Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčba nemocných s relabujícím nebo pokročilým NSCLC Luis Paz-Ares Rodríguez Hospital Universitario Virgen del Rocio, Seville, Spain.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčba nemocných s relabujícím nebo pokročilým NSCLC Luis Paz-Ares Rodríguez Hospital Universitario Virgen del Rocio, Seville, Spain."— Transkript prezentace:

1 Léčba nemocných s relabujícím nebo pokročilým NSCLC Luis Paz-Ares Rodríguez Hospital Universitario Virgen del Rocio, Seville, Spain

2 Cíle Zvážit různé možnosti druhé linie léčby pokročilého NSCLC v běžné klinické praxi Porovnat charakteristiky léčby druhé linie –účinnost –snášenlivost –kvalita života –nákladová efektivita –pohodlí

3 Anamnéza 60-letý muž Běloch Bývalý kuřák (10 balíčků/let) Listopad 2003 –NSCLC v horním levém laloku (velkobuněčný karcinom) –stádium IV (plíce, uzliny, kosti, kůže) Kasuistika

4 Léčba první linie Únor 2004 –1 cyklus karboplatina/gemcitabin toxicita = kožní vaskulitida Březen – červen 2004 –4 cykly karboplatina/paklitaxel toxicita = alopecie, mírná myalgie, parestesie částečná odpověď Kasuistika

5 Relaps po první linii Prosinec 2004 –Relaps nemocnění Podkožní léze, lymfatické uzliny Bolesti v zádech, PS 1 Kasuistika

6 Možnosti léčby druhé linie Chemoterapie Docetaxel Pemetrexed Cílená léčba Tarceva Gefitinib – neregistrován Jiné možnosti Nejlepší podpůrná léčba Klinická studie

7 Výběr léčby druhé linie Účinnost

8 Účinnost v registračních studiích fáze III § p=0,010; ¶ p<0,001 BSC = nejlepší podpůrná léčba Ramalingam S, Sandler AB. Oncologist 2006;11:655–65 Ve studii fáze III gefitinib nezlepšil významně délku přežití ve srovnání s placebem *PS  2 a 1–2 předchozí režimy † PS  2 a 1 předchozí režim ‡PS  3 a 1–2 předchozí režimy

9 Lze racionálně vybrat specifickou léčbu pro nemocného? Všechny schválené léčebné možnosti druhé linie mají obdobnou účinnost –Lze vybrat nemocné, kteří budou mít největší benefit ze specifické léčby? Odpověď = nikoli v současné době Současné rozhodnutí děláme především na základě vylučovacích kriterií Chemoterapie Žádné molekulární prediktory benefitu Vyloučit starší nemocné?? Vyloučit nemocné se špatným PS? Tarceva Žádné prokázané molekulární prediktory benefitu Benefit pozorován v téměř všech podskupinách Má chemoterapie být standardní léčbou nemocných s dobrým PS?

10 Střední doba přežití nemocných s PS 0/1 léčených ve druhé linii Medián přežití (měsíce) DocetaxelPemetrexedTarceva 10 8 6 4 2 0 9,1 9,4 Ramalingam S, Sandler AB. Oncologist 2006;11:655–65

11 BR.21: celkové přežití nemocných s PS 0/1 léčených ve druhé linii HR=0,676 (95% CI: 0,493–0,927) Měsíce 06121824 Pravděpodobnost přežití (měsíce) OSI Pharmaceuticals a F. Hoffmann-La Roche; data on file 1,00 0,75 0,50 0,20 0 Medián OS (měsíce) Tarceva (n=155)9,46 Placebo (n=82)6,67

12 Výběr léčby druhé linie Snášenlivost

13 Hematologická toxicita ve studiích fáze III Incidence (%) Docetaxel 75 mg/m 2 (n=176) 1 Pemetrexed (n=265) 1 Tarceva (n=485) 2,3 Neutropenie Všechny stupně Stupeň 3–4 84 65 11 5 – Leukopenie Všechny stupně Stupeň 3–4 84 49 13 5 – Anemie Všechny stupně Stupeň 3–4 91 9 33 8 – 1 Ramalingam S, Sandler AB. Oncologist 2006;11:655–65 2 Shepherd FA, et al. N Engl J Med 2005;353:123–32 3 Souhrn údajů o přípravku Tarceva, F. Hoffman-La Roche, 2007

14 Nehematologická toxicita ve studiích fáze III Incidence (%) Docetaxel 75 mg/m 2 (n=176) Pemetrexed (n=265) Tarceva (n=485) Anorexie –6252 Průjem Všechny stupně Stupeň 3–4 23 8 21 <1 54 7 Kožní toxicita Všechny stupně Stupeň 3–4 20 <1 17 0 75 9 Astenie–8752 Dušnost417241 Ramalingam S, Sandler AB. Oncologist 2006;11:655–65

15 Výběr léčby druhé linie Kvalita života

16 p=0,04 Tarceva prodlužuje dobu do zhoršení obvyklých příznaků pokročilého NSCLC Střední doba do zhoršení příznaků (měsíce) KašelDušnostBolest Bezjak A, et al. J Clin Oncol 2006;24:3831–7 Shepherd FA, et al. N Engl J Med 2005;353:123–32 n=298n=153n=353n=179n=348n=179 p=0,04 p=0,03 64206420 4,9 3,7 4,7 2,9 2,8 1,9

17 Významné zlepšení kvality života při léčbě Tarcevou (dotazník EORTC QLQ-C30) Zlepšení* (%)Stabilizace (%)Zhoršení (%) ProměnnáTarcevaPlacebo TarcevaPlaceboTarcevaPlacebo Celková kvalita † 352616284946 Fyzické funkce † 311918245157 Role3932142047 Kognitivní funkce292623354739 Emocionální funkce † 393024363735 Sociální funkce393721193944 *kdykoli změna vstupní hodnoty o  10 bodů (klinicky významné); † p  0,01 Bezjak A, et al. J Clin Oncol 2006;24:3831–7

18 Symptomy a kvalita života ve studii TAX317 – docetaxel vs BSC Dotazník „Lung Cancer Symptom Scale“ (LCSS) Trend ve prospěch docetaxelu (celkově) u pozorovatelem hodnocené únavy, bolesti a celkového skóre LCSS Bez signifikantního zlepšení kvality života při dávce 75 mg/m 2 Hodnota p versus BSC Bolest hodnocená pacientem Zhoršení průměrné „dnešní kvality života“ Docetaxel (celkem)0,005– Docetaxel 75mg/m 2 NS Docetaxel 100mg/m 2 0,003<0,01 Dancey J, et al. Lung Cancer 2004;43:183–94 BSC – nejlepší podpůrná léčba

19 Hodnocení symptomů ve studii JMEI - pemetrexed versus docetaxel Napříč kategoriemi nenalezen významný rozdíl mezi léčebnými rameny (p=0,1447; Mantel-Haenszel  2 test) Nemocní (%) 40 30 20 10 0 Hanna N, et al. J Clin Oncol 2004;22:1589–97 ZlepšeníZhoršeníStabilizaceJiné Docetaxel (n=247) Pemetrexed (n=227) Četnost změn LCSS indexu průměrné zátěže příznaky

20 Výběr léčby druhé linie Nákladová efektivita

21 Studie nákladové efektivity léčby druhé linie Docetaxel –Nákladově efektivní proti BSC (Kanada, UK) 1,2 Pemetrexed –Nákladově efektivní proti docetaxelu (UK) 3 Tarceva –Nákladově efektivní proti BSC (Kanada, Nizozemí) 4,5 –Šetří náklady proti docetaxelu (Německo, Nizozemí, Polsko, Španělsko, UK) 4,6–9 –Šetří náklady proti pemetrexedu (Německo, Polsko, Španělsko) 6–8 1 Leighl NB, et al. J Clin Oncol 2002;20:1344–52; 2 Holmes J, et al. Pharmacoeconomics 2004;22:581–9; 3 Bhalla S, et al. J Clin Oncol 2007;25(Suppl. 18 Pt I):332s (Abs. 6540); 4 Côté I, et al. Value Health 2006;9:A279; 5 Pompen M, et al. Value Health 2006;9:A203; 6 Gabriel A, et al. Value Health 2006;9:A278; 7 Orlewska E, et al. Value Health 2006;9:A279; 8 Rubio Terres C, et al. Value Health 2006;9:A283–4; 9 Lewis G, et al. Value Health 2006;9:A203–4 BSC – nejlepší podpůrná léčba

22 Výběr léčby druhé linie Pohodlí

23 Pohodlí léčby DocetaxelPemetrexedTarceva FrekvenceKaždé 3 týdny Denně PodáníInfúze 1 hodina10 minut i.v.p.o. PremedikaceKortikosteroidyKortikosteroidy Kyselina listová Vitamín B 12 Žádná Ramalingam S, Sandler AB. Oncologist 2006;11:655–65

24 Výběr léčby druhé linie Preference nemocného

25 Všechna rozhodnutí o léčbě by měla být učiněna po dohodě s nemocným –konečné rozhodnutí je na nemocném Nemocný nemusí chtít chemoterapii druhé linie vzhledem k možné toxicitě Nemocný může upřednostňovat orální léčbu, kterou si může aplikovat sám doma

26 Kasuistika: výběr léčby druhé linie Tarceva –účinná léčba –předchozí toxicita (neuropatie) při chemoterapii –nemocný může dát přednost orální léčbě Kasuistika

27 Výsledek léčby nemocného Tarcevou Odpověď: PR Trvání: 19 měsíců Toxicita: mírný rash, paronychie Kvalita života: schopen návratu do práce Kasuistika

28 Léčba třetí linie Ve třetí linii byl nemocnému nabídnut pemetrexed –6 cyklů od října 2006 –toxicita = rash, astenie –menší odpověď (9 měsíců) Kasuistika

29 Závěry Výběr léčby pro specifického nemocného je založen na zvážení několika faktorů, zejména –účinnosti –snášenlivosti –kvalitě života Tarceva je jediným inhibitorem tyrosinkinázy EGFR s prokazatelným prodloužením nemocných s dříve léčeným pokročilým NSCLC –je obdobně účinná jako chemoterapie –nemá hematologickou toxicitu; rash a průjem bývají mírného až středního stupně a jsou snadno zvládnutelné –poskytuje dobrou kvalitu života –je nákladově efektivní –léčba je pohodlná


Stáhnout ppt "Léčba nemocných s relabujícím nebo pokročilým NSCLC Luis Paz-Ares Rodríguez Hospital Universitario Virgen del Rocio, Seville, Spain."

Podobné prezentace


Reklamy Google