Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06_EKO_312_Dri

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06_EKO_312_Dri"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06_EKO_312_Dri
VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_312_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen
Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Spoluvlastnictví Anotace Prezentace seznamuje studenty se spoluvlastnictvím, které je vymezeno Občanským zákoníkem, a to s důrazem na nový zákoník. Na tento výukový materiál navazuje další prezentace, a to práva k cizím věcem. K procvičení látky slouží navazující pracovní list. Materiál vede k možné moderované diskuzi studentů nad závěrečnými otázkami. Zhotoveno, (datum/období) 30. října 2013 Ověřeno 7. dubna 2014

3 Spoluvlastnictví v novém Občanském zákoníku
Občanské právo Spoluvlastnictví v novém Občanském zákoníku

4 Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.
Stefan Zweig Král Jan Bezzemek stvrzující závazky Magny charty Autor: Original uploader was Tagishsimon at en.wikipedia, Zdroj: Transfered from en.wikipedia dostupný pod licencí Creative Commons na www:

5 SPOLUVLASTNICTVÍ Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. Francois de la Rochefoucauld Autor: neznámý

6 SPOLUVLASTNICTVÍ Obecné informace:
spoluvlastníci jsou osoby, jímž náleží vlastnické právo k věci společně a nerozdílně = solidárně, každý spoluvlastník má právo k celé věci, práva a povinnosti spoluvlastníka jsou dány velikostí spoluvlastnického podílu (většinový princip), plody a užitky se dělí podle velikosti podílu, pokud není podíl určen, tak se má za to, že podíly jsou stejné (ideální), každý spoluvlastník má předkupní právo.

7 Spoluvlastnictví rozlišujeme:
podílové bytové společné jmění manželů hromadná úschova cenných papírů (podílové fondy) spoluvlastnictví vodovodů a kanalizací apod.

8

9 Společné jmění manželů (SJM):
SPOLUVLASTNICTVÍ Společné jmění manželů (SJM): vzniká jen mezi manželi a jedná se o souhrn veškerých aktiv a pasiv, u SJM nejsou stanoveny žádné podíly, obsahem SJM jsou práva a povinnosti manželů ohledně majetku a případných dluhů, subjektem SJM jsou pouze manželé.

10 SPOLUVLASTNICTVÍ Zákonný režim u SJM:
součástí SJM je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo nabyli oba manželé za trvání manželství. Do SJM nezahrnujeme: věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů, majetek nabytý darem, dědictvím nebo odkazem (pokud ho získal jen jeden z manželů), náhrada nemajetkové újmy, výlučné vlastnictví majetku před uzavřením manželství, náhrada za poškozený (ztracený) výhradní majetek.

11 SPOLUVLASTNICTVÍ Zákonný režim u SJM: Do SJM zahrnujeme:
to co není uvedeno na předešlé stránce zisk z majetku, včetně majetku výhradního, obchodní podíly v obchodních společnostech (společník v průběhu manželství), podíly v družstvech (člen v průběhu manželství), obvyklé vybavení domácnosti, převzaté dluhy v průběhu manželství.

12 Správa zákonného režimu u SJM:
SPOLUVLASTNICTVÍ Správa zákonného režimu u SJM: oprávnění jednat mají oba manželé solidárně, v neběžných záležitostech jednají manželé vždy se souhlasem druhého, jedná-li manžel bez souhlasu druhého, tam kde je to vyžadováno, lze dovolat neplatnost úkonu (jednání), předlužení domácnosti jen se souhlasem obou manželů, pokud manželé bydlí v nemovitosti, která je ve výhradním vlastnictví jedno z manželů, druhému automaticky vzniká právo na bydlení, jeden z manželů nesmí ohrozit nebo znemožnit společné bydlení.

13 Režim smluvený a založený na rozhodnutí soudu:
SPOLUVLASTNICTVÍ Režim smluvený a založený na rozhodnutí soudu: Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného reži- mu, a to formou veřejné listiny (notářského zápisu). Může jít o: oddělení jmění, zúžení jmění, rozšíření jmění, vyhrazení vzniku SJM až ke dni zániku manželství.

14 Režim smluvený a založený na rozhodnutí soudu
SPOLUVLASTNICTVÍ Režim smluvený a založený na rozhodnutí soudu (pokračování): u snoubenců se jedná o předmanželskou smlouvu, může jít o jmění existující, tak i budoucí. Je-li závažný důvod, například marnotratnost manžela, může soud na základě žádosti jednoho z manželů SJM zúžit, popřípadě úplně zrušit.

15 Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi!
SPOLUVLASTNICTVÍ Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi! Vysvětlete základní rozdíl mezi výlučným vlastnictvím, spoluvlastnictvím a SJM. Určete co zahrnujeme do SJM z hlediska aktiv a pasiv. Můžete uvést na příkladě (vaše rodina). Na internetu vyhledejte vzor předmanželské smlouvy, důkladně ji prostudujte a pokuste si ji vhodně interpretovat. Uveďte příklady „nové“ úpravy spoluvlastnických práv. Můžete využít diskuzi, nebo vyhledávání potřebných informací na internetu.

16 Použitá literatura: RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., s. ISBN Použité zdroje: Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06_EKO_312_Dri"

Podobné prezentace


Reklamy Google