Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezbytnost interdisciplinárního přístupu k problematice sex.zn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezbytnost interdisciplinárního přístupu k problematice sex.zn."— Transkript prezentace:

1 Nezbytnost interdisciplinárního přístupu k problematice sex.zn.
a jeho úskalí PhDr. Alexandra Fraňková DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

2 Interdisciplinární spolupráce
nejúčinnější a nejefektivnější forma pomoci ohroženému dítěti jednotný způsob postupu všech zainteresovaných subjektů = jistota klienta nutno v zájmu dítěte sladit jednotlivé kroky všech zúčastněných institucí a jejich časování (PČR, OSPODy, psychologové, soudní znalec , azylové domy, diagnostické ústavy, dětské domovy atd.)

3 Aktuální situace roztříštěnost systému, malá interdisciplinární
spolupráce, absence kompetentního koordinátora, svolavatele nedostatečná znalost problematiky malá pozornost věnovaná sex.zneužívání nedostatečná znalost vývojových aspektů dítěte, chybí v rámci vzdělávání soc. pracovníků, kriminalistů, soudců

4 Aktuální situace nízká detekce zneužívaných dětí
(školy, pediatrie, gynekologie atd.) malá míra využívání všech kompetencí státních institucí ve prospěch dítěte

5 Instituce jako součást systému péče o ohrožené děti/oběti úskalí

6 OSPODY chybí jednotný nástroj pro posuzování míry
ohrožení dítěte a jednotnost postupů pro řešení konkrétní situace nedostatečné využívání nástrojů sociální práce a kompetencí ve prospěch dítěte (př. nařízení odborné péče ve správním řízení, neochota či obava z podání trestního oznámení)

7 OSPODY klientem se stává spíše rodič/dospělá osoba
→ nejednají vždy přednostně v zájmu dítěte nedostatek dovedností pro sociální práci s “náročným“ klientem – agresivním, manipulujícím nadměrné „opečovávání“ submisivního, nekompetentního a nezralého rodiče

8 OSPODY neopodstatněné odebrání dítěte z rodiny
sanace rodiny na úkor zájmu dítěte podceňování nebezpečí hrozícího dítěti bagatelizování psychické zátěže dítěte nedostatečné vzdělávání soc. pracovníků, a to již pregraduálně – nezískávají dovednosti potřebné pro práci s klientem absence supervizí

9 Kriminální policie nadbytečné, mnohočetné opakování výpovědi
nedůvěra ve sdělení dítěte přenášení zodpovědnosti na dítě přenášení viny na dítě neporozumění dítěti, chybná interpretace jeho chování (symptomy PTSD, akutní reakce na stres, úzkost, stud)

10 Soudy absence „justice přátelská dětem“
nerovné postavení oběti a obžalovaného v trestně právním řízení předvolání dítěte jako poškozeného či svědka vleklost procesů – umožňuje další atakování dítěte, prohlubuje traumatizaci (neumožňuje „uzavření“ v sobě, dokud se čeká na rozsudek atd.)

11 Spolupráce s dalšími odborníky
soudní znalci = problematika soudně znaleckých posudků psychologové – obecně nedostatečná znalost problematiky sexuálního zneužívání dětí pediatři, lékaři, zdravotnická zařízení školská zařízení diagnostické ústavy – „přestupní“ stanice

12 Krizová pomoc často řeší trestné činy spáchané na dětech
přetrvává nedostatek krizových center malá podpora sociálních služeb pro děti a rodiny s dětmi

13 Distanční Krizová pomoc
Uživatelé Linky důvěry DKC: ohrožené děti dospělé osoby řešící ohrožení konkrétního dítěte (v rodině, okolí) osoby, které se s ohrožením dítěte setkají v rámci své profese - potřeba konzultace konkrétní situace/hledání vhodnosti postupu osoby v jakýchkoliv krizových situacích

14 Krizová pomoc zacílená na dítě
v první řadě emoční podpora, stabilizace emočního stavu dítěte; „nepáčit“ informace! zabránění dalšímu atakování dítěte či potrestání za odtajnění závažných skutečností! podpora adaptace na změny v rodině odborné posuzování a odborné doprovázení

15 „Falešné“ odvolání výpovědi
neznalost motivů dítěte pro toto jednání: vstup policie, konfrontace dítěte s možným trestem pro zneuživatele, zastrašování abusorem strach, ztráta, obava z diagn. ústavu či DD důsledky: pocity bezmoci, posilování syn oběti, pokud není zneužívání prokázáno posílení pocitu beztrestnosti na straně zneuživatele, není-li zneužívání prokázáno

16 Způsob péče a ochrany dítěte
každý případ je potřeba posuzovat zcela individuálně (pozor na rigidní přístup citlivý přístup za pomoci dalších odborníků efektivní pomocí dětem ohroženým syn CAN jsou případové interdisciplinární konference: každý odborník vnáší svůj úhel pohledu na situaci – na potřeby dítěte, rodiče i rodiny → optimální řešení, komplexní řešení, časování

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nezbytnost interdisciplinárního přístupu k problematice sex.zn."

Podobné prezentace


Reklamy Google