Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výklad č. 84 č.j. 2551/2009-15100 Společná řízení  k § 115 odst. 11 vodního zákona a § 140 správního řádu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výklad č. 84 č.j. 2551/2009-15100 Společná řízení  k § 115 odst. 11 vodního zákona a § 140 správního řádu."— Transkript prezentace:

1 Výklad č. 84 č.j. 2551/2009-15100 Společná řízení  k § 115 odst. 11 vodního zákona a § 140 správního řádu

2 Dotaz: Je třeba v případě vydávání několika rozhodnutí témuž žadateli v jednom rozhodnutí spojovat tato řízení usnesením podle správního řádu? Výklad: Spojit různá správní řízení může správní orgán na požádání účastníků řízení nebo z moci úřední usnesením v případě, že tím nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků.

3 Pokud chce správní řízení spojit, protože spolu věcně souvisejí, týkající se týchž účastníků, nebrání tomu povaha věci, musí tak učinit formou usnesení.

4 Usnesení se poznamenává pouze do spisu. (§ 140 odst. 2 správního řádu). Účastníci řízení se vhodným způsobem pouze vyrozumí. Hlavní účastníci řízení z každého se spojených řízení.

5 Samostatná rozhodnutí ve společném řízení jsou-li příslušné různé orgány pro rozhodnutí a odvolání.

6 Výklad č. 85 č.j. 43304/2008-15100 Žádost o stavební povolení vodního díla – doklady k pozemku  k § 15 odst. 1 vodního zákona a § 110 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

7 Dotaz: Jak je nutno prokázat právo k zřízení vodního díla na pozemku ve vlastnictví několika různých osob. Je třeba, aby s dodatečným povolením stavby „souhlasili“ všichni vlastníci? Výklad: K žádosti o dodatečné povolení stavby vodního díla je stavebník povinen doložit vlastnické právo k pozemku nebo jiné právo, které jej opravňuje na něm vybudovat takovou stavbu – § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8  § 139 odst. 2 občanského zákoníku – o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci, většinou počítanou podle velikosti podílů.

9  Pro stavební řízení postačí právo – nájem, věcné břemeno – zřízené „většinovým“ vlastníkem nebo vlastníky.

10  Účastníky stavebního řízení však jsou všichni spoluvlastníci pozemku- § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

11 Výklad č. 86 č.j. 43917/2008-15100 Vyloučení zkráceného stavební řízení pro stavby vodních děl  k § 15 odst. 1 vodního zákona a § 117 odst. 1 stavebního zákona

12 Dotaz: Může být stavba vodního díla „povolena“ certifikátem autorizovaného inspektora ve zkráceném stavebním řízení? Výklad: Ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nelze ve vztahu k povolování staveb vodních děl aplikovat. Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů stanoví, že k provedení vodních děl je třeba stavební povolení speciálního stavebního úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnilo stejný výklad ve svém Bulletinu Územní plánování a urbanismus č. 5/2008.


Stáhnout ppt "Výklad č. 84 č.j. 2551/2009-15100 Společná řízení  k § 115 odst. 11 vodního zákona a § 140 správního řádu."

Podobné prezentace


Reklamy Google