Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_18."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_18 Osvojení Téma sady:Člověk a právo Obor, ročník:Obchodní akademie, 2. ročník, Ekonomické lyceum, 3. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace:Osvojení, osvojitel, péče před osvojením, následky osvojení Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Osvojení, osvojitel, osvojenec Osvojení přijetí cizí osoby za vlastní, vztah jako mezi rodičem a dítětem (zápis v matrice), rozhoduje soud (z ciziny nebo do ciziny – připojuje se rozhodnutí orgánu veřejné moci). Osvojitelem pouze zletilá a svéprávná osoba, vlastnosti – být dobrým rodičem, zdravotní stav nesmí omezovat péči o dítě, mohou být manželé nebo jeden z manželů, výjimečně i jiná osoba.

3 Podmínky osvojení Osvojit lze nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Přiměřený věkový rozdíl (zpravidla ne menší než 16 let). Nelze osvojit mezi příbuznými v přímé linii, mezi sourozenci (neplatí v případě náhradního mateřství), bez souhlasu dítěte (nad12 let), bez souhlasu rodičů dítěte, bez souhlasu osob opravňující dát souhlas (manžela osvojitele, orgánu sociálně-právní ochrany dětí). Matka může dát souhlas k osvojení nejdříve 6 týdnů po narození dítěte.

4 Osvojení Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba: a)byl zbaven rodičovské odpovědnosti, b)není schopen projevit svou vůli, c)zdržuje se na neznámém místě, d)nemá zjevně o dítě zájem a zaviněně porušuje své povinnosti rodiče, e)nezájem je zjevný, trvá-li alespoň 3 měsíce (orgán sociálně- právní ochrany dětí poučí rodiče o důsledcích svého chování, poradí,…)

5 Péče před osvojením Dají-li rodiče souhlas, lze osvojované dítě předat do péče ihned. O předání dítěte do péče rozhodne soud. Po uplynutí 3 měs. ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, může být dítě předáno do péče před osvojením. Před rozhodnutím soudu musí být osvojované dítě v péči osvojitele na jeho náklad, dostatečně dlouho, min. 6 měsíců. Podá-li blízký příbuzný návrh na svěření dítěte do péče, nelze o osvojení rozhodnout.

6 Následky osvojení Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost. Zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou. Osvojenec má příjmení osvojitele. Osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky. Utajení osvojení Utajení před rodinou původu dítěte (utajení pokrevního rodiče). Odtajnění – z důvodu života nebo zdraví osvojeného dítěte.

7 Následky osvojení Orgán sociálně-právní ochrany dětí osvojitelům poskytuje poradenství a služby spojené s péčí o osvojence. Soud může nařídit dohled. Osvojení zrušitelné Z vážných důvodů může soud zrušit osvojení na návrh osvojence nebo osvojitele, a to do 3 let od soudního rozhodnutí, potom je nezrušitelné. Osvojení zletilého Není-li to v rozporu s dobrými mravy. Např. : v době návrhu byl nezletilý; osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela…

8 Úloha orgánu sociálně- právní ochrany dětí Vyhledejte podle vašeho bydliště nejbližší orgán sociálně- právní ochrany dětí. Zjistěte jakou úlohu tento orgán hraje v oblasti náhradní rodinné péči. Pokuste se na prostřednictvím internetu vyhledat další zajímavé odkazy pro zájemce o adopci – osvojení. Znáte nějakou organizaci, poradenské centrum v oblasti náhradní péče? http://www.rozumacit.cz/obcanske-sdruzeni/projekty/poradenske- centrum

9 http://www.hradeckralove.org/urad/ nahradni-rodinna-pece Náhradní rodinná péče Pracovníci zejména: ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče: - vyhledávají děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče - vyhledávají osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny - přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny - přijímají písemný souhlas rodičů k osvojení jejich dětí zajišťují přípravu osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytují jim poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob

10

11 Prameny a literatura Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Právo pro střední školy, autor Radovan Ryska, Monika Puškinová, EDUKO nakladatelství, s.r.o., Praha 2012, ISBN 978-80-8720-457-3 Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_18."

Podobné prezentace


Reklamy Google