Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH  HDP - definice  Výpočet HDP  HDP České republiky: o HDP v letech 1993 – 1996 o HDP v letech 1997 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH  HDP - definice  Výpočet HDP  HDP České republiky: o HDP v letech 1993 – 1996 o HDP v letech 1997 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech."— Transkript prezentace:

1

2 OBSAH  HDP - definice  Výpočet HDP  HDP České republiky: o HDP v letech 1993 – 1996 o HDP v letech 1997 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech 2003 – 2004 o HDP v letech 2005 – 2007 o HDP v letech 2008 – 2009 o HDP v letech 2010 – 2011 2

3  HDP Slovenské republiky: o HDP v letech 1993 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech 2003 – 2005 o HDP v letech 2006 – 2008 o HDP v letech 2009 – 2011 3

4 HDP  HDP je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určité území.  Varianty produktu: hrubý/čistý, domácí/národní, reálný. 4

5 Výpočet HDP  Produkční metoda  Výdajová metoda  Důchodová metoda 5

6 HDP České republiky  HDP v letech 1993 – 1996  Období růstu HDP o Rok 1993, 1994 - vzestup poptávky a růst investic, soukromé spotřeby a nabídky luxusního a atraktivního zboží. o Rok 1995 - snížení podílu na tvorbě HDP u zemědělství nebo dobývání nerostných surovin. Pokles peněžnictví a pojišťovnictví, vzrůst podílu zpracovatelského průmyslu. o Rok 1996 - zhoršení podmínek výroby, růst náročnosti materiálů, pokles zahraniční poptávky. 6

7  HDP v letech 1997 – 1998  ochlazení české ekonomiky o Rok 1997 - pokles byl ovlivněn: měnovou reformou restrikce, poklesem tempa růstu v Německu a dalších zemích EU, červencovými záplavami, atd. o Rok 1998 - pokles domácí poptávky a investiční poptávky. 7

8  HDP v letech 1999 – 2002  Obnovení růstu, poté částečné snížení o Rok 1999 - růst výdajů domácností na konečnou spotřebu, vliv i zahraničního sektoru. o Rok 2000 - růst investiční činnosti a podílu produkce s vyšší přidanou hodnotou. o Rok 2001 - tvorba hrubého fixního kapitálu a změna zásob. o Rok 2002 - snížení - slabý hospodářský růst hlavních obchodních partnerů České republiky, silné zhodnocení kurzu koruny, zpomalení růstu investic. 8

9  HDP v letech 2003 – 2004  Jeden z největší růstů za celé transformační období o Rok 2003 - růst domácí soukromé spotřeby, růst exportu. o Rok 2004 - vysoké tempo vývozu, růst využití domácích kapacit. 9

10  HDP v letech 2005 – 2007  Nejpříznivější období v historii ekonomiky ČR o Rok 2005 – zvýšení nabídky a poptávky. o Rok 2006-2007 - snížení deficitu běžného účtu platební bilance a výrazné zlepšení situace na trhu práce. 10

11  HDP v letech 2008 – 2009  zhoršování podmínek hospodářského vývoje o Rok 2008 - vzrůst nedůvěry a poskytování úvěrů domácnostem, zhoršené očekávání spotřebitelů, výrobců i investorů. o Rok 2009 - pokles zahraniční poptávky, příliv přímých zahraničních investic a útlum investiční aktivity. 11

12  HDP v letech 2010 – 2011  Lehký vzrůst ekonomiky o Rok 2010 - růst výkonnosti průmyslových odvětví, zvláště výroby dopravních prostředků, strojírenství a výroby elektrických strojů ale pokles objemu zakázek a poptávek stavebnictví. o Rok 2011 - růst hrubé tvorby kapitálu, růst poptávky, zvýšení salda čistého vývozu. 12

13 HDP Slovenské republiky  HDP v letech 1993 – 1998  Nejdříve pokles, poté zvýšení růstu o Rok 1993 - pokles využívání výrobních faktorů, pokles výkonnosti. o Rok 1994 – 1996 - zvýšení využití průmyslových kapacit, růst domácí poptávky. o Rok 1997 – 1998 - pokles růstu HDP vyšší restrikce v hospodářské politice státu. Jedním z mála růstových faktorů v tomto roce byl vládní program na modernizaci silnic a dálnic. 13

14  HDP v letech 1999 – 2002  Zpomalování růstu  Rok 1999 – 2000 – růst v důsledku stabilizační politiky vlády.  Rok 2001 – 2002 – zvýšení růstu ekonomiky, HDP dosahovalo hodnoty až 4 . 14

15  HDP v letech 2003 – 2005  Zvýšený růst HDP  Rok 2003 – 2004 – růst domácí spotřeby a investic.  Rok 2005 - vysoká dynamika zahraničního obchodu, export slovenského zboží a služeb. 15

16  HDP v letech 2006 – 2008  HDP dosahuje až k 10  o Rok 2006 - zahájení výroby v továrně Peugeot v Trnavě a výroby směřující převážně na export. o Rok 2007 – 2008 - spotřeba domácností realizovaná prostřednictvím vnitřního trhu a pozitivní vývoj příjmů obyvatelstva. Z oblasti služeb: obchod, doprava, peněžnictví, podnikatelské služby a zpracovatelský průmysl. 16

17  HDP v letech 2009 – 2011  Obrovský propad HDP, poté vzrůst  Rok 2009 - globální hospodářská krize, hodnota HDP se dostala až na úroveň – 4,7 .  Rok 2010 - zvýšení zahraniční poptávky i domácí poptávky, vyšší byla i hodnota dovozu výrobků a služeb.  Rok 2011 - vzrůst HDP, hlavním tahounem HDP byl hlavně zpracovatelský průmysl, stavebnictví, ale i informační a komunikační činnosti. Z objemově významných složek poptávky klesly výdaje domácností, vládních institucí a tvorba fixního kapitálu. 17

18 DĚKUJI ZA POZORNOST :-) 18


Stáhnout ppt "OBSAH  HDP - definice  Výpočet HDP  HDP České republiky: o HDP v letech 1993 – 1996 o HDP v letech 1997 – 1998 o HDP v letech 1999 – 2002 o HDP v letech."

Podobné prezentace


Reklamy Google