Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH  HDP - definice  Výpočet HDP  HDP České republiky: o HDP v letech 1993 – 1996 o HDP v letech 1997 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH  HDP - definice  Výpočet HDP  HDP České republiky: o HDP v letech 1993 – 1996 o HDP v letech 1997 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech."— Transkript prezentace:

1

2 OBSAH  HDP - definice  Výpočet HDP  HDP České republiky: o HDP v letech 1993 – 1996 o HDP v letech 1997 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech 2003 – 2004 o HDP v letech 2005 – 2007 o HDP v letech 2008 – 2009 o HDP v letech 2010 –

3  HDP Slovenské republiky: o HDP v letech 1993 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech 2003 – 2005 o HDP v letech 2006 – 2008 o HDP v letech 2009 –

4 HDP  HDP je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určité území.  Varianty produktu: hrubý/čistý, domácí/národní, reálný. 4

5 Výpočet HDP  Produkční metoda  Výdajová metoda  Důchodová metoda 5

6 HDP České republiky  HDP v letech 1993 – 1996  Období růstu HDP o Rok 1993, vzestup poptávky a růst investic, soukromé spotřeby a nabídky luxusního a atraktivního zboží. o Rok snížení podílu na tvorbě HDP u zemědělství nebo dobývání nerostných surovin. Pokles peněžnictví a pojišťovnictví, vzrůst podílu zpracovatelského průmyslu. o Rok zhoršení podmínek výroby, růst náročnosti materiálů, pokles zahraniční poptávky. 6

7  HDP v letech 1997 – 1998  ochlazení české ekonomiky o Rok pokles byl ovlivněn: měnovou reformou restrikce, poklesem tempa růstu v Německu a dalších zemích EU, červencovými záplavami, atd. o Rok pokles domácí poptávky a investiční poptávky. 7

8  HDP v letech 1999 – 2002  Obnovení růstu, poté částečné snížení o Rok růst výdajů domácností na konečnou spotřebu, vliv i zahraničního sektoru. o Rok růst investiční činnosti a podílu produkce s vyšší přidanou hodnotou. o Rok tvorba hrubého fixního kapitálu a změna zásob. o Rok snížení - slabý hospodářský růst hlavních obchodních partnerů České republiky, silné zhodnocení kurzu koruny, zpomalení růstu investic. 8

9  HDP v letech 2003 – 2004  Jeden z největší růstů za celé transformační období o Rok růst domácí soukromé spotřeby, růst exportu. o Rok vysoké tempo vývozu, růst využití domácích kapacit. 9

10  HDP v letech 2005 – 2007  Nejpříznivější období v historii ekonomiky ČR o Rok 2005 – zvýšení nabídky a poptávky. o Rok snížení deficitu běžného účtu platební bilance a výrazné zlepšení situace na trhu práce. 10

11  HDP v letech 2008 – 2009  zhoršování podmínek hospodářského vývoje o Rok vzrůst nedůvěry a poskytování úvěrů domácnostem, zhoršené očekávání spotřebitelů, výrobců i investorů. o Rok pokles zahraniční poptávky, příliv přímých zahraničních investic a útlum investiční aktivity. 11

12  HDP v letech 2010 – 2011  Lehký vzrůst ekonomiky o Rok růst výkonnosti průmyslových odvětví, zvláště výroby dopravních prostředků, strojírenství a výroby elektrických strojů ale pokles objemu zakázek a poptávek stavebnictví. o Rok růst hrubé tvorby kapitálu, růst poptávky, zvýšení salda čistého vývozu. 12

13 HDP Slovenské republiky  HDP v letech 1993 – 1998  Nejdříve pokles, poté zvýšení růstu o Rok pokles využívání výrobních faktorů, pokles výkonnosti. o Rok 1994 – zvýšení využití průmyslových kapacit, růst domácí poptávky. o Rok 1997 – pokles růstu HDP vyšší restrikce v hospodářské politice státu. Jedním z mála růstových faktorů v tomto roce byl vládní program na modernizaci silnic a dálnic. 13

14  HDP v letech 1999 – 2002  Zpomalování růstu  Rok 1999 – 2000 – růst v důsledku stabilizační politiky vlády.  Rok 2001 – 2002 – zvýšení růstu ekonomiky, HDP dosahovalo hodnoty až 4 . 14

15  HDP v letech 2003 – 2005  Zvýšený růst HDP  Rok 2003 – 2004 – růst domácí spotřeby a investic.  Rok vysoká dynamika zahraničního obchodu, export slovenského zboží a služeb. 15

16  HDP v letech 2006 – 2008  HDP dosahuje až k 10  o Rok zahájení výroby v továrně Peugeot v Trnavě a výroby směřující převážně na export. o Rok 2007 – spotřeba domácností realizovaná prostřednictvím vnitřního trhu a pozitivní vývoj příjmů obyvatelstva. Z oblasti služeb: obchod, doprava, peněžnictví, podnikatelské služby a zpracovatelský průmysl. 16

17  HDP v letech 2009 – 2011  Obrovský propad HDP, poté vzrůst  Rok globální hospodářská krize, hodnota HDP se dostala až na úroveň – 4,7 .  Rok zvýšení zahraniční poptávky i domácí poptávky, vyšší byla i hodnota dovozu výrobků a služeb.  Rok vzrůst HDP, hlavním tahounem HDP byl hlavně zpracovatelský průmysl, stavebnictví, ale i informační a komunikační činnosti. Z objemově významných složek poptávky klesly výdaje domácností, vládních institucí a tvorba fixního kapitálu. 17

18 DĚKUJI ZA POZORNOST :-) 18


Stáhnout ppt "OBSAH  HDP - definice  Výpočet HDP  HDP České republiky: o HDP v letech 1993 – 1996 o HDP v letech 1997 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech."

Podobné prezentace


Reklamy Google