Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sexuální zneužívání mentálně handicapovaných, specifika průběhu a reakce obětí PHDR. MARTINA VENGLÁŘOVÁ, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUT „OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sexuální zneužívání mentálně handicapovaných, specifika průběhu a reakce obětí PHDR. MARTINA VENGLÁŘOVÁ, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUT „OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ."— Transkript prezentace:

1 Sexuální zneužívání mentálně handicapovaných, specifika průběhu a reakce obětí PHDR. MARTINA VENGLÁŘOVÁ, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUT „OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ A TRAUMA“,MV 2015

2 Charakteristika problému v posledních letech je tendence více otevírat svět i ledem s MP spolu s touto,,novou svobodou“ vyvstávají nová rizika sexuální zneužívání (a trestná činnost vůbec) k nim patří V zahraničí dostupná data udávají mnohonásobně vyšší počet útoků na zdravotně postižené či nemocné. V ČR zatím statistiky nejsou k dispozici.

3 Rizika zneužívání MP dětí a mladistvých 1.Závislost na péči, tělesné i citové potřeby uspokojují další lidé 2.Omezené rozpoznávací a obranné schopnosti 3.Nízké sebevědomí 4.Nemožnost jednat samostatně 5.Mýty ovlivňující pohled na sexualitu lidí s MP

4 Dostupná data 2001 Mellan - cca 10% znásilněných převážně či úplně bezmocní, převážně spácháno příbuznými 2003 Flechtnerová – 4,4 % žen udává znásilnění (vzorek 709 postižených respondentek)

5 Psychosexuální odlišnosti 1.Rozpor mezi psychickou a fyzickou zralostí 2.Jednodušší psychická struktura (užší vztah těla a psychiky) 3.Nižší schopnost introspekce, vývojový egocentrismus 4.Menší možnost učit se 5.Omezené řečové schopnosti (slovník, slovní paměť) 6.Zranitelnost (nasedá na snížené sebevědomí z důvodu postižení) 7.Naivita, důvěřivost

6 Mentálně postižený člověk jako oběť snadnější oběť je snadno ovlivnitelný méně věrohodný jako svědek atraktivní pro jedince se sníženým sebevědomím, při potřebě dominovat při neschopnosti navázat kontakt s dospělou osobou

7 Pachatelé 1.situační (včetně jiných postižených lidí) 2.volba postiženého člověka

8 Proč MP člověk?  je důvěřivý  má omezenou sociální zkušenost  nedokáže předvídat nebezpečí  znatelný rozdíl mezi tělesnou a mentální zralostí  klesá srozumitelnost verbální komunikace  fixován na známé prostředí a dezorientován při náročné situaci i v běžném životě.  při útoku převládá pocit bezmocnosti, strach z ještě větší osamělosti a zostuzení v očích druhých, raději mlčí

9 Rizikové oblasti s ohledem na sex. násilí 1.Doma 2.V sociálních službách a ve zdravotnictví 3.Ve společnosti

10 Odhalení zneužívání 1.Ještě obtížnější – strach, nedostatečné vyjadřovací možnosti 2.Přímé a spíše nepřímé signály traumatizace

11 Reakce oběti (MP člověk) Úzkostné vyhýbání se určitým situacím (spojených s nahotou, nepříjemným zážitkem) Obava z konkrétních lidí Regres Přehrávání situací se sexuálním podtextem (včetně zvuků) Sexualizované chování – zvýšená masturbace, aktivity směrem k druhým, sebepoškozování na pohlavních orgánech Kresby se sexuální tématikou

12 Další změny v chování Změny nálad Neochota spolupracovat Záchvaty pláče, neklidu až agresivity Poruchy spánku, nechutenství Sebepoškozování, pokus o sebevraždu

13 Tělesné symptomy Zranění pohlavních orgánů (vždy nutné prověřit) Infekce Těhotenství

14 Chování oběti Silně ovlivněno následnou reakcí okolí. Závažná sekundární viktimizace. Obtížné odhalitelné známky PTSP.

15 První pomoc okolí: ZACHOVAT CHLADNOU HLAVU! Oznámit situaci? Nejdříve zastavit zneužívání! Chránit bezpečí a práva oběti. V rodině dítě vypovídá proti blízkým lidem! Podporu potřebuje i okolí – pocity viny.

16 Literatura: Bentovim, A.: Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada 1998 Čírtková,L., Vitoušová,P.: Pomoc obětem trestných činů. Praha Grada Publishing 2007 Dunovský, J. a kol.: Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Praha: Grada 2005 Dunovský,J.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha Grada 1995 Vaníčková, E.: Dětská prostituce. Praha: Grada 2005 Vaníčková,E., Provazníková, H.: Stručný průvodce dětskou krizovou intervencí. UK Praha 2006 Weiss,P. a kol.: Sexuální zneužívání – pachatelé a oběti. Praha, Grada Publishing 2000 Wirtz, U.: Vražda duše. Incest a jeho terapie. Praha: Portál 2005


Stáhnout ppt "Sexuální zneužívání mentálně handicapovaných, specifika průběhu a reakce obětí PHDR. MARTINA VENGLÁŘOVÁ, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUT „OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google