Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Inovace vzdělávacího programu Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu vzdělávání Mgr. Michaela Holaňová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Inovace vzdělávacího programu Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu vzdělávání Mgr. Michaela Holaňová."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Inovace vzdělávacího programu Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu vzdělávání Mgr. Michaela Holaňová

2 ESF – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/13.0023 Doba realizace: 21. 1. 2010 – 31. 8. 2012

3 Příjemce podpory: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Celková finanční dotace na projekt: 2 818 728,- Kč

4 GLOBÁLNÍ CÍLE Zkvalitnění vzdělávání ve VOŠS a podpora rozšíření jejich kapacit Inovace a zvýšení kvality vzdělávacího programu VOŠS Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠS na trhu práce Zvýšení odborných, pedagogických a manažerských schopností pedagogických pracovníků VOŠS

5 SPECIFICKÉ CÍLE V souladu s aktuálními potřebami trhu práce inovovat již existující vzdělávací program Sociální práce prostřednictvím modularizace a připravit kreditní systém hodnocení ECTS, který umožní mobilitu studentů mezi jinými VOŠ a VŠ Zprůhlednit obsah programu ve vztahu k oborům vyučovaným na VŠ a přispět ke snazšímu přechodu absolventů na VŠ

6 SPECIFICKÉ CÍLE Zvýšit četnost a prohloubit kontakty studentů a pedagogických pracovníků s odborníky z praxe, z jiných VŠ a VOŠ stejného nebo podobného zaměření, zvýšit uplatnitelnost budoucích absolventů VOŠS Ostrava na trhu práce Zvýšit odborné znalosti a tutorské dovednosti pedagogických pracovníků s využitím informačních technologií Rozšířit nabídku již existujícího vzdělávacího programu oboru Sociální práce v denní a dálkové formě o kombinovanou formu vzdělávání

7 SPECIFICKÉ CÍLE Zvýšit atraktivitu studia na VOŠS Umožnit uchazečům snadnější dostupnost studia bez nadměrné časové zátěže (studentů, příp. i zaměstnavatelů) Vytvořit nové studijní opory a zpřístupnit je studentům prostřednictvím informačního systému školy Zrealizovat výuku prvního ročníku inovovaného vzdělávacího programu ve všech akreditovaných formách vzdělávání V průběhu realizace klást důraz na horizontální témata, tj. rovné příležitosti a udržitelný rozvoj

8 CÍLOVÁ SKUPINA Studenti VOŠS Ostrava Pedagogové VOŠS Ostrava

9 KLÍČOVÉ AKTIVITY Inovace vzdělávacího programu prostřednictvím modularizace a kreditního systému Rozšíření nabídky studia o kombinovanou formu vzdělávání Akreditace inovovaného vzdělávacího programu a jeho výuka v 1. ročníku VOŠS

10 ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU Leden 2012 – začátek projektu, stanovení realizačního týmu Únor 2010 – duben 2010 – evaluace stávajícího studijního programu studenty a odborníky z praxe Duben 2010 – říjen 2010 – intenzivní práce na podobě nového vzdělávacího programu Listopad 2011 – dokončení akreditačního spisu a jeho odevzdání na MŠMT k posouzení akreditační komisí 2012 – úspěšné získání akreditace

11 Leden 2011 – květen 2011 – práce na studijních oporách pro 1. ročníky inovovaného vzdělávacího programu Září 2011 – příprava studentů 1. ročníků na roli sociálního pracovníka podle nového vzdělávacího programu Únor, březen 2012 – evaluace nového vzdělávacího programu Duben 2012 – dokončení studijních opor pro 2. a 3. ročníky Červen 2012 – druhá fáze evaluace inovovaného vzdělávacího programu Srpen 2012 – ukončení projektu

12 Výstupy/produkty projektu TypNázevStručný popisDostupnost 1 Vzdělávací program Vzdělávací program pro obor sociální práce Vyplněný formulář akreditačního spisu pro všechny formy vzdělávání, tedy pro denní, dálkovou i kombinovanou. Akreditován na MŠMT, klíčový dokument vzdělávací soustavy VOŠS 2 Studijní opory Dle jednotlivých modulů Studijní opory k jednotlivým modulům pro 1.-3. ročník. Určeno zejména pro studenty kombinované formy vzdělávání, dostupné pro studenty všech forem vzdělávání. 1.ročník = 17 opor 2.-3. ročník = 36 opor Webové stránky projektu, knihovny, studovna VOŠS 3Evaluační zprávy Evaluace studijního programu studenty, kteří prošli částí inovovaného vzdělávacího programu Zpráva o činnosti – evaluační výstupy za zimní a letní období

13 Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 053 Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 1533 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů celkem 60212 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů celkem 60212 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání 1536 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 2532 Počet úspěšně podpořených osob - pedagogických a akademických pracovníků 2432 Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů 30124

14 ZPĚTNÁ VAZBA OD CÍLOVÝCH SKUPIN Byla zjišťována po dobu realizace projektu v rámci: Implementace vytvořených studijních opor Evaluačních šetření

15 Evaluace výuky podle inovovaného vzdělávacího programu za zimní období školního roku 2011/2012 Sběr dat: 1. – 7. února 2012 Technika sběru dat: dotazník (17 otázek) Cílový soubor: studenti 1. ročníků VOŠS

16 Cílový soubor: 173 studentů 1. ročníků ve všech formách studia k 11. 1. 2012. Výběrový soubor: 124 studentů, z toho: 83 studentů (67 %) denního studia, 33 studentů (27 %) dálkového studia, 8 studentů (6 %) kombinovaného studia. 71,68 % z celkového počtu studentů.

17 CÍLE EVALUACE Zjistit spokojenost studentů s: inovovaným vzdělávacím programem, nabídkou předmětů, hodinovými dotacemi, obsahem jednotlivých předmětů, formou výuky, studijními oporami, kreditním systémem.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Evaluace výuky podle inovovaného vzdělávacího programu za letní období školního roku 2011/2012 Sběr dat: 28. května – 1. června 2012 Technika sběru dat: dotazník (16 otázek) Cílový soubor: studenti 1. ročníků VOŠS

29 Cílový soubor: 143 studentů 1. ročníků ve všech formách studia k 30. 4. 2012. Výběrový soubor: 79 studentů, z toho: 45 studentů (57 %) denního studia, 23 studentů (29 %) dálkového studia, 11 studentů (14 %) kombinovaného studia. 55,24 % z celkového počtu studentů.

30

31

32

33

34 ZÁVĚR EVALUACE Studenti jsou spokojeni s inovovaným vzdělávacím programem Studentům vyhovuje nabídka předmětů, hodinové dotace, obsahová náplň předmětů i forma výuky Studenti kladně hodnotí studijní opory, zavedení kreditního systému i vybavenost VOŠS

35 POZITIVA PROJEKTU Inovovaný vzdělávací program je akreditován MŠMT do roku 2016 Kreditní systém Studijní opory pro studenty kombinovaného studia Využití studijních opor i studenty dálkového a denního studia

36 Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Michaela Holaňová Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Tel.: 596 634 848, 739 436 924 E-mail: voss@voss-ova.cz


Stáhnout ppt "Projekt „Inovace vzdělávacího programu Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu vzdělávání Mgr. Michaela Holaňová."

Podobné prezentace


Reklamy Google