Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_07."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_07 Spoluvlastnictví Téma sady:Člověk a právo Obor, ročník:Obchodní akademie, 2. ročník, Ekonomické lyceum, 3. ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Obecná ustanovení spoluvlastnictví, spoluvlastnický podíl, správa společné věci, zrušení spoluvlastnictví Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Spoluvlastnictví Jak byste charakterizovali spoluvlastnictví? Jak může vzniknout? Výhody x nevýhody spoluvlastnictví proti vlastnictví? Jakým způsoben se řeší užívání společné věci? Jak vystupují spoluvlastníci navenek vůči okolí? Když bych chtěl zrušit svůj spoluvlastnický podíl, mohu svůj podíl prodat, přenechat komu chci a kdykoliv?

3 Spoluvlastnictví, obecná ustanovení Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci. Plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů. Co nelze rozdělit – dělí se dohodou, prodejem.

4 Spoluvlastnický podíl Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu. Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na právech a povinnostech ze spoluvlastnictví věci. Podíly jsou stejné, pokud není dohodnuto něco jiného. Spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Při převodu podílu: mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu 6 měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo (vyjma při převodu jinému spoluvlastníku, manželu, sourozenci, příbuznému v řadě přímé), tj. právo vykoupit poměrně podle velikosti podílů.

5 Správa společné věci Každý ze spoluvlastníků je oprávněn k účasti na správě společné věci. Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů. Z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. O běžné správě věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se věci, (změně jejího účelu, zřízení zástavního práva) je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne pak soud.

6 Zrušení spoluvlastnictví Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. Každý ze spoluvlastníků může kdykoli žádat o své oddělení nebo o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků. Zrušení dohodou soudním rozhodnutím Jedná-li se o společnou věc, která má jako celek sloužit k určitému účelu, není její rozdělení možné.

7 Zrušení spoluvlastnictví Dohoda o zrušení spoluvlastnictví musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání písemná forma – nemovitá věc, závod. Způsob vypořádání rozdělením společné věci, jejím prodejem z volné ruky, prodejem ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplacením ostatních.

8 Zrušení spoluvlastnictví Soudní rozhodnutí nedohodnou-li se spoluvlastníci, určí i způsob vypořádání spoluvlastníků, zřízení služebnosti nebo jiného věcného práva, přikáže za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Potvrzení o vypořádání. Vypořádání nemovitosti – zápis do veřejného rejstříku. Věcné břemeno trvá.

9 Prameny a literatura Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57-3. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_07."

Podobné prezentace


Reklamy Google