Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká ekonomika: aktuální vývoj a očekávání podniků Vladimír Tomšík 25. ledna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká ekonomika: aktuální vývoj a očekávání podniků Vladimír Tomšík 25. ledna 2013."— Transkript prezentace:

1 Česká ekonomika: aktuální vývoj a očekávání podniků Vladimír Tomšík 25. ledna 2013

2 2 Osnova diskuse Česká ekonomika v roce 2012 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB Očekávání podniků

3 3 (1) Česká ekonomika v roce 2012 - ekonomická aktivita V roce 2012 došlo k meziročnímu poklesu českého HDP. Kladné příspěvky již vykazuje pouze čistý vývoz. Příspěvky ostatních složek jsou záporné, přičemž se vedle poklesu investic do zásob prohlubuje záporný příspěvek spotřeby domácností.

4 4 Vývoj v průmyslu Průmysl byl donedávna hlavním tahounem ekonomiky – těž il z vývoje v Německu. Nyní však pozorujeme zpomalení. Produkce je zhruba na předkrizové úrovni z poloviny roku 2008. Meziroční dynamika průmyslové produkce byla v srpnu a září již záporná a snížil se očekávaný růst zakázek.

5 5 Vývoj ve stavebnictví Stavební produkce se od roku 2008 neustále propadá a aktuálně zhruba odpovídá úrovni roku 2004. Výrazný propad se týká jak inženýrského, tak pozemního stavitelství a zřetelně nepříznivé jsou i výhledy zakázek.

6 6 Vývoj inflace Inflace se letos pohybuje nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB (tj. nad 3 %). To je dáno především změnami DPH od ledna 2012. Domácí ekonomika nevytváří poptávkové inflační tlaky. Korigovaná inflace bez PH, tvořící 54 % spotřebního koše, je stále záporná. Růst inflace je kromě DPH tažen hlavně vývojem regulovaných cen, potravin a pohonných hmot. To je do značné míry odrazem růstu cen komodit a oslabení kurzu k euru i dolaru v nedávné minulosti. Struktura meziroční inflace (v %, resp. p.b.)

7 7 Měnová politika ČNB ČNB během roku 2012 celkem třikrát snížila měnověpolitické sazby. Ty se tak dostaly na svou „technickou nulu“. Nízké sazby odrážejí útlum ekonomické aktivity, včetně dopadů fiskální konsolidace a zpomalení zahraniční poptávky, a rovněž mimořádně nízké úrokové sazby v eurozóně. Měnověpolitické úrokové sazby (v %)

8 8 (2) Vývoj vnějšího prostředí - eurozóna Ekonomický růst v eurozóně slábne 5. čtvrtletí v řadě a ve 2. čtvrtletí 2012 se již dostal do záporných hodnot. U našeho největšího obchodního partnera (Německa) je vývoj obdobný, i když mzr. růst zatím zůstává kladný. Růst HDP v eurozóně je stimulován výhradně čistým vývozem. Proti tomu působí zejména pokles zásob a stále více i investice a soukromá spotřeba (což zatím neplatí pro Německo).

9 9 (3) Prognóza ČNB: HDP HDP se letos sníží v důsledku výrazného zpomalení zahraniční poptávky a pokračující fiskální konsolidace. K oživení růstu HDP dojde od druhé poloviny roku v návaznosti na oživení zahraniční poptávky a později i odeznění vlivu domácí fiskální konsolidace. HDP znatelněji vzroste až v roce 2014. Meziroční růst HDP (v %)

10 10 Prognóza celkové inflace Celková inflace se bude v příštím roce v důsledku daňových změn pohybovat lehce nad cílem ČNB, po jejich odeznění klesne pod cíl. Prognóza předpokládá zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b. od počátku roku 2013 a v obou letech i zvýšení spotřební daně z cigaret. Meziroční růst cenové hladiny (v %)

11 11 Prognóza měnověpolitické inflace Měnověpolitická inflace se bude na celém horizontu prognózy, tj. i na horizontu měnové politiky, nacházet v dolní polovině tolerančního pásma cíle ČNB.

12 12 Prognóza úrokových sazeb S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb a jejich růst až v roce 2014. 3M PRIBOR (v %)

13 13 Prognóza kurzu Nominální měnový kurz bude zhruba stabilní. Na oslabení kurzu působí utlumená zahraniční poptávka, v opačném směru nízký výhled zahraničních úrokových sazeb a klesající schodek běžného účtu platební bilance. CZK/EUR (čtvrtletní průměry)

14 14 (4) Očekávání podniků - indikátory důvěry Za klesající domácí poptávkou v ČR stojí mimo jiné nepříznivý sentiment podniků a domácností. Šetření ČNB a Svazu průmyslu a dopravy umožňuje podívat se na očekávání podniků za celou ČR.

15 15 Podniky očekávají pokles zakázek. Očekávaný vývoj zakázek

16 16 Podniky jsou výrazně pesimistické ohledně očekávaného vývoje investic. Očekávané fixní investice

17 17 Shrnutí Česká ekonomika se nachází v recesi, trh práce stagnuje. Klesá zejména spotřeba domácností a investice do zásob. Oživení ekonomiky na konci roku 2013 a zejména až v roce 2014. Míra nezaměstnanosti bude v nejbližším období pokračovat v pozvolném růstu, růst mezd zůstane relativně nízký. Inflace počátkem roku 2013 klesne, vlivem změny obou sazeb DPH se ale bude nacházet mírně nad cílem ČNB. Měnověpolitická inflace se sníží pod cíl a tam setrvá až do konce roku 2014. Kurz koruny bude dle prognózy zhruba stabilní. Úrokové sazby ČNB dosáhly „technické nuly“, k dalšímu uvolnění měnových podmínek je případně možno použít kurzový kanál. Podniky hledí do budoucnosti s obavami.

18 18 Nejistota budoucího vývoje Vývoj v zahraničí Slabší domácí ekonomická aktivita Revize národních účtů Domácí cenový vývoj (deflátor spotřeby x CPI) Vývoj kurzu koruny

19 Děkuji za pozornost www.cnb.cz email: vladimir.tomsik@cnb.czvladimir.tomsik@cnb.cz


Stáhnout ppt "Česká ekonomika: aktuální vývoj a očekávání podniků Vladimír Tomšík 25. ledna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google