Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."— Transkript prezentace:

1 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN REGION Workshop č. 3 Humanressourcen und Ausbildung/ Lidské zdroje a vzdělávání 12. 12. 2012

2 2 Workshop Metamfetamin v Euroregiu Egrensis 12.12.2012 Aš Protidrogová prevence z pohledu Karlovarského kraje

3 3 Vývoj drogové scény v Karlovarském kraji v letech 2008-2012 – trendy drogové scény  Nejužívanější legální drogy – alkohol a tabák  Nejužívanější nelegální drogy – marihuana, pervitin, heroin  Snižující se věk prvouživatelů drog (42,3% - konopné látky, 10,1% - sedativa, 7,8% - rozpouštědla, 6,9% - halucinogenní houby….2% - amfetamin)  Rozšíření drog do menších obcí

4 4  V oblasti kriminality - výrazný nástup organizovaných uskupení národnostních a etnických menšin (romské etnikum, vietnamská a ruská komunita)  Prodej drog v příhraničí –tržnice  Vývoz vysoce kvalitního krystalického metamfetaminu do Německa

5 5 Incidence a prevalence problémových uživatelů drog v Karlovarském kraji *substituce buprenorfinem, metadonem, uživatelé kokainu, subutexu

6 6 Síť služeb pro uživatele drog v Karlovarském kraji o K-centrum Sokolov o K-centrum Cheb o Terénní programy o K-centrum Karlovy Vary o K-centrum, terénní programy

7 7 Chybějící služby v oblasti protidrogové prevence  Následná péče  Doléčovací programy  Terapeutické komunity  Centra substituční terapie

8 8 Financování protidrogové prevence Karlovarským krajem

9 9 Krajská protidrogová strategie Karlovarského kraje na léta 2013-2016

10 10 Krajská protidrogová strategie Karlovarského kraje na léta 2013 - 2016

11 11 Primární prevence Podpora a realizace kvalitních, dlouhodobých a osvědčených programů specifické primární prevence realizované na školách (peer programy, interaktivní programy, apod. Podpora odborného vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Implementace prevence zneužívání tabákových výrobků a alkoholu Preventivní programy pro rodiče

12 12 Harm reduction Udržení dostupnosti služeb HR v kraji, K-center a terénních programů Podpora vzdělávání odborných pracovníků působících v terénních programech Rozšiřovat dostupnost terénních programů do dalších lokalit na základě poptávky

13 13 Léčba a resocializace Podpora stávajícím programům LaR v kraji Iniciování znovuotevření Centra substituční terapie Podpora vzdělávání odborných pracovníků zabývající se léčbou drogových závislostí a resocializací

14 14 Koordinace aktivit protidrogové politiky Realizace vzdělávacích programů pro různé skupiny odborníků, jež se ve své praxi dostávají do kontaktu s problematikou drog Udržení a zlepšení systému koordinace mezi krajem, obcemi, NNO a dalšími subjekty působící v oblasti protidrogové politiky

15 15 Akční plán Součást protidrogové strategie Definuje finanční zdroje a zodpovědnost jednotlivých subjektů za realizaci opatření k naplnění priorit Vyhodnocení po 2 letech a jeho aktualizace

16 16 Klíčové subjekty oblasti protidrogové politiky v Karlovarském kraji Krajský protidrogový koordinátor Krajská protidrogová komise Krajský školský koordinátor prevence Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor zdravotnictví Místní protidrogoví koordinátoři Zdravotnická zařízení a NNO Policie ČR

17 17 Děkuji za pozornost. Ing. Bc. Šárka Benešová krajský protidrogový koordinátor Tel. 354 222 575, e-mail: sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz


Stáhnout ppt "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."

Podobné prezentace


Reklamy Google