Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náhradní rodinná péče Mgr. Roman Šebrle SOŠ sociální péče Ulrichova 36 695 13 Kladno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náhradní rodinná péče Mgr. Roman Šebrle SOŠ sociální péče Ulrichova 36 695 13 Kladno."— Transkript prezentace:

1 Náhradní rodinná péče Mgr. Roman Šebrle SOŠ sociální péče Ulrichova 36 695 13 Kladno

2 Obsah Co je to náhradní rodinná péče Přehled typů náhradní rodinné péče Adopce Adopce zrušitelná Adopce nezrušitelná Adopce na dálku Pěstounská péče Individuální pěstounská péče Skupinová pěstounská péče SOS dětské vesničky

3 Co je to náhradní rodinná péče - týká se dětí, které nevyrůstají v běžné rodině - dítě je vychováváno "náhradními rodiči" v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině - v České republice žije 20000 dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině - pouze 2% těchto dětí jsou sirotci (98% z nich tedy rodinu má, ale ta se o ně nechce, nemůže nebo neumí postarat

4 Přehled typů náhradní rodinné péče Adopce zrušitelná (adopce 1. stupně) nezrušitelná (adopce 2. stupně) Pěstounská péče individuální příbuzní cizí osoby skupinovávelké pěstounské rodiny SOS dětské vesničky

5 Adopce Adopcí zanikají všechna vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou Osvojitelé mají stejnou rodičovskou zodpovědnost jako při výchově vlastního dítěte O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele Osvojiteli se mohou stát pouze zletilé fyzické osoby, které způsobem svého života zaručují, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti. Nepřipouští se, aby mezi osvojitelem a osvojencem byl příbuzenský vztah v pokolení přímém (prarodiče a vnuci) nebo vztah sourozenců ( v tomto případě je vhodná pěstounská péče)

6 Osvojitelem se může stát i osamělá osoba, lhostejno, zda muž či žena. Osvojit lze jen nezletilého, a to jen je-li mu osvojení ku prospěchu Osvojit lze jen dítě, které je tzv. právně volné, tj. buď je dán souhlas rodičů, nebo soud rozhodl o jejich nezájmu. Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě po dobu nejméně tří měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad Osvojením získává dítě příjmení osvojitele, lze změnit i křestní jméno dítěte.

7 Adopce zrušitelná zrušitelně lze osvojit dítě bez ohledu na věk, tj. ihned po uplynutí tříměsíční předadopční péče v matrice i v rodném listě dítěte zůstávají zapsáni jeho původní rodiče zrušitelné osvojení lze zrušit, avšak jen ze závažných důvodů, návrh podává osvojitel nebo zletilý osvojenec zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou. Osvojenec nabývá opět svého dřívějšího příjmení

8 Adopce nezrušitelná nezrušitelně lze osvojit jen dítě starší jednoho roku nezrušitelné osvojení nelze zrušit osvojitelé jsou zapsáni v matrice i v rodném listě dítěte namísto původních rodičů V matrice zápis o původních rodičích vždy zůstává v poznámce Nezrušitelně lze po roce věku osvojit i dítě, které bylo předtím osvojeno zrušitelně, a to až do dovršení jeho zletilosti

9 Adopce na dálku Zaměřuje se na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale adoptivní "rodič" z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě Měsíční příspěvek pro dítě v Keni je 600,- Kč v Guineji 460,- Kč a v Beninu 500,- Kč. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je vždy 12 měsíců.

10 Pěstounská péče Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte a k dítěti nemá vyživovací povinnost Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě, jestliže to vyžaduje zájem dítěte a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat Soud může zrušit pěstounskou péči jen z důležitých důvodů. Učiní tak vždy, když o to požádá pěstoun Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte, tj. v jeho 18 letech. Před rozhodnutím soudu o pěstounské péči může být dítě dočasně svěřeno rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče budoucího pěstouna

11 Individuální pěstounská péče Pěstoun pečuje o dítě sám,má nárok na odměnu, která činí polovinu částky osobního minima na vlastní potřeby, dostává příspěvek na úhradu potřeb dítěte V případě dítěte dlouhodobě nemocného nebo dlouhodobě zdravotně postiženého a dlouhodobě těžce zdravotně postiženého činí násobky částky životního minima na osobní potřeby k výpočtu výše příspěvku 2,10 nebo 2,60 a v posledním případě 2,80 násobek částky životního minima Před úplným rozhodnutím soudu je dítě po dobu 3 měsíců v předpěstounské péči. Soud vynese rozhodnutí o předání dítěte do pěstounské péče. Proti rozhodnutí soudu je možno se odvolat.

12 Skupinová pěstounská péče Je vykonávána v zařízeních pro výkon pěstounské péče Pěstoun uzavírá se zřizovatelem dohodu o výkonu pěstounské péče v zařízení a pobírá odměnu, která se posuzuje jako plat - je tedy zdravotně a sociálně pojištěn. Pěstouni jsou profesionálové,procházejí kurzem, starají se až o 9 dětí Jsou jim k dispozici krizové intervenční služby 24 hodin denně Důraz je kladen na posouzení a naplňování všech potřeb dítěte

13 SOS dětské vesničky První SOS dětská vesnička byla založena Hermannem Gmeinerem v roce 1949 v rakouském Imstu. V České republice jsou v současné době vesničky ve Chvalčově, v Doubí a Brně - Medlánkách Matka samostatně vede 6-7mi členou rodinu v samostatném domě. Stará se o ději tak jako vlastní matka a žije s nimi běžným rodinným životem.


Stáhnout ppt "Náhradní rodinná péče Mgr. Roman Šebrle SOŠ sociální péče Ulrichova 36 695 13 Kladno."

Podobné prezentace


Reklamy Google