Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technika pro integrovaný záchranný systém plk.Mgr. Jaromír Lebeda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technika pro integrovaný záchranný systém plk.Mgr. Jaromír Lebeda."— Transkript prezentace:

1 Technika pro integrovaný záchranný systém plk.Mgr. Jaromír Lebeda

2 Integrovaný regionální operační program specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 19. Výzva : „Technika pro integrovaný záchranný systém“

3 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – technika pro IZS je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků :  nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz,  výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi,  výkon činností spojených s extrémním suchem,  výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

4 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – technika pro IZS Podpora Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu Evropský fond pro regionální rozvoj: 1 490 455 415 Kč státní rozpočet: maximálně 263 021 544 Kč Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace:  85 % Evropský fond pro regionální rozvoj  15 % státní rozpočet Kraje, obce:  85 % Evropský fond pro regionální rozvoj  5 % státní rozpočet. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů Minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH: 1 000 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH: není stanovena

5 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – technika pro IZS - termíny  Zahájení příjmu žádostí o podporu : 31.12.2015  Ukončení příjmů žádostí : 20.12.2017  Realizace projektů nejpozději do : 31.12.2019

6 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – oprávnění žadatelé  MV – GŘ HZS ČR  Hasičské záchranné sbory krajů  Záchranný útvar HZS ČR  obce, které zřizují JPO kategorie JPO II a III  MV - Policejní prezidium ČR  krajská ředitelství Policie ČR  kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé ZZS krajů  státní organizace, které zřizují jednotku HZS podniku s územní působností.

7 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – oprávnění žadatelé  obce, které zřizují JPO kategorie JPO II a III  + současně dislokovaných v území, které bylo vyhodnoceno jako území s určitou úrovní důsledků sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští, extrémním suchem nebo haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.  V Libereckém kraji pouze 4 ORP

8 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – oprávnění žadatelé : v LK pouze 4 ORP ???

9 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – oprávnění žadatelé  obce, které zřizují JPO kategorie JPO II a III v ORP : Česká Lípa – sucho, sněhové srážky, havárie NL Jablonec nad Nisou – sněhové srážky Liberec – orkány a větrné smrště, sněhové srážky, havárie NL Semily – sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky, havárie NL

10 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – normativ vybavení pro JSDHO

11

12

13

14 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – specifické dokumenty 1.SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE, SPECIFICKÝ CÍL 1.3, ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF, PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 19 - TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 2.PŘÍLOHY SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE, SPECIFICKÝ CÍL 1.3, KOLOVÁ VÝZVA Č. 19, 3.PŘÍLOHA Č. 1 - POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V MS2014+

15 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – povinné přílohy žádosti 1. Plná moc 2. Dokumentace k uskutečněným zadávacím a výběrovým řízením 3. Stanovisko HZS kraje v případě, že je žadatelem obec, která zřizuje JPO (§ 29 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky SDH kategorie II a III (podle přílohy zákona o PO), nebo státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností 4. Studie proveditelnosti 5. Seznam objednávek – přímých nákupů 6. Výpočet čistých jiných finančních příjmů 7. Průzkum trhu

16 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – stanovisko HZS kraje

17 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – způsobilé výdaje Způsobilé výdaje Věcná způsobilost Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a kapitola 2.6 Specifických pravidel. Časová způsobilost1. 1. 2014 – 31. 12. 2019 Informace o křížovém financování Křížové financování není možné.

18 Výzva xx: řešení od olnosti stanic na mimořádné události a optimalizace jejich umístění v ohroženém území IROP specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

19 Integrovaný regionální operační program 19.výzva – více informací http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP Kontaktní osobou pro IROP v LK : Děkuji za pozornost Liberecký kraj Ing. Romana Valentová 731 607 725valentova@crr.cz


Stáhnout ppt "Technika pro integrovaný záchranný systém plk.Mgr. Jaromír Lebeda."

Podobné prezentace


Reklamy Google