROJE Informování pracovníků institucí o transformaci Posouzení lidských zdrojůPlánování rekvalifikace lidských zdrojů Organizace rekvalifikačních školení, převedení lidských zdrojů na nové služby Převedení ubytovacích institucí z centrální úrovně na regionální / komunální úroveň Přesměrování finančních a materiálních zdrojů z ubytovacích institucí na služby

9 Výsledky reformy systému péče o děti - 2007/2012 2007 67 ubytovacích institucí 11 500 dětí 2012 49 ubytovacích institucí 4 393 dětí Počet dětí se snížil o 62 %

10 Rámec spolupráce organizace Lumos v Moldavsku 13. října 2006 Podpis protokolu o spolupráci (2006-2008) mezi moldavskou vládou a CHLG 25. března 2008 Meziresortní dohoda o spolupráci (2008-2010) s cílem realizovat programy deinstitucionalizace, boje s kojeneckou úmrtností a vytvoření systému kontrol 9. září 2010 Meziresortní dohoda o spolupráci (2010-2015) rozšiřuje stávající programy a zavádí program inkluzívního vzdělávání

11 Činnosti organizace LUMOS Všeobecný cíl Podporovat moldavskou vládu při urychlování deinstitucionalizace a reformy systému zdravotní péče, vzdělávání a sociální ochrany dětí a rodin a zvyšování jejich kvality. Úroveň činností Centrální úroveň: Ministerstvo školství Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny Ministerstvo zdravotnictví Místní úroveň: Krajský úřad Odbor sociální pomoci pro rodinu a dítě Odbor školství Většinové školy Zdravotnické instituce

12 Projekty nacházející se v procesu realizace Projekty nacházející se v procesu realizace REFORMA SYSTÉMU SLUŽEB UBYTOVACÍ PÉČE O DĚTI ROZVOJ A PODPORA INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PREVENCE A SNIŽOVÁNÍ KOJENECKÉ ÚMRTNOSTI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ MECHANISMUS AKREDITACE A HODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

13 Specifické cíle 1. Zajištění souladu reformy s mezinárodními standardy 2. Zajištění přístupu ke službám pro všechny děti 3. Rozvoj rodinných a komunitních služeb 4. Umístění všech dětí v rodinném prostředí nebo v prostředí rodinného typu 5. Kvalita a udržitelnost služeb 6. Převod zdrojů a rozvoj pracovníků 7. Zajištění koordinace vlády a občanské společnosti, zapojení komunit a spolupráce mezi odvětvími 8. Mobilizace veřejného mínění s cílem podpořit začleňování ohrožených dětí

14 Zásady deinstitutionalizace prosazované organizací Lumos Dítě nesmí z instituce odejít, pokud pro ně nebude zajištěna kvalitnější péče Před přemístěním dětí by měla být posouzena jejich situace a měly by být vytvořeny individuální plány odůvodňující toto přemístění Prioritou musí být názor dítěte a příprava dětí na přemístění Souběžně s přemísťováním dětí by měla být poskytována podpora rodinám, do nichž se děti mají znovu začlenit Prevence institucionalizace prostřednictvím komunitních služeb a služeb náhradní rodinné péče Je nutné zavést statutární služby, které budou sledovat situaci každého dítěte na místní úrovni.

15 Provádění DI v pilotních regionech 1. Komplexní posouzení potřeb a vytvoření sociálních map v pilotních regionech 2.Vytvoření a schválení regionálního akčního plánu reformy systému péče o děti v ubytovacích institucích na období 2007- 2014 3.Hodnocení dětí z ubytovacích institucí a vytvoření plánů umístění 4.Vytváření nových sociálních služeb (pěstounská péče, malé skupinové domovy) 5.Rozvoj inkluzívního vzdělávání 6.Uzavírání ubytovacích institucí 7.Přesměrování lidských a finančních zdrojů z ubytovacích institucí do nově zřizovaných služeb 8.Posilování kapacit lidských zdrojů - 5879 odborníků

16 Děti v institucích v pilotních regionech organizace Lumos InstitucePočet dětí 2009 Počet dětí 2012 Uzavření Zvláštní internátní škola - Marculesti, Floresti (děti s poruchami učení) 9402012 Internátní škola Napadova, Floresti (ohrožené děti) 9202012 Internátní škola Vascauti, Floresti (ohrožené děti) 216522014 Zvláštní internátní škola Ialoveni (děti s tělesným postižením) 116312013 Internátní škola č. 2 Kišiněv (ohrožené děti) 4341392015

17 Řešení uplatněná v procesu DI (2009-2012) Typy řešeníPočet dětí Reintegrace do biologických/rozšířených rodin191 Přemístění do nově vytvořených služeb (pěstounská péče, malé skupinové domovy) 54 Nalezeno jiné řešení než institutionalizace255 Pomoc/podpora absolventům247

18 Služby podporující inkluzívní vzdělávání PočetPodpůrné služby 1. Přidělený odborník odpovědný za inkluzívní vzdělávání v rámci regionálního odboru školství 2. Pedagogicko-psychologická asistenční služba v rámci odboru školství na regionální úrovni 3. Multidisciplinární komise pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci většinové školy 4.Informační centrum inkluzívního vzdělávání v rámci většinové školy 5.Podpora učitelů v rámci informačního centra

19 Mezinárodní den dětí 1. června 2011

20

21 Děkuji za pozornost. Domnica Gînu Manažerka rozvoje programů a zajištění kvality Lumos Moldavsko 14/1 Banulescu Bodoni Str. Chisinau, Moldova MD-2012 Tel: +373 22 232 632 Mob: +373 698 78 444 E-mail: Domnica.Ginu@lumos.org.ukDomnica.Ginu@lumos.org.uk Webové stránky: www.lumos.org.ukwww.lumos.org.uk Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, Praha 2 Součást individuálního projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb. www.trass.cz www.facebook.com/trass.cz


Stáhnout ppt "DEINSTITUTIONALIZACE- ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI LUMOS V MOLDAVSKU Domnica Ginu manažerka, nadace LUMOS Moldavsko Deinstitutionalizace: cesty vpřed 14. – 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google