Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 2014 Stav a výhled české ekonomiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 2014 Stav a výhled české ekonomiky."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 2014 Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

2 22 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky Nová makroekonomická prognóza ČNB a výhled měnové politiky Pár poznámek k „exitu“ ze stávajícího režimu Shrnutí, závěr, diskuse…

3 3 Mezinárodní srovnání: ekonomický vývoj a sentiment Do loňska zažívala ČR největší útlum ve srovnání s ostatními zeměmi regionu Vnější i vnitřní faktory vleklé recese byly zesíleny špatnou ekonomickou náladou českých firem a domácností Nyní zcela jiná situace: domácí měnová i fiskální politika a vývoj v EA působí prorůstově dno cyklu dosaženo v 1.pol. 2013, obrat k poměrně rychlému růstu od přelomu roku ekonomický sentiment v ČR se nadále zlepšuje, zatímco v Německu a EU opět klesá Meziroční růst reálného HDPIndikátor ekonomického sentimentu (dlouhodobý průměr = 100) (%)

4 4 Nezaměstnanost Potvrzuje se pokračující vliv ekonomického růstu na zlepšování situace na trhu práce Nezaměstnanost klesá. Vznikají nová pracovní místa a momentálně je počet volných pracovních míst registrovaných na ÚP nejvyšší za posledních více než 5 let Ukazatele nezaměstnanosti (v %, sezonně očištěné údaje, zdroj: MPSV, ČSÚ)

5 5 Zaměstnanost a mzdy Růst počtu zaměstnanců ve druhém čtvrtletí 2014 dále zrychlil zejména vlivem nárůstu délky pracovních úvazků Pokračuje růst průměrné nominální i reálné mzdy, byť ve druhém čtvrtletí 2014 poněkud zpomalil (vývoj stále zčásti ovlivněn efektem daňové optimalizace z přelomu let 2012–13) Přepočtené počty zaměstnancůPrůměrná mzda (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech)

6 6 Vývoj v průmyslu Průmyslová produkce překmitla v srpnu do meziročního poklesu vlivem rozdílných celozávodních dovolených v prázdninových měsících v roce 2013 a 2014. V kumulaci za červenec a srpen meziroční růst zpomalil na 1,7 % Také dynamika průmyslových zakázek zaznamenala v srpnu výkyv směrem dolů Průmyslová produkceNové průmyslové zakázky (stálé ceny, meziroční změny v %)(běžné ceny, meziroční změny v %)

7 7 Stavební produkce (stálé ceny, meziroční změny v %) Maloobchod vč. motoristického segmentu (stálé ceny, meziroční změny v %) Po poklesu v červenci, který byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou loňského roku (v důsledku stavebních prací po povodních), stavební produkce v srpnu stagnovala. Rychlý růst zakázek ale naznačuje pokračování růstu stavebnictví Prodeje v maloobchodě v červenci a srpnu zpomalily, vedle tržeb v motoristickém segmentu rostou i tržby v ostatních segmentech maloobchodního prodeje Vývoj ve stavebnictví a maloobchodě

8 8 Ukazatele provozního hospodaření podniků se výrazně zlepšily – zejména růst přidané hodnoty a hrubého provozního přebytku Vybrané ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %) Hospodaření nefinančních podniků

9 9 Souhrnný indikátor důvěry se v říjnu opět zvýšil, u domácností v souvislosti se zlepšeným vnímáním finanční situace a zaměstnanosti v následujícím roce Mírné zvyšování podnikatelského indikátoru důvěry taženo v letošním roce zejména vývojem ve stavebnictví. Ekonomický sentiment

10 10 Ekonomika před rokem a nyní meziročně v % Dostupné k 7.11.2013 Dostupné k 31.10.2014 Hrubý domácí produkt (s.o.)II/13-1,3II/142,5 Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.)II/130,0II/141,9 Tvorba hrubého kapitálu (s.o.)II/13-14,0II/146,3 Index spotřebitelských cen9/131,09/140,7 Měnověpolitická inflace9/130,29/140,6 Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.)9/137,19/145,9 Průměrná nominální mzdaII/131,2II/142,3 Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféřeII/131,1II/142,5 Počet volných pracovních míst9/1339 0409/1456 600 Hrubý provozní přebytek nefinančních podnikůII/131,3II/1413,4 Souhrnný indikátor důvěry (index)10/1388,910/1494,1 Tržby v maloobchodě vč. motoristického segmentu (s.o.)9/130,39/144,4

11 11 Shrnutí prognózy Celková inflace se bude zvyšovat především vlivem rostoucí ekonomické aktivity a zrychlujícího růstu mezd, naopak proinflační působení dovozních cen odezní vlivem utlumeného cenového vývoje v zahraničí při stabilním kurzu koruny K 2% cíli ČNB se inflace dostane počátkem roku 2016, tzn. na horizontu měnové politiky, poté se bude pohybovat lehce nad cílem V důsledku zvyšující se zahraniční poptávky, uvolněných domácích měnových podmínek a zvýšení vládních investic HDP letos i příští rok vzroste o 2,5 %, v roce 2016 pak růst mírně zrychlí To se projeví v pokračujícím růstu počtu zaměstnanců přepočteném na plné úvazky, Míra nezaměstnanosti bude dále postupně klesat. Dynamika mezd v podnikatelské sféře se zřetelně zvýší Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do prvního čtvrtletí 2016 Následný návrat do standardního režimu měnové politiky přitom nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před zahájením intervencí ČNB

12 Prognóza celkové inflace 12

13 13 Prognóza HDP

14 Reálné exporty vs. zahraniční poptávka 14 Tempo růstu vývozu výrazně převyšuje růst zahraniční poptávky. Důvodem je oslabený reálný efektivní kurz (zlepšená cenová konkurenceschopnost). Příznivý vliv kurzu na dynamiku růst vývozu na horizontu prognózy postupně vyprchá Tempo růstu reálného vývozu a zahraniční poptávky (mzr. v %)

15 15 Vývoj mezd Od druhé poloviny letošního roku bude růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře výrazně zrychlovat v souvislosti s pokračujícím zřetelným oživením domácí ekonomické aktivity a postupným návratem inflace k cíli Nominální mzdy (mzr. změny v %) Mzdy v podnikatelské sektoru očištěné o vliv daňové optimalizace (mzr. změny v %)

16 Zaměstnanost a nezaměstnanost 16 Růst počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky do konce letošního roku zrychlí zejména vlivem rostoucího průměrného úvazku na zaměstnance Obecná míra nezaměstnanosti začne v průběhu roku 2015 opět klesat. Podíl nezaměstnaných osob se bude postupně snižovat na celém horizontu prognózy Zaměstnanci na plné úvazky ( %, mzr.) Obecná míra nezaměstnanosti (v %, s.o.)

17 17 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do prvního čtvrtletí 2016

18 18 Jak bude vypadat exit? Přistoupení k využívání kurzu jako nástroje měnové politiky bylo transparentní a stejný bude i exit Exit může být realizován jednorázově i v sérii kroků Exit by měl být sametový, i když jednorázové šoky nikdo nemůže vyloučit. Případné výkyvy ale budeme vyhlazovat Klíčové je správné načasování exitu. Existuje přitom trade-off mezi hladkým průběhem exitu a pravděpodobností vyhnutí se návratu k nulové dolní hranici úrokových sazeb: dřívější exit = hladší průběh (postupné zpřísňování MP, menší riziko, že se inflace dostane nad cíl) pozdější exit = více jistoty, že nedojde k návratu k nulové spodní hranici úrokových sazeb

19 19 Shrnutí a závěr Oslabení kurzu skutečně a jednoznačně přispělo k odvrácení reálné hrozby deflace a k urychlení oživení ekonomiky Faktory předchozí recese odezněly a některé přispívají k růstu (oživení v zahraničí – jak bude robustní?, konec domácí fiskální konsolidace, zlepšená nálada firem i domácností…) Ekonomické oživení je taženo zejména fixními investicemi, k růstu přispívá také spotřeba domácností i vlády Růst vývozu předstihuje dynamiku zahraniční poptávky, mj. díky oslabení kurzu Ekonomické oživení se projevuje na trhu práce (roste počet volných pracovních míst a délka pracovních úvazků, nezaměstnanost postupně klesá, růst mezd v podnikatelské sféře oživil) Bankovní rada opakovaně konstatovala, že ČNB režim používání kurzu neukončí dříve než v roce 2016

20 www.cnb.cz Kamil Janáček Člen bankovní rady ČNB kamil.janacek@cnb.cz Kontakty


Stáhnout ppt "Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 2014 Stav a výhled české ekonomiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google