Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNICKÉ PRÁVO Milana Reichlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNICKÉ PRÁVO Milana Reichlová."— Transkript prezentace:

1 VLASTNICKÉ PRÁVO Milana Reichlová

2 Obsah 1)Vlastnictví 2)Formy vlastnictví 3)Způsoby nabývání vlastnictví 4)Podílové vlastnictví 5)Bezpodílové vlastnictví – společné jmění manželů 6)Použité zdroje

3 Vlastnické ( věcné ) právo
právo předmět svého vlastnictví držet, užívat a nakládat s ním (prodat, darovat, zničit)

4 Formy vlastnictví podle počtu vlastníků
VÝLUČNÉ ( 1 vlastník ) SPOLEČNÉ ( 2 a více vlastníků ) a) podílové b) bezpodílové ( jen mezi manžely, od tzv.SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

5 Nabývání vlastnictví smlouvou děděním vydržením rozhodnutím státního orgánu

6 Podílové vlastnictví Podíl = míra, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech k věci Podíly jsou stanoveny jako tzv.ideální = nepřísluší právo k přesně vymezené části věci , (např. „vlastník ideální poloviny nemovitosti „) Zrušení spoluvlastnictví a vypořádání

7 Společné jmění manželů( SJM)
Vše, co bylo nabyto některým z manželů za trvání manželství Např. všechny příjmy a úspory, výhry, výnosy z majetku, všechny movité a nemovité věci z těchto příjmů pořízené apod.

8 Výlučné vlastnictví některého z manželů
Není SJM: Dědictví,dary, restituce Věci osobní potřeby Věci potřebné k výkonu povolání Vše, co vlastnil před uzavřením manželství

9 SJM Manželé mohou dohodou rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah společného jmění Nutná dohoda ve formě notářského zápisu

10 SJM - Společné užívání věci
Věci ve SJM užívají oba manželé společně.Společně hradí též náklady spojené s jejich užíváním a udržováním

11 Zánik SJM A) zánikem manželství ( rozvod, smrt, prohlášení za mrtvého)
B) rozhodnutím soudu Musí následovat vypořádání SJM a) dohodou b) rozhodnutím soudu

12 Seznam použitých zdrojů
ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xviii, 386 s. ISBN


Stáhnout ppt "VLASTNICKÉ PRÁVO Milana Reichlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google